Legal

Praca z produktami i usługami Adyen objętymi ograniczeniami i zakazami

Ostatnia aktualizacja: Grudzień 2020 r.

Niniejsza wersja regulaminu jest udostępniona w języku polskim wyłącznie w celach informacyjnych. Wersja angielska pozostaje jedyną wersją regulaminu wiążącą strony.

Nasze kryteria kwalifikacji:

Aby spełnić wewnętrzne i zewnętrzne zobowiązania, niektóre branże mogą mieć zakaz lub ograniczenie współpracy z Adyen. Jest to oparte na szeregu czynników, w tym, ale nie tylko, na następujących:

 • Lokalne, krajowe i międzynarodowe przepisy prawne

 • Wymagania naszych partnerów płatniczych (np. sieci kart)

 • Poziom ocenianego ryzyka (np. obciążenia zwrotne, oszustwa)

 • Wpływ na reputację Adyen i związane z tym aspekty kosztów

 • 1. Model biznesowy

  W zależności od Twojego modelu biznesowego mogą obowiązywać ograniczenia lub zakazy dotyczące produktów lub usług. Najpierw określ, czy prowadzisz działalność w modelu biznesowym "Akceptant" czy "Platforma / Biznes partnerski". Następnie sprawdź, czy ograniczenia lub zakazy mają zastosowanie do Twojej działalności na liście w następnej sekcji.

  <p>Przedsiębiorstwo, które sprzedaje produkty/usługi swoim klientom we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.</p>

  Platforma / Biznes partnerski

  Każdy partner lub kupiec platformy połączony z Adyen umożliwiający innej stronie (stronie trzeciej lub akceptantowi Adyen) korzystanie z usług Adyen w celu sprzedaży swoich produktów i usług poprzez usługi takiej platformy lub partnera.

  Jeśli Twój biznes jest połączony z Adyen poprzez Platformę / Partnera biznesowego, ograniczenia w tej kategorii odnoszą się również do Ciebie.


  <p>Np. sklep spożywczy lub internetowy sprzedawca detaliczny, który sprzedaje produkty różnych marek. Obejmuje franczyzobiorców.</p>

  Platforma / Biznes partnerski

  Np. rynek / platforma, operator etapowego portfela cyfrowego, pośrednik płatności. Ograniczenia dotyczą również podsprzedawców.

  Należy pamiętać, że w przypadku przyjęcia w celu prowadzenia działalności w ramach modelu biznesowego "Platforma / Partner" obowiązują wymogi związane z tym modelem biznesowym. Na przykład, Ułatwiacze Płatności wymagają rejestracji w Systemach Kart.

  Jeśli masz wątpliwości jaki model biznesowy ma zastosowanie do Twojej firmy, porozmawiaj z przedstawicielem Adyen lub skontaktuj się z nami.

 • 2. Produkty i usługi podlegające ograniczeniom i zabronione

  Poniższa lista pokazuje wszystkie produkty i usługi, które są ograniczone lub zabronione w korzystaniu z usług Adyen w modelach biznesowych 'Akceptant' i 'Platforma / Biznes partnerski'.

  <p><span class="table-icon R">R</span></p>

  Ten symbol oznacza, że oferta Twoich produktów lub usług jest ograniczona. Będziemy wymagać dodatkowej dokumentacji przed przyjęciem. Kiedy Adyen zgadza się na świadczenie usług dla szerokiej kategorii usług (np. DVD), nie oznacza to, że zgoda jest udzielona dla podkategorii w ramach tej kategorii, które są zabronione lub ograniczone zgodnie z tą listą (np. podrobione DVD).

  Fakt, że Adyen zgadza się świadczyć swoje usługi dla konkretnego produktu lub usługi nie powinien być interpretowany jako porada lub opinia co do legalności produktów i usług handlowca oraz zamierzonego wykorzystania usług. Sprzedawca jest i pozostaje wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, że jego produkty i usługi oraz produkty i usługi jego podmiotów powiązanych są zgodne z obowiązującym prawem, przepisami i zasadami systemu.


  <p><span class="table-icon P">P</span></p>

  Ten symbol wskazuje, że dana firma lub usługa jest zabroniona w korzystaniu z usług Adyen. Zawierając umowę z Adyen i korzystając z usług Adyen potwierdzasz, że nie oferujesz ani nie jesteś powiązany z produktami lub usługami wymienionymi jako zabronione.

  Właściciele schematów lokalnych metod płatności mogą mieć bardziej rygorystyczne ograniczenia w odniesieniu do niektórych produktów lub usług. Przedsiębiorstwa powinny sprawdzić aktualne ograniczenia lub zakazy mające zastosowanie do danej metody płatności podczas korzystania z niej, aby zapewnić zgodność.

  Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat wymogów przyjęcia i ograniczeń mających zastosowanie do Twojej firmy, porozmawiaj z przedstawicielem Adyen lub skontaktuj się z nami.

  • Dorośli

   <p>Produkty feTowary dla dorosłych (z wyłączeniem produktów fetyszowych) tyszowe</p>

   Akceptant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   R


   <p>Produkty fetyszowe</p>

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   <p>Treść: Książki, czasopisma, materiały audio, wideo, strony internetowe, usługi transmisji strumieniowej i inne formaty treści uznane za obraźliwe lub o charakterze seksualnym </p>

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   <p>Rozrywka: Kluby dżentelmenów, bary topless, kluby ze striptizem, salony masażu o orientacji seksualnej, sauny, agencje towarzyskie lub wszelkie usługi związane z seksem. </p>

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P

  • Działalność finansowa

   <p>Podmioty związane z udziałami na okaziciela </p>

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   <p>Opcje binarne</p>

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   <p>Kup teraz, zapłać później / Metody płatności ratalnej</p>

   Akceptant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   <p>Działalność związana z naprawą i ochroną kredytów</p>

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   <p>Agencja zajmująca się spłatą i windykacją długów </p>

   Akceptant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   R


   <p>E-portfel lub pieniądz elektroniczny, który można spieniężyć, odsprzedać lub zamienić na fizyczne i cyfrowe towary i usługi lub w inny sposób opuścić świat wirtualny</p>

   Akceptant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   <p>Działalność gospodarcza związana z usługami finansowymi lub usługami pieniężnymi, w tym, ale nie wyłącznie: • czeki podróżne • przekazy pieniężne • wymiana walut • realizacja czeków • waluty wirtualne • zaliczki gotówkowe udzielane przez instytucje niefinansowe</p>

   Akceptant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   <p>Wszelkiego rodzaju grzywny lub kary</p>

   Akceptant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   R


   <p>Niezależni lub nielicencjonowani doradcy finansowi</p>

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   <p>Sprzedaż ubezpieczeń i usługi ubezpieczeniowe (na życie)</p>

   Akceptant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   <p>Sprzedaż ubezpieczeń i usługi ubezpieczeniowe (inne niż na życie)</p>

   Akceptant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   R


   <p>Firmy zajmujące się transferem i przekazem pieniędzy</p>

   Akceptant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   <p>Pożyczki na dzień wypłaty, pożyczki niezabezpieczone i pożyczki pochodzące z banków nieubezpieczonych przez FDIC</p>

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   <p>Listy płac, faktury i usługi dla przedsiębiorstw</p>

   Akceptant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   <p>Dostawca lub sprzedawca przedpłaconego dostępu/konta wartości zachowanej</p>

   Akceptant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   <p>Banki wirtualne</p>

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P

  • Własność intelektualna (IP)

   <p>Podrobione produkty, repliki lub zaprojektowane ich naruszenia, w tym produkty zaprojektowane w celu obejścia praw własności intelektualnej</p>

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   <p>Wytwórnie esejów, wytwórnie papieru, których celem jest fałszywe przedstawianie dokumentów jako własnej pracy</p>

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   <p>Produkty zaprojektowane w celu obejścia technik ochrony praw autorskich lub w inny sposób ułatwiające nielicencjonowane użycie materiałów chronionych prawem autorskim</p>

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   <p>Wykorzystanie logo i własności intelektualnej Adyen bez wyraźnej zgody lub w sposób, który stwarza ryzyko utraty reputacji przez Adyen</p>

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P

  • Praktyki marketingowe

   <p>Możliwości inwestycyjne przedsiębiorstw działających na zasadzie &quot;szybkiego wzbogacenia się&quot;. </p>

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   <p>Modele biznesowe, które wykorzystują praktyki podobne do wymuszania okupu lub wymuszeń </p>

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   <p>Praktyki biznesowe, które mają na celu uniknięcie nadmiernych programów monitorowania obciążeń zwrotnych </p>

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   <p>Data Pass </p>

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   <p>Zwodnicze taktyki marketingowe związane z ujawnianiem informacji, fałszywe lub niedokładne oświadczenia, oświadczenia przed/po, potwierdzenia, unikanie anulowania lub zwrotów, wstępnie sprawdzone opt-in, słabo ujawnione opcje negatywne, sprzeniewierzenie zachęt, nieproporcjonalne rabaty, loterie </p>

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   <p>Fałszywe referencje i inne usługi lub produkty, które sprzyjają wprowadzaniu w błąd </p>

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   <p>Telemarketing przychodzący w przypadku pocztówek lub przesyłek pocztowych </p>

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   <p>Produkty lub usługi, które promują nienawiść, przemoc, dyskryminację, terroryzm, molestowanie lub nadużycia w jakiejkolwiek formie lub postaci </p>

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   <p>Sprzedaż piramidalna, listy łańcuszkowe lub inne oszustwa finansowe</p>

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P

  • Not-for-Profit

   <p>Organizacje charytatywne</p>

   Akceptant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   R


   <p>Finansowanie społecznościowe</p>

   Akceptant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   R

  • Inne produkty i usługi

  • Produkty i usługi regulowane (niefinansowe)

   <p>Sprzedaż alkoholu</p>

   Akceptant

   R

   Platform / Partner Business

   R


   <p>Narkotyki i narzędzia specjalnie przeznaczone do produkcji narkotyków, akcesoria do produkcji narkotyków, nielegalne narkotyki, substancje mające imitować nielegalne narkotyki i/lub inne produkty psychoaktywne </p>

   Akceptant

   P

   Platform / Partner Business

   P


   <p>Nielegalne produkty lub usługi lub wszelkie usługi zapewniające wsparcie peryferyjne dla nielegalnych działań, w tym nielegalnych usług hazardowych </p>

   Akceptant

   P

   Platform / Partner Business

   P


   <p>Legalne gry hazardowe lub gry zręcznościowe, w których uczestnicy otrzymują gotówkę lub jej ekwiwalenty lub nagrody o wartości materialnej: w tym, ale nie tylko: </p>

   Akceptant

   R

   Platform / Partner Business

   P


   <p>Kasyna, poker, bingo, automaty do gry, zakłady, loterie, wyścigi, sporty fantasy </p>

   Akceptant

   P

   Platform / Partner Business

   P


   <p>Produkty lub usługi specjalnie oferowane lub przeznaczone do wykorzystania w celu tworzenia, produkcji lub uprawy narkotyków lub składników narkotyków </p>

   Akceptant

   R

   Platform / Partner Business

   P


   <p>Farmaceutyki, leki na receptę i urządzenia medyczne (w tym farmaceutyki dla zwierząt) </p>

   Akceptant

   R

   Platform / Partner Business

   P


   <p>Tytoń, artykuły dla palaczy, e-papierosy, płyny do e-palenia, płyny do vapingu, akcesoria do vapingu </p>

   Akceptant

   P

   Platform / Partner Business

   P


   <p>Handel fajerwerkami, materiałami łatwopalnymi lub radioaktywnymi </p>

   Akceptant

   P

   Platform / Partner Business

   P


   <p>Handel bronią, amunicją, bronią wojskową, urządzeniami wybuchowymi i częściami do broni palnej</p>

   Akceptant

   P

   Platform / Partner Business

   P

  • Papiery wartościowe i obrót

   <p>Giełda kryptowalut</p>

   Merchant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   <p>Papiery wartościowe wysokiego ryzyka, takie jak: • kontrakt na różnicę kursową (CFD) • finansowe zakłady spread bettingowe • Pierwotna oferta monet (ICO) • opcje walutowe forex • opcje kryptowalutowe • handel i zakupy</p>

   Merchant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   <p>Maklerzy papierów wartościowych /inwestycje wszelkiego rodzaju, w tym zakup: • papiery wartościowe • waluty • Instrumenty pochodne • surowce • akcje • opcje • metale szlachetne • inne instrumenty finansowe</p>

   Merchant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   P

  • Przetwarzanie płatności stron trzecich

   <p>Agregatory, w tym, ale nie wyłącznie, rynki, platformy</p>

   Akceptant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   <p>Etapowi operatorzy portfeli cyfrowych</p>

   Akceptant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   <p>Ułatwiacze płatności lub inni dostawcy płatności internetowych lub usług członkowskich (IPSP lub MPS)</p>

   Akceptant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   <p>Firmy świadczące usługi płatnicze, w tym między innymi peer-to-peer, płatności rachunków, rachunki komisowe</p>

   Akceptant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   P

  • Technologia

   <p>Produkty i usługi deszyfrujące i dekodujące, urządzenia zaprojektowane do blokowania, zagłuszania lub zakłócania komunikacji komórkowej i osobistej </p>

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P