Adyen for Platforms – del 2 av 4

Onboarda nya användare med friktionsfria registreringar

I den här guiden tar vi upp:

Vikten av onboarding och KYC

Tre bästa praxis-metoder som snabbstartar er onboarding

Att onboarda nya användare på rätt sätt

Vilken information som behövs och när ni ska be om den

Varför är onboarding viktigt och vad är KYC? – Så kan onboardingsprocessen gå fel 

Det finns ingen bättre känsla än när en ny användare registrerar sig på er plattform eller marknadsplats. Efter allt hårt arbete från era utvecklings-, marknadsförings- och säljteam blir en tänkbar användare äntligen en aktiv kund som ert företag tjänar pengar på.

Registreringsprocessen kan verka som ett enkelt moment, men är faktiskt otroligt viktig för ert företag ur ett regel- och efterlevnadsperspektiv. Den utgör också användarens första meningsfulla interaktion med er plattform, så det är viktigt att den går sömlöst.

När onboarding görs på rätt sätt så kan man

hälsa nöjda användare välkomna till plattformen och låta dem börja använda era tjänster inom några minuter
räkna med att kritiska KYC-verifieringskrav uppfylls på en gång
räkna med att plattformen är kompatibel med globala och lokala bestämmelser.

Om komplex onboarding görs på fel sätt

kan det vara ett hinder för nya användare och det kan leda till att de inte slutför registreringen
finns risken att onda aktörer släpps in
påverkar det allas tillväxt, resultat och rykte.

”Komplexiteten kring plattformar växer, särskilt när det gäller att samla in och verifiera KYC-information i stor skala. Genom att investera i en intuitiv och automatiserad onboardingprocess kan tid och resurser omfördelas till kärnverksamheten.”

Karolina Noronha ・ VP of Product, Adyen for Platforms

Att ha en noggrant planerad, stegvis uppbyggd onboardingprocess kan hjälpa er att välkomna nya användare sömlöst till er plattform, samtidigt som ni får all viktig information som behövs för att skydda ert företag. Resultatet? Ni kan lägga mindre tid på att hantera KYC och mer tid på att utveckla plattformen.

I del två delar vi med oss av hur ni skapar en bra onboardingprocess som samlar in rätt information vid rätt tidpunkt, sätter ert varumärke i centrum och bidrar till tillväxt.

Vikten av onboarding och KYC

Onboarding och KYC är processen för att samla in uppgifter från företag eller individer som verifierar en kontoinnehavares identitet. Att få rätt information skyddar din plattform från illegala aktiviteter och är obligatoriskt för att uppfylla reglerna i de länder som ni verkar i.

För att undvika onboardingmissar som de nedan är det viktigt att ni tar er tid att utforma en onboardingprocess som fungerar för ert företag och era användare. Detta uppnås genom att välja rätt typ av upplevelse för just er plattform, samla in rätt information från nya användare vid rätt tidpunkt och optimera verifieringen av informationen.

Där onboarding kan gå fel

Ur användarens perspektiv

Omständig registreringsprocess som kräver för många detaljer
Att be om information innan den behövs eller är till någon nytta
Ingen information om hur uppgifterna kommer att användas och skyddas
Inget stöd för lokalt språk

Ur plattformens perspektiv

Avhopp under registreringen
Efterlever inte reglerna
Lägre Net Promoter Score (NPS)
Minskat förtroende och lägre trovärdighet på lokala marknader
Problem med hanteringen vid expansion

SKIDATA kan onboarda ett obegränsat antal användare globalt

För den globala plattformen för masstillträde- och intäktshantering SKIDATA var det helt avgörande att kunna leverera en enhetlig onboarding till de hundratals parkeringsanläggningar, skidbackar och andra entrépunkter som registrerar sig hos dem varje år. Företaget använder Adyen for Platforms för att leverera lokaliserad registrering, stegvis informationsinsamling och ett användarvänligt användargränssnitt. Genom att använda Adyens värdbaserade onboardingsida kan företaget uppnå allt detta helt utan eller med enbart begränsat utvecklarstöd, samtidigt som de upprätthåller lokal regelefterlevnad i över hundra länder.

Kickstarta onboardingen

Att reducera friktion så mycket som möjligt och samtidigt samla in de uppgifter som behövs för verifiering är det som kännetecknar en stark onboardingprocess. Följande bästa praxis kan hjälpa er att hitta rätt balans mellan dessa två motstridiga behov. Vissa är rekommendationer som håller på att bli standard, medan andra är innovationer som glädjer användarna. Välj det som passar er plattform.

Onboarding i korthet: nyckelområden att optimera

Inhämta användaruppgifter

Verifiera identitetsinformation

Uppfylla lokala regleringar

Fokusera på att driva konvertering

Att prioritera åtgärder som hjälper till att förvandla potentiella kunder till registrerade användare kan snabbt löna sig. Föreställ er bara vad en ökning av konverteringsgraden med några procentenheter skulle innebära för ert företag. Då kan det hjälpa med saker som att snabba på onboardingen, minska antal avhopp och lägga ut KYC-hanteringen på din betaltjänstleverantör (PSP).


Tips för att minska friktionen

Använd smarta fält och uppmaningar

Smarta fält fyller automatiskt i viss information, som adress och postnummer. Att använda smarta fält tillsammans med välformulerade frågor ger färre inmatningsfel och minskar antalet kunder som lämnar processen. Automatisk fältverifiering (genom att ansluta antingen till relevanta tredjepartsdatabaser eller till en PSP som Adyen) bidrar till färre misstag och färre avhopp.

Begär information dynamiskt

Att be om all KYC-information vid registreringen kan vara ett hinder under onboardingen. Ett dynamiskt tillvägagångssätt gör att du kan ställa frågorna när de är mest relevanta för användarna (t.ex. att be om bankuppgifter först när det är dags för dem att få betalt). Men det måste passa för dina användare. Om du har användare som du tror kommer att sälja mycket under kort tid kan det vara värt att göra all verifiering i förväg.

Gör felsökningen enkel

Även i en optimerad onboardingprocess uppstår användarfel eller fall då manuell granskning krävs. Då är det viktigt att ha support tillgänglig för dina användare (liksom intern kunskap hos ditt team), så att du snabbt och enkelt kan lösa frågorna.


Tips för att minska användarfel

Bygg in vanliga frågor och supporthjälp

Om du bäddar in supportalternativ i ditt gränssnitt för onboarding kan användarna snabbt hjälpa sig själva och uppleva mindre frustration. Det är också viktigt att använda onboardinginsikter för att proaktivt hjälpa användare att navigera i knepiga fält, till exempel en chattbot som kan ge svar på vanliga supportfrågor.

Upprätta rapportering på avhopp från formuläret

Det här är det bästa sättet att ta reda på varför människor lämnar din onboardingprocess och var de fastnar. Att upprätta rapportering kring var användare väljer att lämna formuläret hjälper till att identifiera vilka fält som användare tycker är förvirrande och ger meningsfulla insikter om var du kan optimera ditt onboardingflöde.

Lokalisera din process

Onboarding på användarnas andra- eller tredjespråk upplevs extremt frustrerande, likaså en dåligt översatt process. Det kan bli en enorm friktionspunkt vid expansion till nya marknader. Lokalisering handlar inte bara om att översätta text, det handlar också om att anpassa fält baserat på lokala bästa praxis. En kunnig PSP kan hjälpa till att säkerställa att din onboardingprocess är optimerad.


Tips för att göra det enkelt

Lokalisera språket och fälten i processen

Lokalisering gör din plattform mer attraktiv för nya användare i motsvarande regioner och underlättar registreringen. Förutom bra översatt text är det också viktigt att fråga efter rätt information baserat på plats (t.ex. Social Security Number i USA, Codice Fiscale i Italien, etc.).

Inbyggd verifiering och efterlevnad

Varje region har sina egna regler. Det är därför bra att bygga in verifiering med din PSP. Genom att överföra ansvaret för att efterleva uppdaterade lokala regler till din PSP kan du omfördela tid och resurser till er kärnverksamhet.

eBay lanserade nya betalningsmetoder i 30 länder under fem månader med Adyen for Platforms, tack vare vår långa expertis inom lokaliserad onboarding.

Se vår globala lösning

Översikt för onboarding

 

Enkelt

Bättre

Bäst

Egenskaper

     
Presentation på lokalt språk

Smarta fält och uppmaningar
Lokaliserad onboarding (efterfrågar information som krävs regionalt redan i formulärfält)  
Stegvis uppbyggd datainsamling  
Datadriven personanpassning  
Chattbot i gränssnittet för onboarding  
Förslag baserat på tidigare beteende    
Kampanjerbjudanden för att uppmuntra användare    

Enkelt
Absolut minimum, vilket ofta resulterar i högre andel avhopp på grund av bristen på konverteringsfunktioner.

Bättre
En hyperlokaliserad upplevelse som använder bästa praxis för konvertering för att snabbare registrera användare.

Bäst
Den ultimata onboardingupplevelsen med proaktiva funktioner som glädjer nya användare.

Att välja den bästa onboardingupplevelsen för användarna

När det är dags att skapa en onboardingprocess på plattformen för er webbplats och app finns det två alternativ. Antingen används en värdbaserad onboardingupplevelse från er PSP eller så byggs en anpassad onboardingupplevelse med hjälp av egna utvecklare.

Vi har gjort det enkelt att ta reda på vilken kombination som är rätt för er plattform med hjälp av ett kort frågeformulär här nedan.

Utvärdering av onboardingupplevelse

FRÅGA

Vilken är den önskade registreringen?

A   Enkel och tydlig verifieringsefterlevnad

B   Fullständig integration i det befintliga användargränssnittet

FRÅGA

Vilka utvecklingsresurser finns tillgängliga?

A En minimal mängd tillgängliga utvecklingsresurser

B   Dedikerade utvecklingsresurser tillgängliga

FRÅGA

Hur snabbt behöver du lansera din sida?

A  Så snart som möjligt

B   Tiden för lansering är flexibel

Resultat och rekommendationer

Värdbaserad onboarding (flest A)
Istället för att bygga en tillämpning som samlar in och skickar KYC-information finns det möjlighet att omdirigera kontoinnehavare till en värdbaserad onboardingupplevelse som tillhandahålls av er PSP. Detta är det snabbaste sättet att implementera KYC-verifieringskontroller, eftersom det kräver mindre utvecklingsarbete och hanteras av PSP'n.

Anpassad onboarding (flest B)
Med det här alternativet är det möjligt att använda en helt API-driven metod för att bygga en anpassad registreringsupplevelse direkt i plattformens befintliga användargränssnitt. Det ger en sömlös upplevelse för användarna eftersom ni har fullständig kontroll över utseende och känsla, men det kräver också att ni har tillräckliga utvecklarresurser.

Hybridonboarding (jämnt fördelat)
Många plattformar och marknadsplatser väljer en blandad lösning och använder en värdbaserad onboardingupplevelse för vissa länder och/eller kontroller, och en anpassad upplevelse för resten. Adyen, till exempel, erbjuder modulära värdupplevelser (fristående komponenter som kan användas för specifika delar av ett onboardingflöde), så att du kan utnyttja våra bank- och identitetslösningar i realtid som en del av er anpassade onboardingupplevelse.

Med Adyen for Platforms kan ni välja den onboardingupplevelse som passar bäst beroende på era affärsbehov: anpassad, optimerat värdbaserad eller hybridlösning.

Utforska våra alternativ för onboarding

”Vi vill att våra kunder ska älska att använda vår tjänst och vi vill skapa bra förutsättningar för att de ska kunna göra det. Adyens onboarding- och KYC-process online var ett starkt argument för vår modell med enklare betalningar.”

Bill Paynter ・ Senior Director - Billing & Payments, Viasat

Vilken information ni behöver och när ni ska be om den

Sist men inte minst: datainsamling. Även om informationen ni samlar in i slutändan bestäms av typen av juridisk person och landet där kontoinnehavaren registrerar sig, finns det obligatoriska fält som behövs i hela världen. Vi har beskrivit dessa nedan i vår checklista för onboarding.

Angående tidpunkten för insamling av KYC-information står valet mellan ett tillvägagångssätt som sker stegvis (progressiv riskbaserad verifiering) eller att samla in allt vid registreringen. Det bästa tillvägagångssättet beror återigen på vilken typ av affärsmodell och användare det gäller.

Samla in rätt information vid rätt tidpunkt

Content is loading, please wait

Göra betalningar till en central del i er plattformsverksamhet

En guide till att äga upplevelsen hela vägen

Del 2

Onboarda nya användare med sömlösa registreringar

Ledande plattformar och marknadsplatser som eBay, Wix, GoFundMe och Bokadirekt använder Adyen för att ta emot betalningar över flera kanaler i stor skala och för att hålla sig konkurrenskraftiga när de tar sig in på nya marknader och regioner. Mer information om hur vår samlade globala plattform kan hjälpa ditt företag att erbjuda en av marknadens bästa betalningslösningar finns i Adyen for Platforms. Du är också välkommen att kontakta vårt team.

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?