Planeta

Wdrażanie praktyk zrównoważonego rozwoju 
w codziennej działalności

Jesteśmy zaangażowani w łagodzenie naszego wpływu i wprowadzanie wymiernych zmian w perspektywie długoterminowej poprzez nasze wysiłki w zakresie redukcji dwutlenku węgla.

Aby generować długoterminowe zmiany środowiskowe, wdrażamy odpowiedzialne praktyki w naszej codziennej działalności. Nie wystarczy wiedzieć, skąd pochodzą nasze emisje. Aktywnie pracujemy nad ich ograniczeniem. Jest to ciągły proces.

Rejestrowanie emisji

Chcemy rejestrować wszystkie kategorie emisji, takie jak zużycie energii, w całym naszym łańcuchu wartości. W tym celu wewnętrznie zarządzamy rejestracją emitowanych przez nas gazów cieplarnianych (GHG). Każdego roku przeprowadzamy kompleksową inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych w całej naszej firmie zgodnie z protokołem GHG i publicznie ujawniamy informacje o naszym śladzie środowiskowym. 

Inwestowanie w usuwanie dwutlenku węgla

Znajdujemy innowacyjne sposoby na zwiększanie odpowiedzialności za środowisko i naszego pozytywnego wpływu. Nie tylko ograniczamy emisje, ale także wspieramy wysokiej jakości projekty usuwania dwutlenku węgla we współpracy z CarbonX.

Ustaliliśmy również wewnętrzny koszt emisji dwutlenku węgla, aby lepiej zrozumieć konsekwencje klimatyczne naszych decyzji biznesowych. Koszt emisji dwutlenku węgla pomaga nam w opracowywaniu modelu kierowania funduszy na projekty trwałego usuwania dwutlenku węgla.