Planeet

Duurzame praktijken integreren 
in de dagelijkse bedrijfsvoering

We doen er alles aan om onze impact te beperken en om met onze inzet op het gebied van koolstofverwijdering meetbare veranderingen te realiseren op de lange termijn.

We willen milieuveranderingen op de lange termijn teweegbrengen, daarom nemen we verantwoorde praktijken op in onze dagelijkse activiteiten. Het is niet genoeg om te weten waar onze uitstoot vandaan komt. We werken er proactief aan om onze uitstoot te verminderen. Dat is een doorlopend proces.

Verantwoording voor onze emissies

We willen rekening houden met alle emissiecategorieën, zoals energieverbruik in onze gehele value chain. Daarom beheren we onze registratie voor Greenhouse Gas (GHG) intern. Elk jaar voeren we, in overeenstemming met het GHG-protocol, een uitgebreide inventarisatie van broeikasgassen uit binnen ons bedrijf en maken we onze ecologische voetafdruk openbaar

Investeren in koolstofverwijdering

We zoeken naar innovatieve manieren om onze milieuverantwoordelijkheid en positieve impact te vergroten. We verminderen niet alleen onze uitstoot, maar ondersteunen ook geavanceerde koolstofverwijderingsprojecten in samenwerking met CarbonX.

We hebben ook een interne koolstofprijs ingesteld voor een beter inzicht in de klimaatgevolgen van onze zakelijke beslissingen. Dankzij deze koolstofprijs kunnen we bepalen hoe we onze middelen inzetten voor duurzame koolstofverwijderingsprojecten.