Boleto Bancário

Brazil's most popular cash-based payment method

Boleto Bancário logo

Boleto Bancário, commonly known as Boleto, is a popular Brazilian cash-based payment method with 15% market share. It is also the only payment method available for the 35% of shoppers who do not have a bank account.

Payment is made with a voucher that is issued at checkout and paid at a Brazilian bank or participating shop, online with internet banking or on mobile with a banking app.

  • Settlement within 3-4 days
  • ​No risk of fraud
  • No chargebacks
  • ​No credit limits

How Boleto works on desktop

Pre-filled Boleto form payment page

Form comes pre-filled

In most cases the form comes pre-filled with the customer's details.

Download voucher page on Boleto payment flow

Download voucher

The voucher is generated and download starts automatically.

 

Pay voucher page on Boleto payment flow

Pay voucher

The voucher can be paid at an ATM or in a bank, lottery store, convenience store, or supermarket.

Pay with internet banking page on Boleto payment flow

Pay with internet banking

It is also possible to pay the voucher online with internet banking. Most banking apps make it possible to scan the barcode.

 

Voucher barcode page on Boleto payment flow

Voucher barcode

Online, the customer enters the barcode taken from the voucher.

Scheduling page on Boleto payment flow

Scheduling

The shopper schedules the payment.

Receipt page on Boleto payment flow

Receipt

The payment receipt is generated.


How Boleto works on mobile

Select Boleto page mobile payment flow

Select Boleto

The shopper chooses Boleto.

Personal details page on Boleto mobile payment flow

Personal details

The shopper fills out personal details.

Boleto mobilt betalflöde: ladda ner kupong

Ladda ner kupong

Streckkoden skapas och laddas ner automatiskt.

 

Copy barcode page on Boleto mobile payment flow

Copy the barcode

Voucher is generated.

Banking app page on Boleto mobile payment flow

Banking app

The shopper then copies the barcode and uses in their banking app.

Online banking page on Boleto mobile payment flow

Online banking

Or the shopper pays using internet banking.


Accept Boleto with Adyen

Adyen offers the following with our Boleto integration:

Marknad

Latinamerika: Brasilien

Utbetalningsvaluta

BRL

Kanal E-handel
Transaktionsvalutor BRL
Utbetalningsfördröjning 2–3 dygn
Fullständig förlikning Ja

Prissättning

Vi debiterar:

Adyens administrationsavgift + avgiften för betalmetod

Provision per transaktion, kan skilja sig åt mellan länder.

Different commissions apply depending on the payment method.

Administrationsavgift Avgift för betalmetod
$ 0.12 Contract with Payment method

Adyens plattform har stöd för alla viktiga globala betalmetoder.

Visa hela listan

Redo för integration?

Kryptering på klientsidan

Behåll full kontroll över sidans utseende och kunddata utan att behöva vara PCI-kompatibel med hjälp av kryptering på klientsidan, där betalningsinformationen krypteras innan den passerar genom ert system.

Adyens API-integration

Driv era egna betalsidor och utcheckningar i appar med bibehållen kontroll över transaktioner och kunddata. Med denna integration skickas data till er egen server, så ni måste vara PCI-kompatibla.

Katalogsökning

Presentera ett relevant urval av betalmetoder baserat på kundens land, kundkorgsvärde eller valuta.

Contact us