Vad kostar en kortbetalning?

Vi går igenom vad en kortbetalning kostar och varför. Lär dig mer om skillnaden mellan interchange och blended rate och hur man kan få en lägre transaktionsavgift med rätt prismodell.

Så får du koll på vad kortavgiften går till

För att ta betalt med kort behöver man ha ett inlösenavtal. Avtalet tecknas med en traditionell bank eller en betalningsleverantör med banklicens, som Adyen.

Hur mycket man betalar för kortbetalningar och vad som ingår beror på vilken betalningsleverantör man har. Vissa företag köper ett paket från en leverantör med terminaler, Checkout och inlösenavtal. Andra företag köper in varje tjänst var för sig för att få ner kostnaden. Det är inte alltid helt lätt att få koll på vad kortavgiften faktiskt är och vad den täcker. 

I den här guiden går vi igenom vad en kortavgift är och hur man kan sänka kostnaden för kortbetalningar med tre smarta tips.

Vad är inkluderat i en kortavgift?

Det som kallas för inlösenavgift, kortinlösenavgift eller kortavgift är egentligen tre olika avgifter som paketeras som en enda för att ta emot kortbetalningar. Alla aktörer som berörs när ett köp ska gå igenom tar en liten bit av kakan när ett köp görs. Konsumentens bank tar betalt för att att pengarna ska dras från kontot. Kortnätverken (t.ex. Visa eller Mastercard) tar betalt eftersom deras infrastruktur används för att godkänna köpet. Kortinlösaren tar också ut en avgift för tjänsten de tillhandahåller när de kommunicerar med den kortutgivande banken och kortnätverken och sedan gör en utbetalning till företaget.

Det är viktigt att förstå att hela kortavgiften inte kontrolleras av ens betalningsleverantör eller bank. Även om de tar en del av avgiften så finns det fasta kostnader när man hanterar en kortbetalning. 

En kortavgift har tre delar:

  • Kortinlösenavgift: avgift som debiteras av kortinlösaren (dvs. banken som ger ut inlösenavtalet)
  • Kortnätverksavgiften som debiteras av kortnätverket (t.ex. Visa eller Mastercard)
  • Interchange-avgiften som debiteras av den kortugivande banken (dvs. konsumentens bank)

Alla kortbetalningar kostar inte lika mycket

Kortavgiften för kortbetalningar beräknas per transaktion. Anledningen till detta är att olika transaktioner kostar olika mycket för den kortutgivande banken, kortnätverken och kortinlösaren att hantera. För flera transaktioner kan detta kännas igen. Många vet exempelvis att det kostar mer att hantera vissa kreditkort än debetkort och att olika kortnätverk kostar olika mycket. 

Att olika transaktioner skiljer sig så mycket i pris beror på Interchange. Interchange-avgiften är en avgift som sätts av kortnätverken (t.ex. Visa, Mastercard, Amex m.fl) men som betalas ut till konsumentens bank (den kortutgivande banken). Det är vanligtvis den dyraste delen av kortavgiften och den som är svårast att få grepp om. Interchange är komplicerat. Avgiften beror på var betalning görs och vilket kort den görs med (debet, kredit, företagskort osv.). Dessutom är Interchange-avgifterna inte statiska, utan de uppdateras ständigt.

Historiskt sett har Interchange haft ett dåligt rykte. Stora företag med mycket volym har tidigare kunnat förhandla till sig lägre avgifter medan mindre företag var tvugna att betala fullpris. Åtgärder har vidtagits för att begränsa detta. Idag är Interchange mer standardiserat, det finns begränsningar på hur höga avgifterna får bli och transparansen är större.

Hur mycket dessa avgifter är beror helt och hållet på vilken typ av transaktion det rör sig om, vilket land betalning görs i, vad man har för affärsmodell och flera olika orsaker. Det kan verka förvirrande vid första anblick, men genom att sätta sig in i detta kan man sänka sina avgifter. När det kommer till interchange-avgiften vinns det alltid utrymme att få ner kostnaden.

Hur kan man sänka sin transaktionsavgift?

Adyen har sammanställt olika sätt man kan sänka sin Interchange-avgift på. 

Använd lokal kortinlösen

På samma sätt som en mobiloperatör tar mer betalt för samtal utomlands så kostar det mer att hantera köp i andra länder. Kortinlösen avtalet på ens hemmamarknad är inte alltid det bästa alternativet för att ta betalt utomlands. 

För att sänka kortavgiften gäller det att använda sig av rätt kortinlösenavtal. Med Adyen kan man teckna ett internationellt avtal men ändå använda sig av Adyens lokala lincenser. Det innebär att man får alla fördelerna av lokal inlösen utan att behöva underhålla flera olika avtal.

Flixbus har t.ex minskat antalet nekade köp med 21 procent Flixbus har t.ex minskat antalet nekade köp med 21 procent genom att använda Adyens lokala inlösenlicens i USA.

Mer information om kortinlösen

Få alla fördelar lokal inlösen ger med ett globalt avtal

4 minuter

Välj rätt prismodell för att sänka kortavgiften

Vi har gått igenom tre olika beståndsdelar för kortavgifter: de som betalas till kundens bank, de som betalas till företagets bank, och de som betalas till kortnätverken. Det finns två huvudsakliga prismodeller för att beräkna hur billig eller dyr den samlade kotavgiften blir för företaget.

Så beräknas kortavgiften:

  • Blended pricing
  • Interchange ++

Blended pricing innebär att företaget betalar en fast avgift per transaktion. Man betalar lika mycket oavsett om kunderna betalar med ett dyrt betalsätt eller ett billigt betalsätt. Interchange ++ å anda sidan är en pristrappa där man beräknar kostnaden per varje transaktion. Med den här modellen betalar man i enlighet med hur kunderna handlat. Om de använt ett dyrare betalsätt kan kostnaden gå upp, men använder de billigare betalsätt så går kostnaden ner.

Så fungerar prissättningen Interchange ++

Så fungerar prissättningen Interchange ++

Låter det förvirrande? Tänk på det på samma sätt boräntor. Om man binder sin ränta blir det enklare att förutse sina utgifter och planera sin ekonomi. Detta kan vara esxtra viktigt för hushåll med små marginaler där en oväntad kostnad är svår att hantera. En obunden ränta är mer oförutsägbar men innebär att man har större möjlighet att påverka sin ekonomi genom att flytta sitt lån. För den insatte är en obunden ränta ofta ett sätt att ha mer kontroll över sin ekonomi.

Tänk dig nu att EU inför billigare räntor för dem med obunden ränta. Det blir billigare för bankerna att låna ut, men de som har bundit sig ligger fast på samma ränta som tidigare. Banken tjänar då mer på de bundna lånen. 

Interchange ++ ger företag mer kontroll över sina transaktionsavgifter. I Europa har man infört ett pristak på Interchange. Det innebär att de dyraste transaktionerna under Interchange har blivit billigare. För företag som använder blended pricing märks sådana ändringar sällan av. Besparingen hamnar istället hos betalväxeln eller inlösaren. Med Interchange ++ går besparingen direkt till företaget. 

Ta del av rabatter

Interchange-avgiften ser olika ut på olika marknader. I USA och Australien ger Visa och Mastercard lägre avgifter till verksamheter inom vissa branscher, såsom välgörenhet, resor, digitala tjänster osv. Det enda sättet att nyttja rabatten är om man använder prismodellen Interchange ++.

Vi tar hand om Interchange åt dig

Intechange är komplicerat och i ständig förändring. Som kund hos Adyen slipper man följa Interchange. Vi meddelar alla kunder när Interchange ändras på ett sätt som påverkar dem. Eftersom vi alltid tar betalt med Interchange ++ får man som Adyenkund tillgång till alla rabatter och pristak.

Behöver du hjälp med kortinlösen?

Kontakta oss idag så återkommer vi inom 36 timmar

Vi hjälper dig att hitta den bästa lösningen för verksamhetens behov

Kontakta oss

Anmäl dig till Adyens nyhetsbrev

Jag medger härmed att Adyen får skicka mig nyhetsbrev med information om Adyen, om företaget och branschen, våra partners och dotterbolag, produkter och tjänster samt nya lösningar och lanseringar. Genom att skicka in detta formulär intygar du att du har läst igenom vår Integritetspolicy och godkänner användningen av data i enlighet därmed.


Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?