SEPA (Single Euro Payments Area) Direct Debit zostało wprowadzone przez Europejską Radę ds. Płatności w celu stworzenia ujednoliconej infrastruktury płatniczej w UE. Dzięki SEPA Direct Debit firmy mogą przetwarzać jednorazowe lub cykliczne płatności klientów z UE, co czyni z niej bardzo ważną metodą płatności dla firm, które chcą rozszerzyć swoją działalność na całą Europę. Korzyści tego rozwiązania to: 

  • Rozliczenie w ciągu 2 dni
  • Uproszczone przetwarzanie płatności transgranicznych
  • Niższe koszty transakcji
  • Łatwy dostęp do rynków europejskich

Polecenie zapłaty SEPA w przeglądarce internetowej
 

Wybór SEPA DD

Kupujący wybiera SEPA DD z listy metod płatności.

Wprowadzenie danych

Kupujący podaje imię i nazwisko właściciela rachunku oraz IBAN.

 

Potwierdzenie

Kupujący może zweryfikować i potwierdzić płatność.


SEPA Direct Debit na urządzeniu mobilnym
 

Wybór SEPA Direct Debit

Kupujący wybiera SEPA Direct Debit z listy metod płatności.

Wprowadzenie danych

Kupujący podaje imię i nazwisko właściciela rachunku oraz IBAN.

Potwierdzenie

Aby płatność została zrealizowana, kupujący kupujący musi zatwierdzić ją na koniec podpisem cyfrowym.


Przyjmuj płatności SEPA DD z Adyen

Dzięki obsłudze płatności SEPA przez Adyen, firmy mogą tworzyć powtarzające się umowy dla jednej lub więcej płatności powiązanych z unikalnym kupującym.

Rynek Europa
Waluta rozrachunku

EUR

Kanał Handel elektroniczny
Obsługiwanie walut EUR
Płatności cykliczne Tak
Zwroty Tak
Częściowe zwroty środków Tak
Wypłaty Tak
Opóźnienie w rozrachunku 2 dni
Chargeback Tak

Cennik

Przy każdej transakcji pobieramy opłatę za jej obsługę oraz prowizję wynikającą z wyboru konkretnej metody płatności.

W zależności od metody płatności obowiązują różne prowizje.

Platforma Adyen obsługuje wszystkie kluczowe metody płatności na całym świecie.

Zobacz pełną listę

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?