SEPA (Single Euro Payments Area) Direct Debit zostało wprowadzone przez Europejską Radę ds. Płatności w celu stworzenia ujednoliconej infrastruktury płatniczej w UE. Dzięki SEPA Direct Debit firmy mogą przetwarzać jednorazowe lub cykliczne płatności klientów z UE, co czyni z niej bardzo ważną metodą płatności dla firm, które chcą rozszerzyć swoją działalność na całą Europę. Korzyści tego rozwiązania to: 

  • Rozliczenie w ciągu 2 dni
  • Uproszczone przetwarzanie płatności transgranicznych
  • Niższe koszty transakcji
  • Łatwy dostęp do rynków europejskich

Polecenie zapłaty SEPA w przeglądarce internetowej
 

Wybór SEPA DD

Kupujący wybiera SEPA DD z listy metod płatności.

Wprowadzenie danych

Kupujący podaje imię i nazwisko właściciela rachunku oraz IBAN.

 

Potwierdzenie

Kupujący może zweryfikować i potwierdzić płatność.


SEPA Direct Debit na urządzeniu mobilnym
 

Wybór SEPA Direct Debit

Kupujący wybiera SEPA Direct Debit z listy metod płatności.

Wprowadzenie danych

Kupujący podaje imię i nazwisko właściciela rachunku oraz IBAN.

Potwierdzenie

Aby płatność została zrealizowana, kupujący kupujący musi zatwierdzić ją na koniec podpisem cyfrowym.


Przyjmuj płatności SEPA DD z Adyen

Dzięki obsłudze płatności SEPA przez Adyen, firmy mogą tworzyć powtarzające się umowy dla jednej lub więcej płatności powiązanych z unikalnym kupującym.

Rynek Europe
Waluta rozrachunku

EUR

Kanał Ecommerce
Obsługiwanie walut EUR
Płatności cykliczne Yes
Zwroty Yes
Częściowe zwroty środków Yes
Wypłaty Yes
Opóźnienie w rozrachunku 2 days
Chargeback Yes

Different commissions apply depending on the payment method.

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?