Alliance partner

Javelin

Rozwiązania sprzętowe dla systemów w punktach sprzedaży oraz usługi dla handlu detalicznego, hotelarstwa i gastronomii.