W Finlandii bankowość internetowa jest najpopularniejszą metodą płatności, z której korzysta 5 milionów kupujących. Przy jej wykorzystaniu realizowanych jest aż 70% wszystkich płatności elektronicznych. Jej główne zalety to:

  • Wysoki współczynnik konwersji
  • Gwarantowane transakcje
  • Bezpieczeństwo płatności
  • Obsługa przez wszystkie główne banki fińskie

Jak to działa?

 

Wybór fińskiej bankowości elektronicznej

Kupujący wybiera fińską bankowość elektroniczną z listy metod płatności.

 

Dane bankowe

Kupujący zostaje przekierowany do środowiska bankowego i wprowadza swoje dane bankowe.

 

Wybór rachunku bankowego

Kupujący wybiera rachunek bankowy.

 

Potwierdzenie płatności

Kupujący potwierdza płatność.

 

Strona potwierdzenia

Kupujący przechodzi do strony potwierdzenia i zostaje przekierowany z powrotem do strony internetowej sprzedawcy.


Przyjmuj płatności za pośrednictwem fińskiej bankowości elektronicznej dzięki Adyen

Adyen oferuje pełną obsługę płatności fińską bankowością elektroniczną, obejmującą uzgadnianie, raportowanie i rozliczanie. Dzięki Adyen przedsiębiorcy nie muszą zawierać umów z fińskimi bankami.

Rynek Finland
Waluta rozrachunku

EUR

Kanał Ecommerce
Obsługiwanie walut EUR
Zwroty Yes
Opóźnienie w rozrachunku 3-6 days

Different commissions apply depending on the payment method.

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?