Betalmetoder

Upptäck de föredragna betalmetoderna i nyckelmarknader runt om i världen.

Click one of the above links

*Informationen på denna sida har sammanställts av Adyen och är baserad på verklig transaktionsinformation, marknadskunskap och kunders betalningspreferenser. Siffrorna som presenteras per land ger en indikation av hur ni kan förvänta er att fördelningen mellan betalmetoder ser ut vid onlineförsäljning i aktuellt land. Det verkliga utfallet kommer att bero på andra faktorer, som exempelvis bransch, om ni säljer varor eller tjänster, genomsnittligt transaktionsvärde, era kunders demografi med mera.

Utvalt för dig

Redo för nästa steg?

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?

Start searching the Adyen website...

  Website