Image

   Customer Area

Använd informationsrika insikter för att lära mer om kundbeteendet

Få en komplett överblick över era kunders betalningsmönster. I Customer Area samlas all betaldata, olika rapporter och andra funktioner som gör det enkelt för er att möta kundernas behov.

Image

Känn igen kunden i flera kanaler

Med data om kundbetalningar från alla försäljningskanaler samlade i samma system kan ni känna igen era kunder vart de än befinner sig. Det gör det enkelt att erbjuda stöd för kundresor som click and collect och returer över olika kanaler. Det blir också enkelt för er att erbjuda personlig service för varje enskild kund, oavsett vilken kanal de handlar i, eller vart i världen de befinner sig. 

En detaljerad vy av ert betalflöde

Customer Area ger er en tydlig bild av prestandan genom hela betalresan.

Information om varje steg i betalflödet presenteras i diagramform och visar hur många betalningar som kommer in, hur många som godkänns och hur många som till slut betalas ut. Det betyder att ni kan identifiera potentiella förbättringsområden och planera för förändringar där det behövs. 


Analysera orsakerna till godkända och nekade köp

Att förstå den bakomliggande orsaken till att ett kort godkänns eller avvisas ger insikter i vad som påverkar era transaktioners framgång eller misslyckande. Eftersom Adyen ansluter direkt till kortnätverken har vi tillgång till "payment response"-data, vilket hjälper er identifiera vilka korttyper eller banker som orsakar problem.


Rapportering i realtid

Det finns otaliga interaktiva rapporter tillgängliga i kundområdet med vars hjälp ni kan djupdyka ner i varje del av betalflödet. 

Dessutom finns rapporter att ladda ner, som Received payment details reportCapture and refund report och översiktliga sammanställningar såsom CFO-to-go report, som innehåller alla nödvändiga KPI:er för era transaktioner och finns tillgänglig i versioner per dag och per månad.


Öka er godkännandegrad

Se hur godkännandegraden för era kortbetalningar ökar markant med RevenueAccelerate, en uppsättning datadrivna verktyg som körs i bakgrunden av varje betalning för att ge bästa resultat.

Blockera bedragare, inte kunder

Adyens inbyggda riskhanteringsverktyg RevenueProtect säkerställer att ni optimerar balansen mellan att blockera bedragare och godkänna riktiga kunder.

Vill ni tala med en betalexpert?

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?