Licencje i obowiązki informacyjne

Informacje wymagane prawnie na terytorium Kanady

Tabela informacyjna i informacje o opłatach

Tabela informacyjna i informacje o opłatach znajdują się tutaj.  

Kodeks postępowania dla podmiotów z branży kart kredytowych i debetowych w Kanadzie

W związku z prowadzoną działalnością w zakresie usług płatniczych w Kanadzie, Adyen zobowiązuje się dobrowolnie przestrzegać Kodeksu postępowania dla podmiotów z branży kart kredytowych i debetowych, wprowadzonego przez Ministra Finansów 17 maja 2010 roku. Aby zapoznać się z Kodeksem, odwiedź stronę internetową kanadyjskiego Ministerstwa Finansów.  

Powiadomienie o podwyżkach opłat z 90-dniowym wyprzedzeniem

Adyen zobowiązuje się poinformować przedsiębiorców z co najmniej 90-dniowym wyprzedzeniem o wszelkich podwyżkach opłat lub o wprowadzeniu nowych opłat, dotyczących operacji kartami kredytowymi lub debetowymi. Powiadomienie z wyprzedzeniem umożliwia firmom przeprowadzenie oceny wpływu zmiany na ich ogólne koszty przetwarzania. Przestrzegamy zasad Kodeksu postępowania, w myśl których przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy zawartej z Adyen bez ponoszenia kary umownej w ciągu 90 dni od dostarczenia powiadomienia o podwyższeniu opłaty lub o wprowadzeniu nowej opłaty.  

Opłacalna stawka rabatowa przedsiębiorcy

Wspierając Kodeks postępowania, dodaliśmy informacje o rzeczywistej stawce udzielonego rabatu do naszego raportu o rozliczeniach z przedsiębiorstwami. Rzeczywista stawka jest obliczana jako suma opłat uiszczonych przez firmę na rzecz Adyen z tytułu przetwarzania transakcji dokonanych określonymi rodzajami kart płatniczych danej organizacji i podzielona przez łączne przychody ze sprzedaży wygenerowane tego rodzaju kartami płatniczymi. Należy zwrócić uwagę, że opłaty wystąpią jedynie wtedy, gdy dany rodzaj płatności zostanie zaakceptowany w danym okresie rozliczeniowym.