Licenser

Inlösen i USA

Adyens strategi är att alltid kontrollera alla delar av värdekedjan för betalningar. I USA är Adyen därför direktanslutet till Visa- och Mastercard-systemen.

Adyen är en tredjepartsbetalningsprocessor (Third Party Processor) till Wells Fargo Bank, NA, Concord, CA 94524.
Adyen är en tredjepartsbetalningsprocessor (Third Party Processor) till Deutsche Bank AG, New York, NY, 10005.

Adyen har även inlösenmöjlighet i Kanada, Europa, Brasilien, Hongkong, Singapore, Nya Zeeland och Australien. Mer information finns i Global inlösen med Adyen.

US Money Transmitter-licenser

Adyen, Inc. har licens som en finansiell tjänst i vissa jurisdiktioner i USA. Om ni har några klagomål gällande våra tjänster inom pengaöverföring, vänligen skicka först ett e-postmeddelande till complaints@adyen.com.

Om ni fortfarande har ett olöst klagomål angående Adyens tjänster inom pengaöverföring, se ytterligare information nedan för vissa jurisdiktioner:

Alaska Money Services Business License # AK-MT-10102 Division of Banking & Securities PO Box 110807 Juneau, AK 99811-0807, Telefon: 1-888-925-2521 eller 907-465-2521, E-post: moneytransmitters@alaska.gov.
Detta i enlighet med AS 06.55.810.

Uppförandekod för kreditkorts- och kontokortsbranschen i Kanada

För sina betaltjänstaktiviteter i Kanada förbinder sig Adyen att stödja och följa den frivilliga uppförandekoden uppförandekoden för kreditkorts- och kontokortsbranschen i Kanada, introducerad av Kanadas finansminister den 17 maj 2010. Besök hemsidan för Kanadas finansdepartement för att läsa en kopia av koden.

90 dagars förvarning vid avgiftshöjningar

Adyen förbinder sig att ge handlarna minst 90 dagars förvarning vid eventuella avgiftshöjningar eller introduktion av nya avgifter relaterade till kredit- eller kontokortstransaktioner. Förvarningsperioden gör det möjligt för handlare att utvärdera vilken påverkan förändringen får för deras omkostnader. Vi stödjer uppförandekodens direktiv att tillåta handlare att avsluta sina kontrakt med Adyen, utan vite, inom 90 dagar från det att information lämnats om avgiftshöjningen eller den nya höjningen.

Aktuellt avdrag till handlare

Som stöd för uppförandekoden har vi lagt till information om det aktuella avdraget till handlaren i vår avvecklingsrapportering. Det aktuella avdraget till handlaren beräknas som summan av avgifterna handlaren betalar till Adyen för behandlingen av en specifik typ av betalkort från ett kortnätverk, delat med den total försäljningsvolymen för samma typ av betalkort. Vänligen kom ihåg att avgifterna endast visas om ni tar emot betalningen under faktureringsperioden.

Särskiljande avgifter

Regler för betalkortsnätverk säkerställer att handlare ges möjlighet att erbjuda rabatter för olika betalmetoder (t.ex kontakt, kontokort, kreditkort). Handlare kommer också att kunna ge olika rabattnivåer för olika betalkortsnätverk. Rabatter kan ges för alla betalmetoder. Dessutom kommer särskiljande rabatter att tillåtas mellan betalkortsnätverk. Alla rabatter måste tydligt markeras vid försäljningstillfället. Beroende på vilken korttyp som används (kontokort respektive kredit- eller premiumkort) kan det skilja i avgift på grund av komplexiteten att genomföra betalningen på den kanadensiska marknaden. Varje avgift bestäms av Visa, Mastercard, Discover och Unionpay, och varje avgift kan ändras. Som referens ger betalkortsmärkena ytterligare information om nivåer på deras hemsidor:

Om ni har några frågor eller synpunkter på Adyens tillämpning av uppförandekoden finns mer information om vår process för klagomålshantering.

DNB-licens för att verka i EEA

Adyen N.V. har en licens som kreditinstitution av De Nederlandsche Bank och är registrerat i Nederländerna med företagsnummer 34259528. Detta inkluderar möjligheten att erbjuda gränsöverskridande tjänster i EEA.

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?