Retailbarometern 2022

Trenderna och insikterna som formar branschen

Retailbarometern är en årlig rapport som undersöker konsumenters vanor och förväntningar på handeln samt hur företag bemöter dessa förändringar. Rapporten bygger på en undersökning där vi har frågat 40 000 konsumenter och 10 000 handlare om deras utmaningar, förhoppningar och strategier för 2022 och framåt. 

Rapporten innehåller:

  • Unik data över konsumentbeteenden, krav och vanor
  • De senaste trenderna handlarna bör förhålla sig till
  • Insikter om betalningars roll i den digitala transformationen

Är du intresserad av rapporten för 2023? Läs den här.

I samarbete med

Få ditt exemplar idag

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?