Społeczna odpowiedzialność
Uważamy, że budowanie etycznego biznesu nie jest opcją, tylko obowiązkiem

30824

Ton odpadów, których utylizacji zapobiegliśmy dzięki inwestycji w projekt Vietstar Waste Treatment.

2000+

Godzin wolontariatu poświęconych na dobroczynne działania zgodne z celami rozwoju społecznego ONZ.

100%

Darowizn klientów za pośrednictwem Adyen Giving trafia do wybranej organizacji charytatywnej.

Definiowanie naszej roli w społeczeństwie

Zgodnie z naszym mottem: dokonujemy dobrych wyborów, działając etycznie i wspierając naszych klientów w zrównoważonym rozwoju. Teraz naszym celem jest rozszerzenie tego zobowiązania na działania społeczne i środowiskowe. To była łatwa decyzja.

Ślad ekologiczny

Bierzemy odpowiedzialność za nasz wpływ na środowisko

Wpływ

Wykorzystujemy naszą technologię do czynienia dobra

Lokalne inicjatywy

Wprowadzamy pozytywne zmiany w społecznościach, w których pracujemy i mieszkamy

Wciąż mamy wiele do zrobienia i jesteśmy zaangażowani w podejmowanie wyzwań, które przed nami stoją. W tym celu wykorzystujemy Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) Organizacji Narodów Zjednoczonych jako wytyczne do tworzenia długoterminowych korzyści dla ludzi i planety.

Nasz wpływ na środowisko

W 2019 roku zrekompensowaliśmy wszystkie gazy cieplarniane wyemitowane w ramach naszej działalności od momentu powstania Adyen w 2006 roku. Zrobiliśmy to, nabywając kredyty pochodzące z projektów opartych na ochronie przyrody, co nazywane jest „kompensacją emisji”. Projekty te zajmują się ponownym zalesianiem, wytwarzaniem energii słonecznej i wychwytywaniem metanu z wysypisk śmieci tak, aby nie dostawał się on do atmosfery. To dopiero pierwszy krok. Jak mówi nasza nazwa w języku surinamskim, zaczynamy od nowa.


Aby móc się rozwijać, przyjrzeliśmy się śladowi środowiskowemu, który pozostawiliśmy na swojej drodze

Video about our footprint

Wpływ Adyen: wykorzystanie naszej technologii do słusznych celów

Ludzie chcą czynić dobro. Chcą mieć swój udział w szczytnych celach. To główne założenie Adyen Giving. Chcemy ułatwić przedsiębiorstwom przyjmowanie datków na cele charytatywne od ich klientów. Adyen Giving umożliwia sprzedawcom przyjmowanie darowizn podczas finalizacji zakupu.

Nasza filozofia rzeczywistego wpływu przy jednoczesnym wykorzystaniu technologii może być stosowana bardzo szeroko – Adyen Giving to dopiero początek.

Adyen Accelerator

Adyen Accelerator to program poświęcony wspieraniu przedsiębiorstw społecznych w całej Europie, z naciskiem na wzmacnianie ich pozytywnego wpływu na społeczeństwo. Dzielimy się wiedzą, doświadczeniem technologicznym i wnioskami, które zdobyliśmy pomagać innym. Pod koniec tygodnia uczestnicy walczą o szansę wygrania rocznego mentoringu i nagrody głównej w wysokości 10 tys. euro.


Lokalne inicjatywy

Zauważając ducha przedsiębiorczości wśród naszych pracowników, zachęcamy ich do podejmowania działań oddolnych. Wszystkie inicjatywy lokalne prowadzone są przez pracowników i dotyczą przynajmniej jednego z celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?