​​​​​Socialt ansvar​​​​​
För oss är det ett absolut krav att vårt företag är byggt på etiska grunder

Tack vare vår investering i projektet Vietstar Waste Treatment har flera ton avfall hanterats på ett hållbart sätt.

Över 2000 timmar har lagts på volontärarbete för goda ändamål i enlighet med FN:s globala mål för hållbar utveckling.​

​100% av donationen går till rätt ändamål. För att se summan som täcks av Adyen Giving, gå till den välgörenhetsorganisation ni har valt.

Adyens roll i samhället

På Adyen gör vi som individer och som bolag medvetna val för att bygga ett etiskt företag och skapa hållbar tillväxt hos våra kunder. Adyen vill bidra till att samhället fungerar så bra som det kan, genom att dela med oss av vår tid, kunskap och produktfunktionalitet. 

​​​Vi tar ansvar för hur vi påverkar miljön​​

​​​Vi använder vår teknologi för att göra någonting bra​​​

​​​Vi driver positiv förändring i de samhällen där vi lever och verkar​​​

​Under 2019 fokuserade vi på att skapa ett robust ramverk för hållbarhetsfrågor som vi kunde utgå från. Vi är medvetna om att vi fortfarande har mycket arbete kvar, men vi är fast beslutna att ta itu med de utmaningar som ligger framför oss.

​Med hjälp av ​​FN:s globala mål för hållbar utveckling​​ strävar vi efter att skapa långsiktiga vinster.​

Illustration av Adyens klimatåtgärder

Vad har vi gjort hittills?

2019 klimatkompenserade Adyen för alla växthusgaser vi orsakat sedan vår start 2006. Kompensationen innebär att Adyen investerar i utsläppsminskande projekt som motsvarar vår tidigare klimatpåverkan, såsom trädplantering, solenergi och metanreduktion. Det är det första av många initiativ Adyen satsar på för att minska klimatpåverkan. 

Lär dig mer om hur Adyen tar sitt ansvar i videon:

Video about our footprint

Lägg till donationsfunktionalitet på nätet och i fysisk miljö med Adyen Giving

Det ska vara lika enkelt att donera till välgörande ändamål som det är att betala. Det är tanken bank Adyen Giving, en funktion som hjälper våra kunder att acceptera donationer till ändamål de stödjer på nätet eller i fysisk miljö. För att säkerställa att 100% av donationen går till rätt ändamål så tar vi på oss transaktionskostnaden för Adyen Giving.​

Lokala initiativ​​​

​Våra medarbetare har en entreprenöriell ådra som vi vill ta vara på genom att uppmuntra dem att ta egna initiativ. Alla lokala initiativ leds av medarbetare och är knutna till minst ett av ​​FN:s globala mål för hållbar utveckling​​.​

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?