OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Ta wersja w języku polskim jest dostarczona dla Ciebie wyłącznie w celach informacyjnych, wersja angielska będzie uważana za prawnie wiążącą: https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sposobie, w jaki Adyen i spółki z jego grupy na całym świecie (zwane dalej „Adyen" lub „my") zbierają i przetwarzają Twoje dane osobowe.

Jest dla nas ważne, aby Twoje dane osobowe były traktowane z należytą starannością i abyś był dobrze poinformowany o sposobie w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe. Napisaliśmy to oświadczenie o ochronie prywatności, aby poinformować Cię jakie dane przetwarzamy, w jaki sposób, dlaczego i jak długo to robimy oraz aby poinformować Cię o Twoich prawach.

Gdy odwiedzasz stronę internetową Adyen hostowaną przez Adyen, korespondujesz z nami, jesteś (lub jesteś w trakcie stawania się) jednym z naszych sprzedawców lub partnerów i gdy przetwarzamy Twoją transakcję jako nabywca, przetwarzamy Twoje dane osobowe jako administrator danych.

Co to Adyen?

Adyen jest dostawcą usług płatniczych działającym na podstawie licencji bankowej. Oznacza to, że Adyen obsługuje płatności dla sprzedawców i platform za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego oraz innych metod płatności. Proszę zauważyć, że Adyen N.V. jest nadzorowany przez Holenderski Bank Centralny jako bank regulowany przez prawo holenderskie.

Kiedy, dlaczego i jak przetwarzamy Twoje dane?

Kiedy przeglądasz naszą stronę internetową, przetwarzamy Twój adres IP, identyfikator Google Analytics, typ przeglądarki internetowej i urządzenia, dane dotyczące lokalizacji oraz Twojego korzystania z naszej strony internetowej i aplikacji, w tym, które strony odwiedziłeś, jak dotarłeś do naszej strony, czas i długość wizyty oraz Twoje preferencje językowe.

Używamy tych danych w naszym uzasadnionym interesie, aby upewnić się, że nasza strona internetowa działa prawidłowo, w tym do usuwania błędów, aby móc dostarczać Ci treści oraz do łagodzenia skutków DDOS [rozproszona odmowa usługi] na naszej stronie internetowej, a także do ulepszania naszej strony internetowej i przeprowadzania analiz statystycznych w celu optymalizacji naszej strony internetowej. Używamy tych informacji również w celu dostarczenia Ci spersonalizowanych ofert dostosowanych do Twoich potrzeb oraz dostosowania tego, co Ci pokazujemy do Twoich preferencji, za Twoją uprzednią zgodą.

Gromadzimy te dane za pomocą plików cookie i podobnych technik, w tym znaczników/beaconów i javascript. Więcej informacji na temat tych technik można znaleźć w naszej Polityce Cookies.

Kiedy zbieramy informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony internetowej, np. jakie strony odwiedzasz i jakie elementy przeglądasz, robimy to w celu ustalenia, w jaki sposób możemy najlepiej świadczyć nasze usługi dla Ciebie. Na przykład, jeśli przeczytasz o naszych produktach i usługach na naszej stronie internetowej, możemy Cię zaklasyfikować jako użytkownika lub odwiedzającego stronę internetową, który jest zainteresowany naszymi produktami i usługami, a zatem jako potencjalnego handlowca. W oparciu o grupę odbiorców, do której według nas należysz, możemy podjąć działania, na przykład kontaktując się z Tobą z ofertami dotyczącymi naszych produktów i usług, jeśli mamy na to Twoją zgodę.

W celu dokonania jak najdokładniejszej oceny, do której grupy odbiorców prawdopodobnie należysz, a także jak możesz przeczytać w naszej Polityce Cookies, używamy również śledzących plików cookie. Te pliki cookie śledzą informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony internetowej i jakie inne strony odwiedzasz, na przykład w celu wyświetlania Ci reklam, jeśli podejrzewamy, że możesz być zainteresowany naszymi produktami i usługami. Pliki cookie służące do śledzenia/targetowania umieszczamy wyłącznie za Twoją uprzednią zgodą. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych śledzących plików cookie, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

Jak długo przechowujemy te dane?
Będziemy zawsze przechowywać Twoje dane tylko tak długo, jak długo będą one potrzebne do wyżej wymienionych celów.

Na przykład, dane dotyczące Twoich wizyt na naszej stronie internetowej będą przechowywane do momentu zakończenia użytkowania lub sesji przeglądania, z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczą one danych zbieranych w celach analitycznych i marketingowych określonych powyżej. W tych przypadkach, będziemy przechowywać Twoje dane przez 1 rok po ich zebraniu.

Jeśli zarejestrujesz się jako jeden z naszych klientów poprzez zawarcie umowy z Adyen, zbieramy informacje, które są nam potrzebne do ustanowienia i realizacji umowy z Tobą, w tym Twoje dane kontaktowe, adres, dokument tożsamości, informacje podatkowe i szczegóły płatności. Używamy tych informacji, aby skonfigurować nasze produkty i usługi dla Ciebie, w tym, aby zapewnić Ci wsparcie, onboarding, integrację z naszą platformą, pomoc w ustawieniach w Strefie Klienta Adyen, usługi terenowe dla terminali POS, instalację terminali POS w sklepach i odbiór starych/uszkodzonych terminali POS oraz inne działania, które muszą być podjęte w celu ustanowienia lub wykonania naszej umowy z Tobą. Ponadto wykorzystujemy Twoje dane w naszym uzasadnionym interesie, jakim jest zarządzanie naszą wewnętrzną administracją oraz w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, takich jak KYC [poznaj swojego klienta] i zobowiązania podatkowe.

Gromadzimy również dane dotyczące korzystania przez Ciebie z naszych produktów i usług oraz Twojego konta w strefie klienta, w tym dane logowania, a także pytania, zapytania, komentarze i skargi przesyłane nam w związku z naszymi relacjami biznesowymi. Przetwarzamy te dane, aby móc wywiązać się z naszej umowy z Tobą poprzez nawiązanie kontaktu i zapewnienie wsparcia, a także dla naszego uzasadnionego interesu, jakim jest możliwość optymalizacji i ulepszania naszych produktów i usług.

Możemy również wykorzystywać Twój (firmowy) adres e-mail do: informowania Cię o naszych produktach i usługach; przedstawiania Ci ofert dostosowanych do Twoich potrzeb (czyli podobnych produktów i usług, które już u nas zakupiłeś); lub zapraszania Cię na wydarzenia.
Jesteśmy zobowiązani do działania zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami, regulacjami i sankcjami oraz do zapobiegania oszustwom, praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ponieważ działamy w sektorze finansowym, nie wolno nam przyjmować każdego klienta bez sprawdzenia go, a w przypadku podejrzanych transakcji musimy je wykryć i zgłosić. Dlatego, jeśli ubiegasz się o zostanie jednym z naszych klientów i podczas realizacji naszej umowy, będziemy musieli zbierać aktualne informacje i dokumenty, aby:

 • Zweryfikować Twoją tożsamość;
 • Zidentyfikować ostatecznych rzeczywistych właścicieli Twojej firmy;
 • Określić cel i zamierzony charakter Twoich przyszłych relacji biznesowych z nami;
 • Monitorować Twoich zachowania i transakcje przy użyciu zautomatyzowanych systemów, które wykrywają ryzyko i weryfikują pochodzenie kapitału/aktywów;
 • Sprawdzić, czy osoba fizyczna reprezentująca Klienta jest do tego uprawniona (oraz zweryfikować tożsamość tej osoby); oraz
 • sprawdzić, czy Klient działa w imieniu własnym, czy w imieniu osoby trzeciej.

Aby przeprowadzić powyższe kontrole, przetwarzamy informacje (w tym dane osobowe), które nam dostarczyłeś oraz inne informacje powstałe w wyniku korzystania przez Ciebie z usług Adyen. Które mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, kopię dokumentu tożsamości, adres Twojego przedstawiciela prawnego i udziałowców, numer Twojego konta bankowego, informacje zawarte w korespondencji między nami, wyciągi bankowe, Twój podpis i wyciąg z dokumentu rejestracyjnego Twojej firmy. Możemy korzystać z usług identyfikacyjnych i weryfikacyjnych stron trzecich w celu pomocy nam w weryfikacji Twojej tożsamości i dokumentów dostarczonych do Adyen.

Używamy tych danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności sektora finansowego poprzez identyfikację, zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnym zachowaniom oraz w celu wypełnienia naszych prawnych zobowiązań dotyczących znajomości klienta i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, na przykład na mocy holenderskiej ustawy o nadzorze finansowym (Wft) i holenderskiej ustawy o zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Wwft).

Adyen może wykorzystywać zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, przy realizacji lub w celu wykonania umowy z Tobą, jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo lub jeśli opiera się na Twojej zgodzie. Jeśli ta decyzja wywołałaby skutki prawne lub w inny podobny sposób znacząco wpłynęłaby na Ciebie, masz prawo do uzyskania interwencji człowieka, wyrażenia swojego punktu widzenia lub zakwestionowania decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Adyen przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • Aby świadczyć Ci usługi zgodnie z każdą umową pomiędzy Adyen a Tobą;
 • Aby ulepszyć nasze produkty i usługi;
 • Aby przestrzegać obowiązującego prawa i przepisów;
 • Aby przeprowadzić analizę dla celów statystycznych, strategicznych i naukowych;
 • Aby chronić naszą platformę, systemy i usługi przed nadużyciami, oszustwami, przestępstwami finansowymi lub innymi nieuprawnionymi lub nielegalnymi działaniami, w tym zapobieganie, dochodzenie i wykrywanie oszustw (płatniczych) na podstawie uzasadnionego interesu; oraz
 • Dla celów sprawozdawczych i szkoleniowych.

Jak długo przechowujemy te dane?
Jeśli jesteś lub zostaniesz jednym z naszych klientów, będziemy przechowywać informacje związane z naszymi relacjami biznesowymi do 7 lat po zakończeniu umowy z nami lub do momentu odrzucenia przez nas Twojego wniosku. Dane, które zebraliśmy w związku z naszym prawnym obowiązkiem weryfikacji naszych klientów, będą przez nas przechowywane tak długo, jak jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, czyli zazwyczaj 5 lat po zakończeniu współpracy. Możemy również udostępnić niektóre z Twoich danych właściwym władzom i/lub organom regulacyjnym w przypadku, gdy jest to wymagane w celu wypełnienia naszych zobowiązań jako instytucji finansowej, na przykład w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Jeśli zarejestrujesz się w naszych usługach wydawania kart, możemy dostarczyć Ci kartę debetową i powiązane konto pieniądza elektronicznego („Usługi Kartowe") w związku z umową o Usługach Kartowych (tylko UE). Obecnie Adyen oferuje Usługi Kartowe swoim klientom, proszę zajrzeć do zakładki „Kiedy jesteś jednym z naszych klientów (sprzedawca lub poddostawca (konto sprzedawcy) poprzez użycie Platformy)".

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, takie jak nazwisko i adres, w celu dostarczenia Ci Karty. Możemy korzystać z dostawców usług drukowania kart, aby pomóc nam w świadczeniu tych usług.

Adyen jest dostawcą usług płatniczych i jako taki Adyen zapewnia usługi autoryzacji i rozliczania transakcji dla swoich klientów. Bycie nabywcą oznacza, że Adyen przyjmuje płatności w imieniu odpowiedniego sprzedawcy, a następnie przekazuje środki wpłacone przez kupującego („Ciebie") do sprzedawcy. Rolą Adyen jest zwrócenie się do odpowiedniego systemu płatności, takiego jak Mastercard, Visa lub iDeal, o autoryzację transakcji i przesłanie jej do banku kupującego w celu zatwierdzenia. Jeśli bank ten wyrazi zgodę, Adyen jest o tym informowany przez odpowiedni system płatności i dokonuje płatności na rzecz banku sprzedawcy.

Gdy świadczymy taką usługę autoryzacji i rozliczania transakcji dla naszego klienta, przetwarzamy twoje dane osobowe jako administrator danych. Ważne jest dla nas, aby Twoje dane osobowe były traktowane z należytą starannością i abyś był dobrze poinformowany o sposobie, w jaki je przetwarzamy.

Przetwarzamy dane, które są nam potrzebne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest świadczenie tzw. usług autoryzacji i rozliczania transakcji na rzecz naszych handlowców, którymi są zazwyczaj sklepy internetowe i sklepy stacjonarne sprzedające Państwu towary i usługi. Oznacza to, że w imieniu sprzedawcy otrzymujemy Państwa płatności i zajmujemy się sprawami związanymi z tymi transakcjami finansowymi.

Ponadto, przetwarzamy Państwa dane w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych jako instytucji finansowej, takich jak monitorowanie transakcji finansowych w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W tych celach możemy gromadzić numer Państwa karty (który szyfrujemy zgodnie ze standardami PCI DSS), datę ważności (miesiąc i rok) Państwa karty kredytowej, dane Państwa rachunku bankowego (zazwyczaj z wyłączeniem Państwa nazwiska), w tym IBAN i SWIFT/BIC, kwotę transakcji i walutę, w której dokonywana jest transakcja, datę, godzinę i miejsce transakcji oraz kategorię i identyfikator sprzedawcy, u którego dokonują Państwo zakupów.

Jeśli to konieczne, możemy również przetwarzać dowolne z powyższych informacji dla naszego uzasadnionego interesu ochrony naszych praw, na przykład w związku z roszczeniami prawnymi, oraz gdy mamy prawny obowiązek przetwarzania Twoich informacji.

Ponadto, Adyen przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • Aby świadczyć usługi zgodnie z umowami z naszymi klientami i określonymi schematami płatności;
 • Aby dostosować się do obowiązującego prawa i regulacji;
 • Aby przeprowadzić analizę dla celów statystycznych, strategicznych i naukowych; oraz
 • W celu ochrony naszej platformy, systemów i usług przed nadużyciami, oszustwami, przestępstwami finansowymi lub innymi nieuprawnionymi lub nielegalnymi działaniami.

Jak długo przechowujemy te dane?
Przechowujemy Państwa dane tylko tak długo, jak długo są nam one potrzebne do celów wymienionych powyżej.

Przechowujemy dane, które zbieramy w celu przeprowadzenia transakcji zgodnie z obowiązującym prawem, w większości jurysdykcji jest to okres 7 lat po zawarciu odpowiedniej transakcji, w celu spełnienia naszych zobowiązań podatkowych, korporacyjnych i innych zobowiązań ustawowych.

Powyższe terminy przechowywania danych mogą być dłuższe, jeśli jesteśmy zobowiązani do ich dłuższego przechowywania ze względu na obowiązujące prawo lub w celu administrowania naszą działalnością. Jeśli będziemy musieli przechowywać jakiekolwiek informacje dłużej ze względu na nasz uzasadniony interes ochrony naszych praw, będziemy przechowywać niezbędne w tym celu informacje do czasu uregulowania odpowiedniego roszczenia (roszczeń).

Z kim dzielimy się tymi informacjami?
Aby móc zaoferować Państwu nasze usługi autoryzacji i rozliczania transakcji, potrzebujemy pomocy stron trzecich, na przykład systemów płatności takich jak Mastercard, iDeal i VISA. To, który z tych systemów płatności jest używany, zależy od lokalizacji użytkownika, metody płatności i banku wydającego. Ponadto, udostępniamy informacje o użytkowniku handlowcowi, u którego dokonuje on zakupów. Możemy również udostępniać niektóre z Twoich informacji właściwym władzom i/lub organom regulacyjnym, jeżeli jest to wymagane w celu wypełnienia naszych zobowiązań jako instytucji finansowej, na przykład w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W przeciwnym razie nie będziemy udostępniać Twoich danych osobom trzecim, chyba że uzyskamy Państwa zgodę, o ile jest to konieczne w związku z powyższymi celami lub w związku z roszczeniami prawnymi lub gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

Możesz zapisać się do naszego newslettera lub otrzymywać zaproszenia na wydarzenia, używając swojego imienia i adresu e-mail poprzez formularz zapisu na naszej stronie internetowej. Wypełniając ten formularz, wyrażasz zgodę na otrzymywanie naszego newslettera i zaproszeń. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania tych e-maili, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w newsletterach.

Jeśli jesteś jednym z naszych handlowców, możemy się z Tobą skontaktować w związku z odpowiednimi produktami lub usługami, w naszym uzasadnionym interesie rozwoju naszej działalności. Możemy to zrobić za pośrednictwem poczty elektronicznej lub, łączymy się z Tobą na LinkedIn i / lub do wysyłania wiadomości na LinkedIn. Jeśli nie jesteś jeszcze jednym z naszych handlowców, będziemy kontaktować się z Tobą, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej lub LinkedIn, tylko z ofertami lub na temat naszych produktów lub usług. Jeśli kontaktujemy się z Państwem w tym kontekście za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawsze mają Państwo możliwość zrezygnowania z tego w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej w punkcie („Kontakt z nami").

Możesz również pobierać treści, np. biuletyny informacyjne i raporty badawcze, z naszej strony internetowej za pomocą przeznaczonych do tego formularzy. Zbieramy dane wypełnione przez Ciebie w formularzu, w tym Twoje imię i nazwisko, firmę, kraj i adres e-mail. Przetwarzamy dane wpisane w formularzu w naszym uzasadnionym interesie, jakim jest śledzenie, kto pobiera nasze treści.

Jak długo przechowujemy te dane?
Informacje, które przetwarzamy w wyniku zapisania się do newslettera lub w wyniku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o naszych produktach i usługach lub o ofertach, przechowujemy do momentu, w którym zdecydujesz, że nie chcesz już otrzymywać tych wiadomości.

Za pośrednictwem naszej strony internetowej możesz skontaktować się z nami lub poprosić nas o kontakt w sprawie pytań, zapytań, próśb (o wsparcie), komentarzy lub skarg, wypełnić wniosek o zostanie handlowcem lub partnerem lub zarejestrować konto testowe. Kiedy to robisz, zbieramy informacje, które wypełniasz, w tym Twoje imię i nazwisko, firmę, dane kontaktowe, powód, dla którego się z nami kontaktujesz, weryfikację, że nie jesteś robotem i inne informacje, które zdecydujesz się nam przekazać. Możesz również skontaktować się z nami telefonicznie lub pocztą elektroniczną, korzystając na przykład z danych kontaktowych podanych na naszej stronie internetowej. Jeśli to zrobisz, zbierzemy Twoje imię i nazwisko, firmę oraz wszelkie inne informacje, które będą nam potrzebne do dalszej pomocy i/lub komunikacji z Tobą.

Powyższe dane wykorzystujemy w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania, komentarze lub skargi, odpowiedzi zapytania i prośby (o wsparcie) oraz w celu oceny Twojej kandydatury na handlowca lub partnera. Jako takie, dane te są wykorzystywane przez nas w celu ustanowienia lub wykonania naszej (przyszłej) umowy z Tobą oraz w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów związanych z kontaktami z Tobą. Powyższe dane wykorzystujemy również w naszym uzasadnionym interesie, jakim jest prowadzenie interesów i zarządzanie naszą wewnętrzną administracją, w celach szkoleniowych, w celu nawiązania i realizacji naszej (przyszłej) umowy z Tobą, w naszym uzasadnionym interesie, jakim jest prowadzenie badań marketingowych, abyśmy mogli ulepszać nasze produkty i usługi oraz abyśmy mogli oferować naszym (przyszłym) handlowcom produkty i usługi dostosowane do ich potrzeb.

Jak długo przechowujemy te dane?
Dane dotyczące wszelkich pytań, komentarzy lub (wspierających) próśb, które do nas skierowaliście, będziemy przechowywać tylko tak długo, jak długo będziemy ich potrzebować do celów wymienionych powyżej, czyli co najmniej przez dwa lata.

Jeśli to konieczne, możemy również przetwarzać dowolne z powyższych danych dla naszego uzasadnionego interesu ochrony naszych praw, na przykład w związku z roszczeniami prawnymi, oraz gdy mamy prawny obowiązek przetwarzania Twoich informacji. Możemy również przekazać Twoje dane w przypadku reorganizacji firmy, fuzji lub sprzedaży.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Będziemy zawsze przechowywać Twoje dane tylko tak długo, jak długo będziemy ich potrzebować do celów wymienionych powyżej.

Powyższe terminy przechowywania danych mogą być dłuższe, jeśli będziemy zobowiązani do dłuższego przechowywania danych na podstawie obowiązującego prawa lub w celu administrowania naszą działalnością. Jeśli będziemy musieli przechowywać jakiekolwiek informacje dłużej ze względu na nasz uzasadniony interes ochrony naszych praw, będziemy przechowywać niezbędne w tym celu informacje do czasu rozstrzygnięcia odpowiedniego roszczenia (roszczeń).

Przyciski mediów społecznościowych

Na naszej stronie internetowej stosujemy wtyczki z sieci mediów społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn i Twitter. Wtyczki te można rozpoznać po ich logo. Używamy również wtyczek do osadzonych odtwarzaczy wideo, które można znaleźć na naszej stronie internetowej. Nasze wtyczki nie gromadzą danych osobowych, chyba że użytkownik kliknie na te loga lub filmy. Jeśli klikniesz na nie, wtyczki te zostaną aktywowane i automatycznie przekażą dane do dostawcy wtyczki.
Nie mamy wpływu na to, jakie dane pobierają ci dostawcy, nie znamy też zakresu przetwarzania przez nich danych. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez te podmioty, znajdziesz je w odpowiednich politykach prywatności na stronach internetowych tych podmiotów.

Cookies

Używamy plików cookie i podobnych technik, takich jak znaczniki/beacons i javascripts, które są małymi plikami tekstowymi przechowywanymi na Państwa urządzeniu. Używanie plików cookie jest dla nas sposobem na zapewnienie, że nasza strona internetowa jest stale ulepszana, spełnia Państwa potrzeby i może być wykorzystywana jako narzędzie do optymalizacji naszej strategii marketingowej. W tym celu umieszczamy funkcjonalne pliki cookie, aby umożliwić funkcjonowanie strony internetowej, a także marketingowe pliki cookie, które pomagają nam dotrzeć do odpowiednich osób i wyświetlać im reklamy. Niektóre z tych plików cookie śledzą korzystanie z naszej strony internetowej oraz wizyty na innych stronach internetowych i pozwalają nam na wyświetlanie reklam podczas przeglądania innych stron internetowych.
Proszę zapoznać się z naszą Polityką Plików Cookies, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookies.

Z kim dzielimy się tymi informacjami?

Potrzebujemy pomocy osób trzecich, aby móc zaoferować Wam naszą stronę internetową oraz nasze produkty i usługi. W razie potrzeby będziemy udostępniać informacje o użytkowniku naszym dostawcom usług i profesjonalnym doradcom (np. dostawcom IT, partnerom KYC, dostawcom CRM, dostawcom wsparcia marketingowego (takim jak agencje zarządzające naszymi kontami w mediach społecznościowych), dostawcom mediów społecznościowych, takim jak LinkedIn, analitykom, dostawcom usług obsługi klienta, dostawcom usług rozwoju biznesu i dostawcom usług prawnych). Zawarliśmy umowy z naszymi dostawcami usług w celu ochrony Twoich danych osobowych.

W przypadku sprzedaży lub integracji naszej firmy z inną firmą, Twoje dane zostaną ujawnione naszym doradcom oraz doradcom potencjalnego nabywcy, a następnie przekazane nowym właścicielom firmy.

W przeciwnym razie nie będziemy udostępniać Twoich danych osobom trzecim, chyba że uzyskamy Twoją zgodę (np. jeśli chcemy udostępnić Twoje dane innej spółce z grupy dla celów rekrutacyjnych), jeśli jest to konieczne w związku z powyższymi celami lub w związku z roszczeniami prawnymi lub gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

Jak chronimy Twoje dane?

Zobowiązujemy się do zabezpieczenia danych osobowych i podjęliśmy odpowiednie kroki w tym zakresie. Aby uniemożliwić dostęp do danych osobom lub podmiotom nieupoważnionym, wprowadziliśmy szereg środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony i zabezpieczenia informacji, które od Państwa przetwarzamy.

Gdzie przekazujemy te informacje?

Niektóre z informacji, które nam przesyłasz mogą być udostępniane innym firmom grupy Adyen poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG"), gdy jest to konieczne dla celów wymienionych powyżej. Kraje te obejmują kraje, w których prowadzimy działalność (możesz znaleźć listę tutaj). Obejmują one również kraje, w których znajdują się niektórzy z naszych dostawców usług, takie jak Stany Zjednoczone.

Aby chronić Twoje dane, gdy są one przekazywane do krajów spoza EOG, wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia. Kiedy przekazujemy dane do firm z grupy Adyen, te transfery są chronione przez umowę wewnątrzgrupową zawierającą Standardowe Klauzule Umowne (przeczytaj więcej tutaj). Dla dostawców usług ze Stanów Zjednoczonych i innych dostawców usług zlokalizowanych poza EOG, polegamy na Standardowych Klauzulach Umownych. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tych zabezpieczeń, możesz skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych pod („Kontakt z nami").

Twoje prawa

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, w tym profilowaniu. Możesz również poprosić nas o wgląd w swoje dane lub o ich kopię. Możesz również zażądać od nas poprawienia lub usunięcia niektórych danych, ograniczenia ich przetwarzania lub poprosić nas o przekazanie niektórych z tych informacji innym organizacjom. W niektórych przypadkach możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych, a w przypadku, gdy poprosiliśmy Cię o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz tę zgodę w każdej chwili wycofać. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane dla naszych uzasadnionych interesów, możesz skontaktować się z nami, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat.
Istnieją jednak pewne wyjątki od tych praw. Na przykład, nie będziemy mogli usunąć Twoich danych, jeśli prawo wymaga ich przechowywania lub jeśli przechowujemy je w związku z umową zawartą z Tobą. Podobnie, możemy odmówić dostępu do Twoich danych, jeśli udostępnienie tych informacji ujawniłoby dane osobowe innej osoby lub jeśli jesteśmy prawnie powstrzymani od ujawnienia takich informacji.
Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, prosimy o kontakt z nami, korzystając z poniższych danych.

Kontakt z nami, pytania i skargi

Pytania, komentarze, wnioski lub skargi dotyczące niniejszej informacji o ochronie prywatności oraz sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych są mile widziane i mogą być kierowane do naszego inspektora ochrony danych pod adresem dpo@adyen.com lub Simon Carmiggeltstraat 5-60, 1011 DJ Amsterdam, Niderlandy.

W przypadku skarg dotyczących sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, masz również prawo zwrócić się do organu ochrony danych w kraju, w którym mieszkasz lub pracujesz, lub w kraju, w którym znajduje się nasza firma.

Jeśli mieszkasz w Kalifornii, proszę zauważyć, że Adyen nie ujawnia Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego innych osób i nie sprzedajemy Twoich danych osobowych. Gdybyśmy to robili, Adyen zapewniłby Ci prawo do rezygnacji z takiej sprzedaży.

Powyżej (oraz w naszej polityce dotyczącej plików cookie) ujawniliśmy kategorie i konkretne części danych osobowych zebranych o Tobie, wyszczególniliśmy również kategorie źródeł, z których te informacje są zbierane, cele biznesowe zbierania lub sprzedawania informacji oraz kategorie stron trzecich, którym te informacje są udostępniane.

Prosimy o kontakt z dpo@adyen.com w celu uzyskania informacji określonych powyżej lub zażądania usunięcia danych osobowych, które zebraliśmy; działania te będą podlegały ograniczeniom zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów.

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais („LGPD") ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych użytkowników znajdujących się w Brazylii, Adyen będzie przetwarzać dane osobowe brazylijskich użytkowników zgodnie z RODO i LGPD.

Powyżej (oraz w naszej polityce dotyczącej plików cookie) ujawniliśmy kategorie i konkretne elementy danych osobowych zebranych o Tobie, wyszczególniliśmy również kategorie źródeł, z których te dane są zbierane, cele biznesowe zbierania informacji oraz kategorie stron trzecich, którym te informacje są udostępniane.

Prosimy o kontakt pod adresem lgpd@adyen.com w celu uzyskania informacji określonych powyżej lub zażądania usunięcia danych osobowych, które zgromadziliśmy od Was; działania te będą podlegały ograniczeniom na mocy LGPD.

Wersja styczeń 2021 r.

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?