Vad

Varför

När

Kontaktinformation

Namn

Telefonnummer

E-postadress

Skapa ett nytt användarkonto

KYC/verifiera kontaktinformation

AML/sökning i sanktionslistor

Samla in när en användare registrerar sig

För B2B-tjänster, samla in all information under onboarding

Företag

Företagsnamn

Företagets adress

Företagets telefonnummer

KYC/verifiera företagsinformation

AML/sökning i sanktionslistor

Utgivarens TMF-listor (Terminated Merchant File)

Samla in när en användare påbörjar första transaktionen

Bankinformation

Namn på konto

Kontonummer

Clearingnummer

KYC/verifiera bankinformation

AML/sökning i sanktionslistor

Samla in när den första försäljningen är färdig och pengarna ska betalas ut

Foto-ID

Körkort

Pass

ID-kort (utgivet av myndighet)

KYC/verifiera dokument  Behövs endast om identiteten inte kan verifieras genom annan dokumentation

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?