Hantera era återkommande kortbetalningar

I detta kapitel:

  • Hur man säkerställer att återkommande kortbetalningar görs utan avbrott

Om er affärsmodell är beroende av regelbundna, återkommande betalningar så vill ni inte att de ska avbrytas i onödan – och det vill inte era kunder heller. Det är anledningen till att många företag väljer att spara kundernas kortinformation.

Håll era kort uppdaterade

När man sparar kortinformation åt konsumenter måste man se till att informationen är uppdaterad – även om kortet tappas bort, blir stulet eller giltighetstiden löper ut. Det är därför som kortnätverken tillhandahåller kontouppdateringstjänster som låter företag och inlösare byta ut ogiltiga kortnummer mot aktuella

Adyen Account Updater

Adyen Account Updater arbetar i realtid med att säkerställa att era lagrade kortuppgifter är giltiga. Vi hämtar uppdateringar från Visa och Mastercard Account Updater utan att ni själva behöver ansluta till kortnätverken, vilket gör att compliance-frågorna hanteras av oss. Så oavsett om transaktionen görs idag eller om två år så kan ni lita på att kortet är aktuellt.

Automatiska omförsök

Betalningar misslyckas ofta på grund av fel eller avbrott i det lappverk av gamla system som utgör det traditionella betalflödet. För att begränsa påverkan är det värt att göra omförsök för de betalningar som misslyckas av tekniska orsaker.

Ett exempel.

HelloFresh hade ett stort antal avvisade betalningar på grund av tekniska problem. För att motverka detta identifierade Adyen när och varför en viss transaktion misslyckades, och försökte omedelbart igen via en annan inlösensväg.

Finjustera er faktureringsstrategi

Det finns inte mycket man kan göra om kunden inte har tillräckligt mycket pengar. Men ni kan höja oddsen för en lyckad betalning om ni fakturerar vid rätt tid i månaden.

Diagrammet nedan visar avvisningar på grund av otillräckligt saldo i olika länder. Storbritannien, exempelvis, ser en uppgång i avvisningar mot slutet av månaden, precis före löning.

Adyen Account Updater

Adyen Account Updater works in real-time to ensure your cards-on-file are valid. We connect you to Visa and Mastercard Account Updaters without you having to formally enroll with the schemes and demonstrate compliance, which is handled by us. So, whether the transaction happens today or two years from now, you can be sure the card is up-to-date.

Automatic retries

Payments often fail because of an outage or downtime in the patchwork of legacy systems that make up the traditional payment flow. To limit the impact it’s worth retrying payments that fail because of technical reasons.

Here’s an example.

HelloFresh was experiencing a high rate of refusal due to technical issues. To combat this, Adyen identified when and why the transaction had failed, and retried it immediately again via a different acquiring route.

Fine-tune your billing strategy

There’s not much you can do if your customer has insufficient funds. But you might be able to increase the odds of a successful payment if you bill them at the right time of the month.

The graph below shows the refusals due to insufficient funds in different countries. The UK, for example, sees a spike in refusals toward the end of the month, just before payday.

Refusals due to insufficient funds

"För att minimera de falska träffarna måste ni förstå användarmönstren – hur mycket de spenderar och hur ofta etc. Ni borde spara användarens senast använda lokala betalmetod. Och informera användarna om att 3D Secure finns för att skydda dem. Faktum är att vissa användare faktiskt föredrar att använda 3D Secure av säkerhetsskäl.”

Hantera prenumerationer och återkommande betalningar med Adyen

Adyen erbjuder integrationer till viktiga prenumerationshanteringssystem, däribland Aria, Demandware, Magento och Zuora. Ni får tillgång till en bred uppsättning funktioner, som Adyen Account Updater och Auto Retries.

Get the full guide

Download your copy of "Payments 101 for fast-growing businesses"

 

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?