Fullständig prislista för de betalmetoder vi stödjer

Adyens betalplattform har stöd för alla viktiga globala betalmetoder. Följande är de mest relevanta och oftast använda betalmetoderna:

Vanliga frågor

Interchange++ är en prismodell som följer Interchange-avgifter och nätverksavgifter ända ner på transaktionsnivån. Det betyder att vi kan beräkna kostnaden för varje betalning redan innan den är genomförd. Så förutom att veta hur mycket ni kan debitera era kunder så får ni även total insyn i processen och kan se exakt vad ni betalar för varje transaktion.

Vi har inga månadsavgifter, startavgifter, integrationsavgifter eller avslutningsavgifter. Vi har ett lägsta faktureringsbelopp på 1000 SEK (100 EUR) per månad, beroende på transaktionsvolym och region. 

Vi kan koppla samman flera bankkonton med flera valutor, för att undvika valutaväxling.

Ja, vi kan koppla samman flera bankkonton.

DISCLAIMER - All prices on this website are subject to change without notice. While Adyen makes every effort to provide its merchants the most accurate, up-to-date information, occasionally, one or more items on Adyen’s website may be incorrect. As such, Adyen emphasis that the information and prices on Adyen’s website are provided for information purposes only. Merchants cannot derive any rights therefrom. Prices indicated on Adyen’s invoices are decisive.

Vill ni tala med en betalexpert?

Vi bokar gärna in ett samtal för att berätta mer om vad vi kan göra för ert företag.

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?