Za kulisami

Korzystaj ze wszystkich elastycznych funkcji i dodatków.

Sfinalizuj sprzedaż także w trybie offline

Możesz dalej przyjmować płatności w sklepach, gdy połączenie z Internetem zostanie zerwane albo awaryjnie przełączyć się na komórkową transmisję danych.

Szybko wysyłaj terminale do nowych lokalizacji

Z łatwością otwieraj nowe sklepy na czterech kontynentach dzięki certyfikowanym terminalom i pojedynczej integracji.

Uprość rozliczenia we wszystkich regionach

Korzystaj z jednej platformy do raportowania i rozliczania transakcji, bez utrudnień związanych z zarządzaniem wieloma dostawcami.


Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?