SOFORT to najpopularniejsza metoda bezpośrednich płatności online, oparta na bankowości internetowej. Jest najczęściej wykorzystywaną metodą bankowości internetowej w krajach takich jak Niemcy, Austria, Szwajcaria i Belgia, więc każda firma, która chce działać na tych rynkach, musi udostępniać ją swoim klientom.

  • Powszechnie obsługiwana w Europie
  • 20 milionów użytkowników
  • Natychmiastowa weryfikacja konta
  • Bezpieczne płatności 
  • Mniejsze ryzyko w przypadku powtarzających się opłat SEPA

SOFORT w przeglądarce internetowej

Wybór SOFORT

Kupujący wybiera SOFORT z listy metod płatności.

Wybór banku

Kupujący zostaje przekierowany do bankowości internetowej, wybiera kraj i wpisuje nazwę banku.
 

Dane bankowe

Kupujący podaje swoje dane bankowe.
 

Wybór konta

Kupujący wybiera swoje konto.
 

Potwierdzenie płatności

Kupujący potwierdza płatność.
 

Strona potwierdzenia

Kupujący przechodzi do strony potwierdzenia i zostaje przekierowany z powrotem do strony internetowej sprzedawcy.


SOFORT na urządzeniu mobilnym

 

Wybór SOFORT

Kupujący wybiera SOFORT z listy metod płatności.

Wybór banku – opcja 1

Po wybraniu SOFORT kupujący wybiera swój bank, podając kraj i jego kod rozliczeniowy.

 

Wybór banku – opcja 2

Jeśli kupujący nie ma pod ręką kodu rozliczeniowego, może wyszukać swój bank za pomocą słów kluczowych i wybrać go z listy.

Dane bankowe

Kupujący wprowadza dane bankowe.

Logowanie do bankowości internetowej

Kupujący loguje się do bankowości internetowej i potwierdza płatność.

Strona potwierdzenia

Kupujący przechodzi do strony potwierdzenia i zostaje przekierowany do strony internetowej sprzedawcy.

Przyjmuj płatności SOFORT z Adyen

Adyen oferuje pełną obsługę płatności SOFORT, obejmującą uzgadnianie, raportowanie i rozliczanie.

Rynek Europa
Waluta rozrachunku

EUR, CHF, GBP, PLN

Kanał Handel elektroniczny
Obsługiwanie walut CHF EUR
Płatności cykliczne Tak, przez polecenie zapłaty SEPA
Zwroty Tak
Częściowe zwroty środków Tak
Opóźnienie w rozrachunku 2–4 dni
Chargeback Tak

Cennik

Przy każdej transakcji pobieramy opłatę za jej obsługę oraz prowizję wynikającą z wyboru konkretnej metody płatności.

W zależności od metody płatności obowiązują różne prowizje.

Platforma Adyen obsługuje wszystkie kluczowe metody płatności na całym świecie.

Zobacz pełną listę

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?