Få ut mesta möjliga från er betaldata

I detta kapitel:

 • Vilka kundinsikter ni enkelt får tillgång till
 • Vad är “unified commerce”, och varför är det viktigt?
 • Hur betaldata kan hjälpa er erbjuda en mer individanpassad upplevelse
Image

I detta kapitel går vi igenom några av alla de sätt som informationen i betaldatan kan användas för att främja er verksamhet.

Till sist har betalningen gått igenom, pengarna tas från er kunds konto och krediteras till ert. Det ni har nu, är data.

Ni kan lära er mycket om era kunder från er betaldata:

 • Var de finns
 • Hur mycket de handlar för
 • Hur ofta de köper från er
 • Vilken enhet de använder
 • Vilka kanaler de föredrar
 • Vilka betalmetoder de föredrar

Om er betaldata från alla enheter, kanaler och marknader matas in i samma plattform får ni en ögonblicksbild av era globala kunder samlad på en och samma plats. Det är en guldgruva. Ni har då möjlighet att måla upp en detaljerad bild av era kunders behov, önskningar och preferenser, nå specifika kundsegment och fördjupa befintliga relationer.

Unified commerce

Förut var det multichannel, sedan omnichannel och nu är det unified commerce. Man kan se det som att allt är sammankopplat: konsumenten kan köpa via olika enheter, på olika kanaler och på olika marknader – och istället för att varje interaktion sköts av olika system hanteras allt av ett och samma.

Med unified commerce kan er betaldata ge några riktigt intressanta insikter. Om ni exempelvis har både en e-handelssite och fysiska butiker kan ni:

 • Mäta vilken påverkan en ny butik har på försäljningen i e-handeln
 • Identifiera kluster av onlineköpare som hjälp vid beslut om var nästa butik ska lokaliseras
 • Se vilken andel av era kunder i butik som kommer från utlandet

Unified commerce

It used to be multichannel, then it became omnichannel, and now it’s unified commerce. In simple terms it means everything is connected: Your customer can buy via multiple devices and channels, and across multiple markets. And, instead of each interaction being managed by separate systems, it’s all consolidated into one.

Unified commerce gives you some really interesting insights from your payment data. For example, if you have an ecommerce site and physical stores you can:

 • Measure the impact a new store has on your ecommerce sales
 • Identify clusters of online shoppers to help you decide where to open a new store
 • See what proportion of your in-store shoppers come from overseas

Customer personalization

Insights from your payments data will let you create tailored experiences for all your customers. In fact you can be so targeted that no two customer journeys need look the same.

Personalized checkouts

Take a look at the two checkout flows below. This is the same checkout, but two different customers. The checkout has adapted to the customer’s location and the apps they have installed on their smartphone.

Kontextuell marknadsföring

Detta handlar om att skicka rätt meddelanden till rätt kunder vid rätt tidpunkt. 50 % av konsumenterna i USA vill få platsbaserade rabatter och kuponger skickade till sina smartphones.

Det finns olika sätt att göra det på. Ett exempel är att skicka push-notiser till kunder som befinner sig i närheten och locka in dem i butiken med rabatt på en vara de tittat på online. Eller, eftersom de flesta nya betalterminaler har beacons installerade, så kan ni känna igen er kund vid kassan via deras mobilapp. Ni kan då ge dem valet att betala inuti appen och lösa in de insamlade bonuspoängen.

Contextual marketing

This is all about sending the right messages to the right shoppers at the right times. 50% of US shoppers want location-based discounts and coupons sent to their smartphones.

You can do this in different ways. One example is to send push notifications to shoppers near your store, enticing them inside with a discount on an item they’d been browsing online. Or, since most new payment terminals come with beacons installed, you can recognize your shopper at the point of sale via their mobile app. You can then give them the option to pay in-app and relinquish points they’ve accumulated.


Få kraftfulla kundinsikter med Adyen

Adyen ger er en samlad kundbild – för alla enheter, kanaler och marknader – vilket ger möjlighet att skapa en djup förståelse för era kunder. Våra uttömmande rapporter finns tillgängliga på ett back-office. Där finns all information ni behöver för att få fler kunder, skapa kundlojalitet och öka intäkterna.


Get the full guide

Download your copy of "Payments 101 for fast-growing businesses"

 

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?