Image

   Kundområdet

Använd informationsrika insikter för att lära er mer om kundbeteendet

Dra nytta av en komplett överblick över hur era kunder betalar via ett område med all betaldata, rapportering med mera.

Image

Känn igen en kund på olika kanaler

Med data om kundbetalningar från alla försäljningskanaler och platser samlade i samma system kan ni känna igen era kunder var de än är. Det gör det enkelt att erbjuda stöd för kundresor som click and collect och kanalöverskridande returer samt leverera personanpassad service på alla försäljningskanaler – var som helst i världen.

En detaljerad vy av ert betalflöde

Adyens kundområde ger er en tydlig bild av prestandan för den smalaste delen av er säljtratt.

Information om varje steg i betalflödet presenteras i diagramform och visar hur många betalningar som kommer in, hur många som godkänns och hur många som till slut betalas ut. Det betyder att ni kan identifiera potentiella förbättringsområden och planera för förändringar där det behövs. 


Analysera orsakerna till godkännanden och avvisningar

Att förstå den bakomliggande orsaken till att ett kort godkänns eller avvisas ger er insikter i faktorerna som påverkar era transaktioners framgång eller misslyckande. Eftersom Adyen ansluter direkt till kortnätverken har vi tillgång till "payment response"-data, vilket hjälper er identifiera vilka korttyper eller banker som orsakar problem.


Realtidsrapportering alltid till hands

Det finns otaliga interaktiva rapporter tillgängliga i kundområdet med vars hjälp ni kan djupdyka ner i varje del av betalflödet. 

Dessutom finns rapporter att ladda ner, som Received payment details reportCapture and refund report och översiktliga sammanställningar såsom CFO-to-go report, som innehåller alla nödvändiga KPI:er för era transaktioner och finns tillgänglig i versioner per dag och per månad.


Öka er godkännandegrad

Se hur godkännandegraden för era kortbetalningar ökar markant med RevenueAccelerate, en uppsättning datadrivna verktyg som körs i bakgrunden av varje betalning för att ge bästa resultat.

Blockera bedragare, inte kunder

Adyens inbyggda riskhanteringsverktyg RevenueProtect säkerställer att ni optimerar balansen mellan att blockera bedragare och godkänna riktiga kunder.

Vill ni tala med en betalexpert?

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?