Licencje i obowiązki informacyjne

Licencje w Stanach Zjednoczonych

Przyjmowanie i obsługa transakcji płatniczych w USA

Strategia Adyen zakłada kontrolowanie całego łańcucha wartości płatności, dlatego w USA Adyen bezpośrednio łączy się z systemami Visa i Mastercard.

Adyen jest zewnętrznym podmiotem przetwarzającym płatności Wells Fargo Bank, NA, Concord, CA 94524. Adyen jest zewnętrznym podmiotem przetwarzającym płatności Deutsche Bank AG, Nowy Jork, NY, 10005.

Adyen może również przetwarzać i obsługiwać transakcje płatnicze w Kanadzie, Europie, Brazylii, Hongkongu, Singapurze, Nowej Zelandii i Australii. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź Przyjmowanie i obsługa transakcji płatniczych przez Adyen na całym świecie.

Licencje dla podmiotów przekazujących pieniądze w USA

Adyen, Inc. jest licencjonowany jako podmiot świadczący usługi finansowe w wybranych jurysdykcjach w USA. Jeśli chcesz zgłosić reklamację dotyczącą naszych usług dot. przekazywania pieniędzy, wyślij najpierw wiadomość e-mail na adres complaints@adyen.com.

Jeśli problem, z którym związania jest Twoja reklamacja dotycząca usług przekazywania pieniędzy świadczonych przez Adyen, nadal nie został rozwiązany, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami o poszczególnych jurysdykcjach:

Tylko dla mieszkańców Alaski:

Jeśli Twój problem nie zostanie rozwiązany przez Adyen, Inc. +1 (415) 367-1502, prosimy o złożenie formalnej reklamacji do Wydziału Bankowości i Papierów Wartościowych stanu Alaska. Formalnie składane reklamacje muszą mieć formę pisemną. Formularz możesz pobrać tutaj: https://www.commerce.alaska.gov/web/portals/3/pub/DBSGeneralComplaintFormupdated.pdf Formularze reklamacji można przesyłać w poniższy sposób:

  • Faksem: +1 (907) 465 1230

  • E-mailem: msb_licensing@alaska.gov

  • Pocztą: Division of Banking & Securities PO Box 110807 Juneau, AK 99811-0807

Jeśli masz pytania dotyczące formalnie złożonych reklamacji, zadzwoń pod numer +1 (907) 465 2521