Licencje i obowiązki informacyjne

Licencje europejskie

Licencja DNB na prowadzenie działalności w EOG

Adyen N.V. jest licencjonowana przez De Nederlandsche Bank jako instytucja kredytowa i została zarejestrowana w Holandii pod numerem 34259528. Umożliwia to Adyen świadczenie usług przetwarzania płatności transgranicznych w EOG.