SOFORT to najpopularniejsza metoda bezpośrednich płatności online, oparta na bankowości internetowej. Jest najczęściej wykorzystywaną metodą bankowości internetowej w krajach takich jak Niemcy, Austria, Szwajcaria i Belgia, więc każda firma, która chce działać na tych rynkach, musi udostępniać ją swoim klientom.

  • Powszechnie obsługiwana w Europie
  • 20 milionów użytkowników
  • Natychmiastowa weryfikacja konta
  • Bezpieczne płatności 
  • Mniejsze ryzyko w przypadku powtarzających się opłat SEPA

SOFORT w przeglądarce internetowej

Wybór SOFORT

Kupujący wybiera SOFORT z listy metod płatności.

Wybór banku

Kupujący zostaje przekierowany do bankowości internetowej, wybiera kraj i wpisuje nazwę banku.
 

Dane bankowe

Kupujący podaje swoje dane bankowe.
 

Wybór konta

Kupujący wybiera swoje konto.
 

Potwierdzenie płatności

Kupujący potwierdza płatność.
 

Strona potwierdzenia

Kupujący przechodzi do strony potwierdzenia i zostaje przekierowany z powrotem do strony internetowej sprzedawcy.


SOFORT na urządzeniu mobilnym

 

Wybór SOFORT

Kupujący wybiera SOFORT z listy metod płatności.

Wybór banku – opcja 1

Po wybraniu SOFORT kupujący wybiera swój bank, podając kraj i jego kod rozliczeniowy.

 

Wybór banku – opcja 2

Jeśli kupujący nie ma pod ręką kodu rozliczeniowego, może wyszukać swój bank za pomocą słów kluczowych i wybrać go z listy.

Dane bankowe

Kupujący wprowadza dane bankowe.

Logowanie do bankowości internetowej

Kupujący loguje się do bankowości internetowej i potwierdza płatność.

Strona potwierdzenia

Kupujący przechodzi do strony potwierdzenia i zostaje przekierowany do strony internetowej sprzedawcy.

Przyjmuj płatności SOFORT z Adyen

Adyen oferuje pełną obsługę płatności SOFORT, obejmującą uzgadnianie, raportowanie i rozliczanie.

Rynek Europe
Waluta rozrachunku

EUR, CHF, GBP, PLN

Kanał Ecommerce
Obsługiwanie walut CHF EUR
Płatności cykliczne Yes, via SEPA direct debit
Zwroty Yes
Częściowe zwroty środków Yes
Opóźnienie w rozrachunku 2-4 days
Chargeback Yes

Different commissions apply depending on the payment method.

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?