Väx med lokala betalmetoder

I detta kapitel:

  • Hur man avgör vilka betalmetoder man ska erbjuda
  • Hur man integrerar nya metoder
Ladda ner PDF

– få den fullständiga guiden som en utskrivbar PDF

Image

Det är en spännande tid för internationell e-handel. Man förväntar att omsättningen i den globala e-handeln kommer att dubblas till 2020, från 2 till 4 biljoner dollar. Dessutom förutspås i en rapport från McKinsey att det gränsöverskridande flödet av varor och tjänster kommer att tredubblas.

Företag av alla storlekar expanderar över nationsgränser för att nå kunder världen runt. Men innan ni stressar iväg med att lansera webbtjänster och starta dotterbolag i nya marknader är det viktigt att ta hänsyn till hur dessa internationella köpare föredrar att göra betalningar.


Hundratals miljoner av era potentiella kunder använder inte internationella kreditkort.

Istället använder kunderna en uppsättning lokala betalmetoder, som internetbanker, öppna fakturor, e-wallets, kontanter och lokala kortnätverk. Så för att ni ska kunna nå er fulla potential på nya marknader är det viktigt att ni erbjuder de betalmetoder som era lokala kunder känner till och litar på.

I Kina görs enbart en mycket liten del av onlinebetalningarna med Visa eller Mastercard.

I Brasilien är de flesta utgivna kort inte godkända för internationell användning.

I Tyskland föredrar tre fjärdedelar av konsumenterna att inte betala med kreditkort.

Image

In China Visa and Mastercard make up a tiny proportion of online payments.

Image

In Brazil most cards issued are not enabled for international use.

Image

In Germany three-quarters of shoppers prefer not to pay with credit cards.

Don't forget mobile

Many local payment methods offer a mobile-optimized integration. So don’t forget to integrate with mobile in mind.

Since iDEAL developed a mobile-friendly payment flow, 50% of iDEAL payments are made on mobile. And mobile apps that support iDEAL tend to have a higher conversion rate in the Netherlands.

Chinese mobile wallet Alipay, with a reported 520 million active users worldwide, accounts for almost half of the $500 billion ecommerce market in China. And WeChat Pay (part of the WeChat app) is China’s fastest-growing payment method. Both are supported online and in store.

So, if you want to expand into China or serve Chinese tourists, Alipay and WeChat Pay are must-have options.
 

Olika betalmetoder runt om i världen

Världskarta som belyser betalmetoder

One size doesn’t fit all

When evaluating which payment methods to support, it’s important to consider your own business model. If you’re a subscription business, for example, some payment methods won’t work for you as they don’t support recurring payments. So make sure you understand the functionalities and restrictions of each method you support.

Get the full guide

Download your copy of "Payments 101 for fast-growing businesses"

Erbjud stöd för lokala betalmetoder med Adyen

Ett avtal och en integration med Adyen ger er åtkomst till alla viktiga lokala betalmetoder över hela världen, optimerat för mobil och redo att starta direkt vid leverans. Ni behöver inte starta lokala bolag på varje marknad, att lansera är inte svårare än att trycka på en knapp.

Ni kan till och med erbjuda en anpassad lista med betalmetoder baserad på kundens plats, enhet och kundvagnsvärde. På så sätt får varje kund endast se relevanta betalalternativ.

Support local payment methods with Adyen

One contract and one integration with Adyen gives you access to all key local payment methods around the world, optimized for mobile and ready to go out-of-the-box. No need to set up a local entity in each new market; going live is as simple as flipping a switch.

You can even serve up a targeted list of payment methods based on your customers’ location, device, and basket value. So each customer only sees the payment methods relevant to them.
 

Talk | to a local payment methods expert

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?

Start searching the Adyen website...

  Website