Veiledninger og rapporter

Øk konverteringen for e-handel med network tokenization

Kortnummeret som er preget inn i betalingskortene, tilhører en annen tid. Oppdag hvordan network tokenization tar kortbetalinger inn i nettøkonomien.

6 september, 2023
 ·  3 minutter

På 1950-tallet foregikk alle innkjøp ansikt til ansikt mot kontant betaling. Kredittkortet ble oppfunnet for å gjøre det mulig å betale uten å gå rundt med massevis av kontanter. Etter hvert som det ble vanligere å betale med plast, måtte kortprogrammene finne en måte å koble kortene til brukerne på.

Dermed ble kortnumrene oppfunnet. Fra midten av 60-tallet ble de litt forhøyede numrene som var preget inn i betalingskortene den perfekte måten å holde oversikt over kortbetalinger på.

Siden da har teknologien gjort enorme fremskritt. I dag kjører vi elbil, har flatskjermer i nesten alle hjem og lever mye av livet vårt på nettet. Kortnummeret har imidlertid bevart posisjonen som den viktigste identifikatoren ved kortbetaling både fysisk og på nett, noe som har resultert i utstrakt handel med kredittkortopplysninger og svindel.

Heldigvis er det mulig å beskytte kundene mot betalingssvindel på nett. Network tokens brukes av digitale lommebøker som Apple Pay og Google Pay og av de store kortprogrammene for å skape enkle og trygge betalingsopplevelser på nett.

Les mer om network tokens og hvorfor de hjelper dere med å beskytte kundene og virksomheten.

Hva er network tokenization?

Network tokenization er en automatisert prosess som erstatter et 16-sifret kortnummer med en ikke-sensitiv referanse som kalles et network token. Slike network tokens brukes til å autorisere nettbetalinger og gjentatte betalinger.

Når en kunde velger å lagre kortopplysningene sine, kan virksomheten be om et network token for dette kortet og bruke det ved fremtidige betalinger. Siden network tokens ikke har noen utløpsdato, vil tokenet fortsatt gjelde selv om det gjeldende kortet blir erstattet. Dette fører til høyere autorisasjonsgrad.

Network tokens opprettes av kortnettverk som Mastercard, Visa, American Express og Discover.

Hvordan fungerer network tokenization?

Et network token kan kreves av en forhandler, en betalingsleverandør eller en betalingsbehandler. Kortinnløseren sender kortnummeret til kortprogrammet, som videresender forespørselen til utstederen. Utstederen godtar forespørselen, og nettverket oppretter tokenet.

Tokens er låst til et domene, noe som betyr at det samme tokenet bare kan brukes av den parten som ber om det. Stjålne tokens vil derfor ikke ha noen verdi for svindlere, fordi et token ikke kan brukes av andre enn den som har bedt om det. 

For å gi network tokens et ekstra lag av sikkerhet, utsteder kortprogrammene et kryptogram hver gang en kunde bruker de lagrede kortopplysningene for å initiere et kjøp. Disse kryptogrammene er i praksis engangspassord som er spesifikke for virksomheten, tokenet og kjøpet. De må brukes sammen med tokenet i den aktuelle betalingen og er gyldige til de brukes eller utløper.

Hva er fordelene med network tokenization?

Network tokenization har en rekke fordeler for både kortprogrammer, digitale virksomheter, betalingsbehandlere og kunder. De er utviklet spesifikt for å forbedre sikkerheten og opplevelsen med nettbetalinger og gjentatte betalinger. 

Høyere autoriseringsgrad

Et kortnummer kan utløpe og bli erstattet når det utstedes et nytt kort. En nettbetaling eller gjentatt betaling som blir gjort med det utløpte kortnummeret, vil bli avvist. Kundene har ofte ikke oversikt over alle kjøp og abonnementer på nett, noe som gjør det nesten umulig å oppdatere betalingsinformasjonen overalt. 

Network tokens har ingen utløpsdato, selv om kortnummeret oppdateres. Så lenge tokenet brukes, vil betalingen bli autorisert, noe som gir høyere autoriseringsgrad. Vi har sett en økning i autoriseringsgraden på 3 % i gjennomsnitt for bedrifter på plattformen vår som bruker network tokenization.

Dette er spesielt verdifullt for virksomheter som tilbyr nettabonnementer, som for eksempel strømmetjenester. Å ta i bruk network tokenization vil gi færre mislykkede transaksjoner, færre nye forsøk og lavere kundeservicekostnader.

Høyere sikkerhet 

Network tokenization har et oppsett som øker sikkerheten. Siden tokens og kryptogrammer er bundet til den som ber om dem, er stjålne tokens verdiløse for svindlerne. I tillegg krever kundeinitierte betalinger et engangskryptogram. Siden det faktiske kortnummeret lagres sikkert hos betalingspartneren eller i kortprogrammet, blir det vanskeligere å stjele betalingsopplysningene.

Sørg for PCI compliance

Bedrifter som lagrer kortnummer, må etterleve Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Siden network tokenization erstatter det sensitive kortnummeret med et ikke-sensitivt token, er tokens ikke omfattet av PCI. Selv bedrifter som etterlever PCI, kan redusere PCI-omfanget ved å erstatte noen av kortnumrene med network tokens. 

Lavere behandlingskostnader 

Noen kortprogrammer, som Visa, kan kreve en avgift for å behandle utstedte tokens. De krever imidlertid lavere avgifter for å behandle tokens enn for å behandle kortnummer. Ved å ta i bruk network tokenization i stor skala sparer dere på hver eneste transaksjon.

Opplev flere fordeler med network tokenization med Adyen

Vi ser at teknologien tas i bruk av stadig flere, og vi har 2 milliarder aktive network tokens på plattformen vår per i dag. Når kortnettverk og -utstedere oppdaterer systemene for å begynne å bruke network tokens er teknologien i kontinuerlig utvikling.

For å kunne ta i bruk network tokenization med minst mulig hindringer kan bedriftene benytte vår Network Token Optimization, som er en del av plattformløsningen vår. Med Network Token Optimization bestemmer plattformen dynamisk om den skal bruke et token eller et kortnummer, avhengig av kortutstederens autorisasjonspreferanse på det aktuelle tidspunktet. Beslutningen baseres på maskinlæring som mates med data fra verdens største netthandels- og online-bedrifter og testes kontinuerlig.

Og vet dere hva det beste er? Bedriften deres kan begynne å bruke network tokens og optimalisering med network tokenization med samme integrasjon som dere bruker til betalinger.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Abonner på e-postvarsler

Jeg bekrefter at jeg har lest Adyens personvernpolicy og at jeg godtar at opplysningene mine brukes i samsvar med policyen.