Licencje i obowiązki informacyjne

Licencje w Stanach Zjednoczonych

Przyjmowanie i obsługa transakcji płatniczych w USA

Strategia Adyen zakłada kontrolowanie całego łańcucha wartości płatności, dlatego w USA Adyen bezpośrednio łączy się z systemami Visa i Mastercard.

Adyen jest zewnętrznym podmiotem przetwarzającym płatności Wells Fargo Bank, NA, Concord, CA 94524.
Adyen jest zewnętrznym podmiotem przetwarzającym płatności Deutsche Bank AG, Nowy Jork, NY, 10005.

Adyen może również przetwarzać i obsługiwać transakcje płatnicze w Kanadzie, Europie, Brazylii, Hongkongu, Singapurze, Nowej Zelandii i Australii. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź Przyjmowanie i obsługa transakcji płatniczych przez Adyen na całym świecie.

Licencje dla podmiotów przekazujących pieniądze w USA

Adyen, Inc. jest licencjonowany jako podmiot świadczący usługi finansowe w wybranych jurysdykcjach w USA. Jeśli chcesz zgłosić reklamację dotyczącą naszych usług dot. przekazywania pieniędzy, wyślij najpierw wiadomość e-mail na adres complaints@adyen.com.

Jeśli problem, z którym związania jest Twoja reklamacja dotycząca usług przekazywania pieniędzy świadczonych przez Adyen, nadal nie został rozwiązany, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami o poszczególnych jurysdykcjach:

Tylko dla mieszkańców Alaski:

Jeśli Twój problem nie zostanie rozwiązany przez Adyen, Inc. +1 (415) 367-1502, prosimy o złożenie formalnej reklamacji do Wydziału Bankowości i Papierów Wartościowych stanu Alaska.
Formalnie składane reklamacje muszą mieć formę pisemną. Formularz możesz pobrać tutaj: https://www.commerce.alaska.gov/web/portals/3/pub/DBSGeneralComplaintFormupdated.pdf
Formularze reklamacji można przesyłać w poniższy sposób:

  • Faksem: +1 (907) 465 1230
  • E-mailem:  msb_licensing@alaska.gov
  • Pocztą:  Division of Banking & Securities PO Box 110807 Juneau, AK 99811-0807

Jeśli masz pytania dotyczące formalnie złożonych reklamacji, zadzwoń pod numer +1 (907) 465 2521

Informacje wymagane prawnie na terytorium Kanady

Tabela informacyjna i informacje o opłatach

Tabela informacyjna i informacje o opłatach znajdują się tutaj.
 

Kodeks postępowania dla podmiotów z branży kart kredytowych i debetowych w Kanadzie

W związku z prowadzoną działalnością w zakresie usług płatniczych w Kanadzie, Adyen zobowiązuje się dobrowolnie przestrzegać Kodeksu postępowania dla podmiotów z branży kart kredytowych i debetowych, wprowadzonego przez Ministra Finansów 17 maja 2010 roku. Aby zapoznać się z Kodeksem, odwiedź stronę internetową kanadyjskiego Ministerstwa Finansów.
 

Powiadomienie o podwyżkach opłat z 90-dniowym wyprzedzeniem

Adyen zobowiązuje się poinformować przedsiębiorców z co najmniej 90-dniowym wyprzedzeniem o wszelkich podwyżkach opłat lub o wprowadzeniu nowych opłat, dotyczących operacji kartami kredytowymi lub debetowymi. Powiadomienie z wyprzedzeniem umożliwia firmom przeprowadzenie oceny wpływu zmiany na ich ogólne koszty przetwarzania. Przestrzegamy zasad Kodeksu postępowania, w myśl których przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy zawartej z Adyen bez ponoszenia kary umownej w ciągu 90 dni od dostarczenia powiadomienia o podwyższeniu opłaty lub o wprowadzeniu nowej opłaty.
 

Opłacalna stawka rabatowa przedsiębiorcy

Wspierając Kodeks postępowania, dodaliśmy informacje o rzeczywistej stawce udzielonego rabatu do naszego raportu o rozliczeniach z przedsiębiorstwami. Rzeczywista stawka jest obliczana jako suma opłat uiszczonych przez firmę na rzecz Adyen z tytułu przetwarzania transakcji dokonanych określonymi rodzajami kart płatniczych danej organizacji i podzielona przez łączne przychody ze sprzedaży wygenerowane tego rodzaju kartami płatniczymi. Należy zwrócić uwagę, że opłaty wystąpią jedynie wtedy, gdy dany rodzaj płatności zostanie zaakceptowany w danym okresie rozliczeniowym.

Licencje europejskie

Licencja DNB na prowadzenie działalności w EOG

Adyen N.V. jest licencjonowana przez De Nederlandsche Bank jako instytucja kredytowa i została zarejestrowana w Holandii pod numerem 34259528. Umożliwia to Adyen świadczenie usług przetwarzania płatności transgranicznych w EOG.

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?