Lokala betalsätt i Latinamerika

Del 4 av vår Guide till globala betalsätt, framtagen av Adyen för att hjälpa företag att expandera globalt.

Latinamerika

Latinamerika är en av de ledande regionerna i världen vad gäller tillväxt, så genom att utveckla er verksamhet nu skapar ni ett bra utgångsläge för att ta marknadsandelar. Latinamerika domineras ekonomiskt av Brasilien och Mexiko.

Avgörande för framgång i Latinamerika är lokalisering av både marknadsföring och betalsätt, något som både höjer andelen godkända transaktioner och förbättrar kundupplevelsen.

Brasilien

Brasilien är den största onlinemarknaden i Latinamerika och står för över 40 % av regionens e-handel. År 2015 uppgick e-handeln till 19 miljarder dollar och Bain & Company förväntar att e-handelsmarknaden i Brasilien växer med hälsosamma 11 % årligen till 2019.

Internetpenetrationen har ökat stadigt de senaste åren. 66 % av befolkningen är nu online, 5 % mer än 2015. Brasilien har ett snitt på nästan två mobila enheter per person.

Det finns fler än 200 miljoner aktiva kort utfärdade i Brasilien, varav omkring 45 % är kreditkort. Det är viktigt att påpeka att betalkort är relativt ovanliga i den brasilianska e-handeln, eftersom 3D Secure krävs för denna typ av transaktioner.

Adyen är en pionjär på marknaden genom att behandla betalkort utan 3D Secure för utvalda handlare som tidigare godkänts av kortnätverken och kortutgivarna. Det är viktigt att notera att många av dessa kort inte är aktiverade för gränsöverskridande betalningar (även om de är Visa- eller Mastercard-kort). Boleto Bancário är ett populärt kontantbaserat betalsätt, särskilt hos konsumenter som saknar bankkonto. Sist men inte minst är det viktigt att känna till att upp till 80 % av alla betalningar i handeln görs genom delbetalningar.

Populära betalsätt i Brasilien

Adyen tipsar

För att kunna erbjuda delbetalningar måste ni vara anslutna till lokala brasilianska inlösare. Flera brasilianska kort är dessutom begränsade till enbart inhemska transaktioner, vilket också ställer krav på lokal inlösen. Adyen har fungerat som inlösare i Brasilien för Visa och Mastercard sedan 2016 och lägger snart till American Express och ELO. Vi levererar då en lösning med samma servicenivå och funktionalitet som på andra marknader.


Mexiko

De senaste åren har Mexiko fått ett ökat intresse från globala varumärken som vill expandera i ett land där e-handeln växer exponentiellt. Detaljhandeln online förväntas växa till 6,7 miljarder under 2019, samtidigt som antalet onlinekunder tros växa från 10,1 till 21,1 miljoner.

Vad gäller mobiltelefoner så visade en aktuell studie att Mexiko är ett av 22 länder som leder trenden mot m-handel och att unga vuxna stod för 88 % av inköpen med smartphone. En tredjedel av invånarna använder smartphones, vilket gör att Mexiko har en av Latinamerikas största mobila marknader.

Delbetalningar (för kort) är också populärt, och det krävs en lokal juridisk person för att erbjuda denna betalningsform.

Populära betalsätt i Mexiko

Adyen tipsar

I Mexiko är det många nationella kort som inte har aktiverats för gränsöverskridande transaktioner, och användning av en lokal inlösare rekommenderas för att höja antalet godkända transaktioner. Adyen har inlösenmöjlighet i Mexiko, så ni kan genomföra transaktioner med betal- och kreditkort oavsett vilken bank som är kortutgivare.


Redo för nästa steg?

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?