Legal

Praca z produktami i usługami Adyen objętymi ograniczeniami i zakazami

Ostatnia aktualizacja: Grudzień 2020 r.

Niniejsza wersja regulaminu jest udostępniona w języku polskim wyłącznie w celach informacyjnych. Wersja angielska pozostaje jedyną wersją regulaminu wiążącą strony.

Nasze kryteria kwalifikacji:

Aby spełnić wewnętrzne i zewnętrzne zobowiązania, niektóre branże mogą mieć zakaz lub ograniczenie współpracy z Adyen. Jest to oparte na szeregu czynników, w tym, ale nie tylko, na następujących:

 • Lokalne, krajowe i międzynarodowe przepisy prawne

 • Wymagania naszych partnerów płatniczych (np. sieci kart)

 • Poziom ocenianego ryzyka (np. obciążenia zwrotne, oszustwa)

 • Wpływ na reputację Adyen i związane z tym aspekty kosztów

 • 1. Model biznesowy

  W zależności od Twojego modelu biznesowego mogą obowiązywać ograniczenia lub zakazy dotyczące produktów lub usług. Najpierw określ, czy prowadzisz działalność w modelu biznesowym "Akceptant" czy "Platforma / Biznes partnerski". Następnie sprawdź, czy ograniczenia lub zakazy mają zastosowanie do Twojej działalności na liście w następnej sekcji.

  Akceptant

  Przedsiębiorstwo, które sprzedaje produkty/usługi swoim klientom we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

  Platforma / Biznes partnerski

  Każdy partner lub kupiec platformy połączony z Adyen umożliwiający innej stronie (stronie trzeciej lub akceptantowi Adyen) korzystanie z usług Adyen w celu sprzedaży swoich produktów i usług poprzez usługi takiej platformy lub partnera.

  Jeśli Twój biznes jest połączony z Adyen poprzez Platformę / Partnera biznesowego, ograniczenia w tej kategorii odnoszą się również do Ciebie.


  Akceptant

  Np. sklep spożywczy lub internetowy sprzedawca detaliczny, który sprzedaje produkty różnych marek. Obejmuje franczyzobiorców.

  Platforma / Biznes partnerski

  Np. rynek / platforma, operator etapowego portfela cyfrowego, pośrednik płatności. Ograniczenia dotyczą również podsprzedawców.

  Należy pamiętać, że w przypadku przyjęcia w celu prowadzenia działalności w ramach modelu biznesowego "Platforma / Partner" obowiązują wymogi związane z tym modelem biznesowym. Na przykład, Ułatwiacze Płatności wymagają rejestracji w Systemach Kart.

  Jeśli masz wątpliwości jaki model biznesowy ma zastosowanie do Twojej firmy, porozmawiaj z przedstawicielem Adyen lub skontaktuj się z nami.

 • 2. Produkty i usługi podlegające ograniczeniom i zabronione

  Poniższa lista pokazuje wszystkie produkty i usługi, które są ograniczone lub zabronione w korzystaniu z usług Adyen w modelach biznesowych 'Akceptant' i 'Platforma / Biznes partnerski'.

  R

  Ten symbol oznacza, że oferta Twoich produktów lub usług jest ograniczona. Będziemy wymagać dodatkowej dokumentacji przed przyjęciem. Kiedy Adyen zgadza się na świadczenie usług dla szerokiej kategorii usług (np. DVD), nie oznacza to, że zgoda jest udzielona dla podkategorii w ramach tej kategorii, które są zabronione lub ograniczone zgodnie z tą listą (np. podrobione DVD).

  Fakt, że Adyen zgadza się świadczyć swoje usługi dla konkretnego produktu lub usługi nie powinien być interpretowany jako porada lub opinia co do legalności produktów i usług handlowca oraz zamierzonego wykorzystania usług. Sprzedawca jest i pozostaje wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, że jego produkty i usługi oraz produkty i usługi jego podmiotów powiązanych są zgodne z obowiązującym prawem, przepisami i zasadami systemu.


  P

  Ten symbol wskazuje, że dana firma lub usługa jest zabroniona w korzystaniu z usług Adyen. Zawierając umowę z Adyen i korzystając z usług Adyen potwierdzasz, że nie oferujesz ani nie jesteś powiązany z produktami lub usługami wymienionymi jako zabronione.

  Właściciele schematów lokalnych metod płatności mogą mieć bardziej rygorystyczne ograniczenia w odniesieniu do niektórych produktów lub usług. Przedsiębiorstwa powinny sprawdzić aktualne ograniczenia lub zakazy mające zastosowanie do danej metody płatności podczas korzystania z niej, aby zapewnić zgodność.

  Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat wymogów przyjęcia i ograniczeń mających zastosowanie do Twojej firmy, porozmawiaj z przedstawicielem Adyen lub skontaktuj się z nami.

  • Dorośli

   Produkty feTowary dla dorosłych (z wyłączeniem produktów fetyszowych) tyszowe

   Akceptant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   R


   Produkty fetyszowe

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   Treść: Książki, czasopisma, materiały audio, wideo, strony internetowe, usługi transmisji strumieniowej i inne formaty treści uznane za obraźliwe lub o charakterze seksualnym

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   Rozrywka: Kluby dżentelmenów, bary topless, kluby ze striptizem, salony masażu o orientacji seksualnej, sauny, agencje towarzyskie lub wszelkie usługi związane z seksem.

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P

  • Działalność finansowa

   Podmioty związane z udziałami na okaziciela

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   Opcje binarne

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   Kup teraz, zapłać później / Metody płatności ratalnej

   Akceptant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   Działalność związana z naprawą i ochroną kredytów

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   Agencja zajmująca się spłatą i windykacją długów

   Akceptant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   R


   E-portfel lub pieniądz elektroniczny, który można spieniężyć, odsprzedać lub zamienić na fizyczne i cyfrowe towary i usługi lub w inny sposób opuścić świat wirtualny

   Akceptant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   Działalność gospodarcza związana z usługami finansowymi lub usługami pieniężnymi, w tym, ale nie wyłącznie: • czeki podróżne • przekazy pieniężne • wymiana walut • realizacja czeków • waluty wirtualne • zaliczki gotówkowe udzielane przez instytucje niefinansowe

   Akceptant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   Wszelkiego rodzaju grzywny lub kary

   Akceptant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   R


   Niezależni lub nielicencjonowani doradcy finansowi

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   Sprzedaż ubezpieczeń i usługi ubezpieczeniowe (na życie)

   Akceptant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   Sprzedaż ubezpieczeń i usługi ubezpieczeniowe (inne niż na życie)

   Akceptant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   R


   Firmy zajmujące się transferem i przekazem pieniędzy

   Akceptant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   Pożyczki na dzień wypłaty, pożyczki niezabezpieczone i pożyczki pochodzące z banków nieubezpieczonych przez FDIC

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   Listy płac, faktury i usługi dla przedsiębiorstw

   Akceptant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   Dostawca lub sprzedawca przedpłaconego dostępu/konta wartości zachowanej

   Akceptant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   Banki wirtualne

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P

  • Własność intelektualna (IP)

   Podrobione produkty, repliki lub zaprojektowane ich naruszenia, w tym produkty zaprojektowane w celu obejścia praw własności intelektualnej

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   Wytwórnie esejów, wytwórnie papieru, których celem jest fałszywe przedstawianie dokumentów jako własnej pracy

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   Produkty zaprojektowane w celu obejścia technik ochrony praw autorskich lub w inny sposób ułatwiające nielicencjonowane użycie materiałów chronionych prawem autorskim

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   Wykorzystanie logo i własności intelektualnej Adyen bez wyraźnej zgody lub w sposób, który stwarza ryzyko utraty reputacji przez Adyen

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P

  • Praktyki marketingowe

   Możliwości inwestycyjne przedsiębiorstw działających na zasadzie "szybkiego wzbogacenia się".

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   Modele biznesowe, które wykorzystują praktyki podobne do wymuszania okupu lub wymuszeń

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   Praktyki biznesowe, które mają na celu uniknięcie nadmiernych programów monitorowania obciążeń zwrotnych

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   Data Pass

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   Zwodnicze taktyki marketingowe związane z ujawnianiem informacji, fałszywe lub niedokładne oświadczenia, oświadczenia przed/po, potwierdzenia, unikanie anulowania lub zwrotów, wstępnie sprawdzone opt-in, słabo ujawnione opcje negatywne, sprzeniewierzenie zachęt, nieproporcjonalne rabaty, loterie

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   Fałszywe referencje i inne usługi lub produkty, które sprzyjają wprowadzaniu w błąd

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   Telemarketing przychodzący w przypadku pocztówek lub przesyłek pocztowych

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   Produkty lub usługi, które promują nienawiść, przemoc, dyskryminację, terroryzm, molestowanie lub nadużycia w jakiejkolwiek formie lub postaci

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   Sprzedaż piramidalna, listy łańcuszkowe lub inne oszustwa finansowe

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P

  • Not-for-Profit

   Organizacje charytatywne

   Akceptant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   R


   Finansowanie społecznościowe

   Akceptant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   R

  • Inne produkty i usługi

  • Produkty i usługi regulowane (niefinansowe)

   Sprzedaż alkoholu

   Akceptant

   R

   Platform / Partner Business

   R


   Narkotyki i narzędzia specjalnie przeznaczone do produkcji narkotyków, akcesoria do produkcji narkotyków, nielegalne narkotyki, substancje mające imitować nielegalne narkotyki i/lub inne produkty psychoaktywne

   Akceptant

   P

   Platform / Partner Business

   P


   Nielegalne produkty lub usługi lub wszelkie usługi zapewniające wsparcie peryferyjne dla nielegalnych działań, w tym nielegalnych usług hazardowych

   Akceptant

   P

   Platform / Partner Business

   P


   Legalne gry hazardowe lub gry zręcznościowe, w których uczestnicy otrzymują gotówkę lub jej ekwiwalenty lub nagrody o wartości materialnej: w tym, ale nie tylko:

   Akceptant

   R

   Platform / Partner Business

   P


   Kasyna, poker, bingo, automaty do gry, zakłady, loterie, wyścigi, sporty fantasy

   Akceptant

   P

   Platform / Partner Business

   P


   Produkty lub usługi specjalnie oferowane lub przeznaczone do wykorzystania w celu tworzenia, produkcji lub uprawy narkotyków lub składników narkotyków

   Akceptant

   R

   Platform / Partner Business

   P


   Farmaceutyki, leki na receptę i urządzenia medyczne (w tym farmaceutyki dla zwierząt)

   Akceptant

   R

   Platform / Partner Business

   P


   Tytoń, artykuły dla palaczy, e-papierosy, płyny do e-palenia, płyny do vapingu, akcesoria do vapingu

   Akceptant

   P

   Platform / Partner Business

   P


   Handel fajerwerkami, materiałami łatwopalnymi lub radioaktywnymi

   Akceptant

   P

   Platform / Partner Business

   P


   Handel bronią, amunicją, bronią wojskową, urządzeniami wybuchowymi i częściami do broni palnej

   Akceptant

   P

   Platform / Partner Business

   P

  • Papiery wartościowe i obrót

   Giełda kryptowalut

   Merchant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   Papiery wartościowe wysokiego ryzyka, takie jak: • kontrakt na różnicę kursową (CFD) • finansowe zakłady spread bettingowe • Pierwotna oferta monet (ICO) • opcje walutowe forex • opcje kryptowalutowe • handel i zakupy

   Merchant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   Maklerzy papierów wartościowych /inwestycje wszelkiego rodzaju, w tym zakup: • papiery wartościowe • waluty • Instrumenty pochodne • surowce • akcje • opcje • metale szlachetne • inne instrumenty finansowe

   Merchant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   P

  • Przetwarzanie płatności stron trzecich

   Agregatory, w tym, ale nie wyłącznie, rynki, platformy

   Akceptant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   Etapowi operatorzy portfeli cyfrowych

   Akceptant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   Ułatwiacze płatności lub inni dostawcy płatności internetowych lub usług członkowskich (IPSP lub MPS)

   Akceptant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   P


   Firmy świadczące usługi płatnicze, w tym między innymi peer-to-peer, płatności rachunków, rachunki komisowe

   Akceptant

   R

   Platforma / Biznes partnerski

   P

  • Technologia

   Produkty i usługi deszyfrujące i dekodujące, urządzenia zaprojektowane do blokowania, zagłuszania lub zakłócania komunikacji komórkowej i osobistej

   Akceptant

   P

   Platforma / Biznes partnerski

   P