Za pośrednictwem terminala

Wyświetl kod QR, który otworzy link do płatności na urządzeniu mobilnym klienta.

Dostosuj swoją stronę

Sprawnie stwórz hostowaną przez Adyen stronę płatności z oznaczeniami marki, przeciągając i upuszczając elementy identyfikacji wizualnej.

Wyświetl kod QR na terminalu

Terminal oferuje opcję „Checkout online”, gdzie klient może wybrać płatność za pomocą kodu QR.

Oferuj metody płatności online

Klienci wybierają preferowaną metodę płatności, w tym metody płatności online.

Pokaż rezultat na terminalu

Klient dokonuje płatności na stronie Pay by Link, a terminal płatniczy wyświetla jej rezultat.

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?