Ve vašich obchodech

Využijte pro své zákazníky to nejlepší.

Nabízí všechny místní platební metody

Snadno přidejte nejrelevantnější platební metody pro každý místní trh a zákazníky, kterým sloužíte.

Usnadněte darování charitativním organizacím

Poskytněte zákazníkům možnost darovat v rámci stávajícího platebního flow, aniž by to mělo dopad na rekoncilaci nebo dodatečné náklady.

Zkraťte fronty a čekání v obchodě

Používejte mobilní terminály, aby mohli zákazníci platit bez front. 


Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?