Adyen for Platforms – Del 4 av 4

Förse medel till användare med snabba och tillförlitliga utbetalningar

I den här guiden tar vi upp:

Hur ni väljer rätt utbetalningsschema

Tips för att erbjuda de bästa utbetalningsmetoderna

Hur ni blir redo för gränsöverskridande utbetalningar

Bästa praxis för att blockera utbetalningar till illvilliga användare

Betala användare i tid så stärks deras lojalitet

Om det finns ett enda moment i pengaflödet som plattformsföretag måste få rätt så är det utbetalningar. Ni kan ha en friktionsfri onboardingprocess och erbjuda utmärkt support, men om ni strular till det med användarnas kassaflöde kommer de att lämna er plattform snabbare än ni kan säga ”betalningen har skickats”.

av småföretagen säger att kassaflödet har varit ett problem

på topplistan över vanliga orsaker till kassaflödesproblem: att inte få betalt enligt avtalade villkor

av alla betalningar till småföretag är sena

Som med allt annat vad gäller plattformar finns det alternativa lösningar för utbetalningar. Det första steget är att inse att affärer som görs när varor eller tjänster utbyts bara är halva ekvationen. Att få pengar till användarna är lika viktigt som att underlätta handeln.

Svårigheten ligger i att utforma ett utbetalningssystem som uppfyller användarnas behov samtidigt som det hanterar risker och stödjer din tillväxt. Men det är något som krävs för att ni ska kunna förvandla utbetalningar till en konkurrensfördel, bygga förtroende hos användarna och göra er plattform nödvändig för deras verksamhet.

I del fyra går vi igenom hur de olika elementen byggs ihop till ett optimerat utbetalningssystem – från viktiga nyckelfaktorer för att leverera tillförlitliga och snabba utbetalningar till måsten vad gäller en optimerad användarupplevelse.

Att välja rätt utbetalningsschema

Att få betalt ska kännas sömlöst ur en användares perspektiv och vara enkelt att hantera för er. Naturligtvis finns det massor av detaljer att ta reda på innan ni kommer till den punkten, som att fastställa hur ofta ni ska betala era användare (det vill säga utbetalningsschemat).

För att avgöra vilket schema som passar bäst för er plattform rekommenderar vi att titta närmare på två saker: relationen till era användare, och användarnas affärsmodell. När de har definierats kan ni bestämma om ett schemalagt, på begäran- eller expresschema passar era behov bäst.

Varför är det viktigt att välja rätt utbetalningsschema? Därför att det antingen kan bli en konkurrensfördel som gör det möjligt för er plattform att tillhandahålla en högre servicenivå, eller så kan det bli en friktionspunkt för användarna som påverkar en av de viktigaste faktorerna i deras verksamhet (kassaflödet).

Översiktsblad för utbetalningsscheman

Typ

Detaljer Fördelar Exempel på användningsfall

Schemalagt

Låter er automatiskt betala ut alla tillgängliga medel i en kontoinnehavares saldo med ett dagligt, vecko- eller månadsschema.
 • Minskar komplexiteten.
 • Automatiserat system säkerställer konsekventa utbetalningar.
För användare med butiker är schemalagda utbetalningar ofta en bra matchning eftersom försäljningen vanligtvis är konsekvent och med låg risk (eftersom tjänster eller varor tillhandahålls omedelbart).

På begäran

Låter er manuellt bestämma hur mycket och när ni ska betala ut till en användare via API.
 • Större kontroll över utbetalningarna.
 • Flexibilitet att bestämma utbetalningar från fall till fall.
För användare som utgör en högre risk fungerar utbetalning på begäran bäst eftersom du kan initiera utbetalning när varor har levererats eller skickats till en kund. Eller så kanske du väljer att inte betala ut hela saldot till dem, beroende på deras riskprofil eller om de är nya på er plattform.

Express

Låter er överföra pengar till användarna snabbare genom att göra överföringen när pengarna fortfarande väntar på utbetalning.
 • Bättre service för användare som kräver snabba kassaflöden.
 • Differentiera er tjänst mot konkurrenterna.

För kassaflödesberoende användare som skiftarbetare är expressutbetalningar bäst eftersom ni kan betala direkt efter att deras skift är klart, särskilt då eventuell dricks.

För VIP eller toppresterande användare lämpar sig också ett expresschema bra, eftersom ni vill bygga upp deras lojalitet med den snabbaste formen av utbetalningar.

Att erbjuda de bästa utbetalningsmetoderna

Det som är bra med utbetalningar är att det är mycket lättare att få ut pengar till era användare utan att förse dem med de betalningsmetoder som de behöver i checkout. Du har två alternativ: att överföra pengar till en användares bankkonto eller till användarens kort, och era användare väljer vilket de föredrar i samband med onboardingen.

Nackdelen är att ni inte har mycket kontroll över själva utbetalningsmetoderna, eftersom de hanteras av banker och kortutgivare. Men, det finns tillfällen då ni kan påverka kundupplevelsen till det bättre – som att hjälpa pengar att komma fram snabbare. Allt du behöver är lite hjälp från din betaltjänstleverantör (PSP), till exempel Adyen-accelerationerna nedan.

Utbetalningsmetoder i korthet

Bankkonto

 • Den vanligaste och mest kostnadseffektiva utbetalningsmetoden.
 • Normal handläggningstid 1–2 dagar.

ADYEN-ACCELERATION

Utbetalningar samma dag

Överför pengar till en användares bankkonto samma dag genom att utnyttja payout rails, eller utbetalningsskenor, som Same Day ACH i USA och Faster Payments Service i Storbritannien).

Kontokort

 • Den snabbaste utbetalningsmetoden.
 • Erbjuder en handläggningstid på <30 minuter (beroende på kortutgivare).
 • Inget beroende av bankdagar (det går exempelvis att göra utbetalningar på en lördag).

ADYEN-ACCELERATION

Omedelbara utbetalningar

Leverera pengar på mindre än fem minuter med produkterna Visa Direct från Visa eller MoneySend från Mastercard.

.

Även om båda utbetalningsmetoderna är tillförlitliga och säkra kan de skapa inkonsekvenser i utbetalningsupplevelsen. Exempelvis kan överföring av pengar till en användares befintliga bankkonto ta längre tid än utlovat på grund av beroende av tredje part med andra bryttider eller utbetalningstider.

Lösningen: utfärda kort för heltäckande utbetalningskontroll

När fler och fler plattformar accelererar sina utbetalningsmetoder med optimeringar som de ovanstående så går de framåtsträvande och innovativa plattformarna ännu ett steg längre för att äga hela utbetalningsupplevelsen. Och många inser att ett av de bästa alternativen är att lansera ett egna kort.

Varför? Föreställ er att plattformen är en populär marknadsplats för älskare av sällsynta böcker. Tusentals användare och kunder ansluter till er webbplats varje dag för att surfa, sälja och köpa. Eftersom ni har ett eget kortprogram får varje ny användare ett kort vid registreringen. Så snart de genomför en försäljning skickas pengar omedelbart till det kort som har utfärdats genom plattformen. Ingen väntan eller oro, bara snabbt tillgängliga pengar som de kan spendera för att utveckla sin verksamhet eller betala sina räkningar.

Fyra sätt som ett kortprogram gör er plattforms utbetalningar bättre:

Större kontroll över hela utbetalningsprocessen.

Bidrar till att minska beroende av tredje part.

Utökar tjänsteutbudet för att bygga varumärkeslojalitet.

Ger er möjligheten att skapa nya intäktsströmmar.

Ge ut ert eget fysiska eller virtuella varumärkesanpassade kort för att optimera kassaflödet och bygga bättre användarupplevelser med Adyen for Platforms.

Utforska kortutgivning med Adyen

Bli redo för gränsöverskridande utbetalningar

Om det är något som globala marknadsplatser som Etsy och Amazon har lärt konsumenterna att förvänta sig, så är det sömlös gränsöverskridande handel. Men användarna har också förväntningar, särskilt när det är dags att få sina pengar utbetalda till sitt bankkonto eller kort.

Den globala gränsöverskridande e-handeln ökade med 21 % under 2020

Källa

Om er plattform verkar i flera länder, eller om den planeras göra det i framtiden, är det viktigt att skapa en utbetalningskonfiguration som låter er betala användare i deras lokala valuta. Användare vill inte behöva växla valuta utan förväntar sig att ni som plattform tillhandahåller denna tjänst.

Utmaningen med gränsöverskridande utbetalningar är att de kan vara tidskrävande, komplexa och dyra att konfigurera. När ni skalar till nya regioner och marknader kommer var och en att kräva nya lokala enheter och licenser – något som kan bromsa dina tillväxtplaner om ni försöker ta itu med dem själva.

Detta är ytterligare ett exempel där det kan hjälpa att ha en kunnig betalningspartner. Se till att välja en som utnyttjar sina globala enheter och licenser för att hjälpa er att snabbt expandera till nya regioner, samtidigt som du behåller en lokaliserad och optimerad upplevelse för både användare och kunder.

Ni får betalt från den polska kunden i PLN via Adyens europeiska kortinlösen.

När pengarna är reglerade initierar Adyen valutaväxlingen (FX) från PLN till USD, liksom kontanthanteringen, och överför pengar från Europa till USA för din räkning.

Er marknadsplats betalar ut till den amerikanska användaren i USD via den inhemska bankanslutningen (ACH).

Eftersom hela processen är optimerad för hastighet, enkelhet, kostnad och lokalisering går både användare och kunder därifrån nöjda med sina upplevelser.

Konfigurera gränsöverskridande utbetalningar med ett klick. Adyens omfattande globala täckning hjälper er att betala användare i den valuta de vill ha.

Lär dig mer om global kortinlösen

Blockera utbetalningar till illvilliga användare

Varje gång pengar rör sig in i eller ut ur ett företag måste man tänka på risken. Alla varumärken som hanterar transaktioner måste tråkigt nog även hantera bedrägerier. Eftersom plattformar är flerpartsföretag måste de dessutom hantera ytterligare två risklager när de tar in nya användare och när de gör utbetalningar till befintliga användare.

Sex sätt som illvilliga användare kan missbruka er plattform

Hemligt samarbete

Inblandning i bedrägeri-ringar

Ta över någon annans konto

Begå bedrägerier

Tvätta pengar

Syntetiskt bedrägeri

Det sista ni vill är att er plattform oavsiktligt ska finansiera olagliga aktiviteter genom att av misstag skicka pengar till illvilliga användare. Den goda nyheten är att dina utbetalningar kan fungera som ett användbart verktyg för att försvara sig mot dessa bedragare – om du har ett starkt riskhanteringssystem på plats.

Med ”starkt” menar vi att det har förmågan att upptäcka och blockera bedragare innan utbetalningen görs samt att anpassa sig till bedragarnas nya strategier och beteenden under tiden de utvecklas. Dessa riskbehov hos plattformarna kan inte tillgodoses med traditionella riskförebyggande taktiker, men de kan bemötas genom smartare verktyg för att hantera utbetalningsrisk.

Traditionellt verktyg för utbetalningsrisk

 • Beroende av plattformens data och verktyg
 • Stort behov av mänsklig inblandning
 • Mycket dyrt att bygga och underhålla
 • Skapar driftsmässiga friktionspunkter

Smartare verktyg för utbetalningsrisk

 • Använder egenutvecklade maskininlärningsalgoritmer
 • Global och branschövergripande vy
 • Plug and play (inga tekniska integrationer krävs)
 • Automatisering och varningar minskar drastiskt antalet manuella granskningar

Försvara er mot illvilliga användare genom en kombination av maskininlärning och nätverksanalys som tilldelar varje användare en riskpoäng genom vårt riskverktyg Score.

Läs mer om Score

Gör betalningar till plattformens kärna

En guide till att äga upplevelsen hela vägen

Del 4

Få ut medel till användare genom snabba och tillförlitliga utbetalningar

Ledande plattformar och marknadsplatser som eBay, Ancon, GoFundMe och Bokadirekt använder Adyen för att ta emot betalningar över flera kanaler i stor skala och för att hålla sig konkurrenskraftiga när de tar sig in på nya marknader och regioner. Mer information om hur vår samlade globala plattform kan hjälpa ditt företag att erbjuda en av marknadens bästa betalningslösningar finns i Adyen for Platforms. Du är också välkommen att kontakta vårt team .

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?