I april 2015 gjordes tillägg till uppförandekoden för kreditkorts- och kontokortsbranschen i Kanada (uppförandekoden) av Financial Consumer Agency of Canada (FCAC). Förändringarna av paragraf 13 innebär krav på en klar process för tvist och tvistlösning och garanterad utredning och svar inom rimlig tid för alla klagomål relaterade till uppförandekoden.

I samarbete med FCAC har Adyen utvecklat sin process för klagomålshantering enligt följande:

Steg 1 – Initialt klagomål

Om en handlare anser att Adyens agerande kan bryta mot någon del av Handlare-Inlösare-policyn som den beskrivs i uppförandekoden kan handlaren lämna in ett klagomål via nedanstående formulär.

Adyen bekräftar mottagandet av handlarens klagomål inom fem arbetsdagar och lämnar ett slutligt svar inom trettio arbetsdagar. Detta svar innehåller:

  • En sammanfattning av klagomålet
  • Undersökningens slutliga resultat
  • Förklaring till beslutet
  • Information om hur beslutet kan överklagas

Om vi inte kan ge ett slutligt svar inom trettio arbetsdagar ska vi informera handlaren om en ny förväntad svarstid.

Steg 2 – Överklagande

Om en överenskommelse inte kan nås genom steg 1 ombeds handlaren överklaga frågan inom Adyens organisation genom att skicka ett e-postmeddelande till vårt Support-team. Detta meddelande ska innehålla det ursprungliga klagomålet och en sammanfattning av vårt svar.

Adyen lämnar ett slutligt svar inom trettio arbetsdagar. Detta svar innehåller:

  • En sammanfattning av det andra klagomålet
  • Den andra undersökningens slutliga resultat
  • Förklaring till beslutet

Om vi inte kan ge ett slutligt svar inom trettio arbetsdagar ska vi informera handlaren om en ny förväntad svarstid.

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?