Certyfikaty

Adyen spełnia wszystkie wymagania PCI DSS 3.2 jako dostawca usług poziomu 1, standardu o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa w branży płatniczej.

Adyen jest objęte pełnym nadzorem holenderskiego banku centralnego jako instytucja finansowa i przestrzega dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie świadczenia usług płatniczych (dyrektywa UE 2015/2366) oraz spełnia wszelkie inne wymagania w zakresie świadczonych usług finansowych.

Adyen prowadzi działalność zgodnie ze standardem ISAE3402/SOC 1 (Service Organizational Control 1), w ramach którego przeprowadzane są badania mające poddać testom i ocenie wewnętrzne mechanizmy kontrolne w zakresie sprawozdawczości finansowej organizacji świadczącej usługi. Oznacza to stosowanie się do polityk i procedur - co zapewnione jest przez monitorowanie, prowadzenie szkoleń oraz audyt polityk i procedur.

Audyt

Spełnianie wymogów PCI DSS przez Adyen ocenia PSC, audytor bezpieczeństwa (QSA) Rady ds. Standardów Bezpieczeństwa Branży Kart Płatniczych (PCI). Firmą współpracującą z nami w zakresie usług PCI AVS jest Qualys. Jako główny członek i licencjonowany agent rozliczeniowy Visa i MasterCard, Adyen stosuje się również do wytycznych operacyjnych tych sieci kart. Adyen podlega corocznym audytom przeprowadzanym przez Visa, MasterCard i banki, z którymi bezpośrednio współpracuje.

Adyen stosuje niezależne rozwiązania przeciwdziałające atakom DDOS dwóch różnych dostawców. Bezpieczeństwo przechowywania kluczy kryptograficznych w Adyen zapewniają moduły HSM, do których nikt nie ma dostępu.

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?