Cultivez votre croissance grâce aux paiements.

Vous trouverez dans ce guide 4 conseils issus d'échanges avec nos clients qui - comme vous - ont des objectifs de croissance ambitieux.

Choix du partenaire de paiement, data, expérience client, optimisation et automatisation, international... conservez une longueur d’avance.

Téléchargez le guide :
 

3D Secure 2

3DS2 är autentiseringslösningen som skapar bättre shoppingupplevelser samtidigt som den begränsar bedrägerier. Under ett enkelt steg i betalningsprocessen ger kunderna utgivaren (banken) tillåtelse att kontrollera att kunden är den som hen utger sig för. I vissa undantagsfall kan autentiseringen hoppas över.

Det reviderade betaltjänstdirektivet PSD2

Det reviderade betaltjänstdirektivet är ett EU-direktiv som skapar ett öppnare, mer konkurrensutsatt och säkrare betallandskap i Europa. SCA-kraven utgör en del av PSD2.

Stark kundautentisering

SCA, Strong Customer Authentication, är ett av kraven i PSD2. Det är en kombination av tre saker som krävs för att autentisera en betalning: någonting du vet, någonting du har och någonting du är. Till exempel ett lösenord, din telefon och ditt fingeravtryck.

3D Secure 2

3DS2 är autentiseringslösningen som skapar bättre shoppingupplevelser samtidigt som den begränsar bedrägerier. Under ett enkelt steg i betalningsprocessen ger kunderna utgivaren (banken) tillåtelse att kontrollera att kunden är den som hen utger sig för. I vissa undantagsfall kan autentiseringen hoppas över.

Anpassa konfigurationen före alla andra

Som EMVCo Technical Associate har vi tillgång till all information kopplad till specifikationerna för EMV®, så att ni kan anpassa er konfiguration före alla andra. 3DS2 fungerar med alla partner som uppfyller EMVCo™ Certified-specifikationen.

Téléchargez le guide

4 conseils et des témoignages clients pour augmenter vos conversions

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?