SEPA (Single Euro Payments Area) avtalegiro (Direct Debit) ble innført av European Payments Council for å opprette en standardisert betalingsinfrastruktur innad i EU. Med SEPA avtalegiro kan bedrifter behandle engangsbetalinger eller tilbakevendende betalinger for EU-kunder, noe som gjør det til en viktig betalingsmetode for bedrifter som ønsker å utvide over hele Europa. Fordelene omfatter følgende: 

  • Oppgjør innen 2 dager
  • Forenklet behandling for betalinger over landegrensene
  • Bedre kostnadseffektivitet
  • Enkel tilgang til europeiske markeder

Slik fungerer det i skrivebordsversjoner
 

Velg SEPA DD

Kunden velger SEPA DD fra listen over betalingsalternativer.

Oppgi opplysninger

Kunden oppgir kontoinnehaverens navn og IBAN-nummer.

Bekreftelse

Kunden kan se over og bekrefte betalingen.


Slik fungerer det på mobil
 

Velg SEPA avtalegiro

Kunden velger SEPA avtalegiro fra listen over betalingsmetoder.

Oppgi opplysninger

Kunden oppgir kontoinnehaverens navn og IBAN-nummer.

Bekreftelse

Som et siste trinn må kunden godkjenne den digitale signaturen for å sende inn betalingen.


Aksepter SEPA DD med Adyen

Med Adyens integrering av SEPA kan bedrifter opprette periodiske kontrakter for én eller flere betalinger knyttet til en unik kunde.

Marked Europa
Utbetalingsvaluta

EUR

Kanal E-handel
Behandling av valutaer EUR
Tilbakevendende transasksjoner Ja
Refusjoner Ja
Delvise refusjoner Ja
Utbetalinger Ja
Utbetalingsforsinkelse 2 dager
Chargebacks Ja

Priser

Vi belaster et behandlingsgebyr + gebyr for betalingsmåte per transaksjon.

Provisjon per transaksjon kan variere fra region til region.

 

Forskjellige gebyrer påløper avhengig av betalingsmetode.

Klar til å ta neste steg?

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?