Pracownicy

Wkład pracowników w maksymalizację wpływu społecznego

Wprowadzanie widocznych zmian zaczyna się od naszych pracowników. Chodzi o sposób, w jaki my traktujemy ich, oraz o to, jak nasi pracownicy odnoszą się do planety i jej mieszkańców.

Priorytetyzowanie praktyk DEI (Różnorodność, Włączenie i Równość)

W Adyen każdy ma prawo głosu. Wspieramy poczucie przynależności i pielęgnujemy więzi poza miejscem pracy. Nasi pracownicy odgrywają czołową rolę w promowaniu działań społecznych, kierując się potrzebami współczesnego świata.

Wolontariat to nie tylko dawanie czegoś od siebie. To świecenie przykładem, pielęgnowanie empatii oraz wspólne dążenie do tego, aby świat stawał się lepszy.

Brooke Nayden Chief Human Resources Officer
Wolontariat w praktyce
Nasi pracownicy mogą wspólnie organizować wolontariat oraz kampanie mające na celu zbieranie funduszy, współpracując z organizacjami charytatywnymi oraz działając na rzecz spraw, które są dla nich ważne. 
Nasi pracownicy mogą też samodzielnie przejmować inicjatywę. Wystarczy, że złożą wniosek o płatny urlop, który można wykorzystać na wolontariat na rzecz wybranej inicjatywy.

Wspieranie startupów społecznych

Celem programu Adyen Accelerator jest wspieranie przedsiębiorstw społecznych, z naciskiem na wzmocnienie ich pozytywnego wpływu na społeczeństwo. Dzielimy się wiedzą, doświadczeniem technicznym i najlepszymi praktykami, aby pomóc startupom w rozwiązywaniu problemów społecznych na świecie.

Wpływ społeczny w Adyen

Czytaj więcej