Vad

Varför

När

Kontaktinformation

Namn

Telefonnummer

E-postadress

För att skapa ett nytt användarkonto

KYC/verifiera kontaktuppgifter

AML/sökning i sanktionslistor

En användare registrerar sig

För B2B-tjänster, samla in all information under onboarding

Personlig information

Personens namn

Personens adress

Personens telefonnummer

KYC/verifiera personlig information Samla in när en användare påbörjar sin första transaktion

Bankuppgifter

Namn på konto

Kontonummer

Clearingnummer

KYC/verifiera bankuppgifter

AML/sökning i sanktionslistor

Samla in när den första försäljningen är genomförd och pengarna ska betalas ut

Foto-ID

Körkort

Pass

ID-kort (utgivet av myndighet)

KYC/verifiera dokument  Behövs endast om identiteten inte kan verifieras genom annan dokumentation

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?