Slik ble vi klimanøytrale

For å komme videre så vi på fotavtrykket vi har lagt igjen

Begynne på nytt

Begrepet klimaendringer har utviklet seg og handler i dag om en klimakrisesituasjon. Vi mener planetens helse er alles ansvar, både som bedrifter og private borgere. Derfor utlignet vi i 2019 alle drivhusgassene (GHG-ene) som ble sluppet ut som et resultat av virksomheten vår siden Adyen ble grunnlagt i 2006.

Vi forplikter oss til å redusere drivhusgassutslippene våre i årene som kommer, og vi innser at motregning bare er starten.

Dette vi har gjort så langt

I samarbeid med South Pole har vi gjennomført en organisasjonsomfattende drivhusgassrevisjon for få et klart bilde av oppgaven. Vi har brukt ekspertveiledning for å definere vår tilnærming til motregning.

I dag er vi stolte av å kunne si at vi er et klimanøytralt selskap. Alle materialutslippskildene våre er dekket, alt fra transaksjonene som utføres på plattformen vår, flyreisene vi tar som Adyen-ansatte, til energien datasentrene bruker.

CO2-ekv. (i tonn). med organisk avfall unngått i Vietstar avfallshåndteringsprosjekt

hektar av Amazonas' regnskog som ble beskyttet i Jacundá-prosjektet

arbeidsplasser skapt i solenergiprosjektet Luz del Norte

vindkraft generert i Mytrah-prosjektet som et resultat av bidraget vårt

Veien mot karbonnøytralitet

Karbonnøytralitet ble oppnådd ved å kompensere for miljøavtrykket gjennom klimakvoter, og på den måten oppnå netto nullutslipp. Det miljømessige fotavtrykket vårt er beregnet i henhold til GHG-protokollen, og er i samsvar med South Poles klimanøytrale merking.

Alle materialutslippskilder er dekket. Utslipp fra omfang 1 og 2 beregnes ut ifra data fra kontorene våre over hele verden, og gjenspeiler hvordan vi varmer opp og avkjøler kontorene våre i tillegg til resten av strømmen vi bruker. Omfang 3-utslipp beregnes ut ifra reiselengde (flyreise, bakketransport), energibruk ved datasenter, varighet av hotellopphold, bruk på innkjøpte varer og utkontrakterte aktiviteter. For å flytte grenser bestemte vi oss for å utvide omfang 3 med energibruken fra produktene våre: transaksjonene som kundene til forhandlerne våre utfører på kortterminaler og nett- og mobilbetalinger.

Scope 1: 113.57 tCO2e

These are emissions from sources owned or controlled by us – such as gases used to heat our offices

Omfang 2: 2826,81 tonn CO2-ekv.

Omfang 2-utslipp dekker indirekte utslipp, som strøm vi har kjøpt til bygningene våre. Mer konkret: Når du lader telefonen på et av kontorene våre, er disse utslippene knyttet til omfang 2.

Omfang 3: 8080,97 tonn CO2-ekv.

Disse utslippene stammer fra aktiviteter som ikke eies eller kontrolleres direkte av Adyen, som flyreiser og hotellopphold.

Alt fra energien som brukes til å lade datamaskinene våre, til avstander vi legger bak oss når vi besøker kunder eller andre kontorer – alle materialutslippskilder er dekket. Karbonnøytralitet ble oppnådd ved å måle drivhusgassavtrykket og kompensere gjennom klimakvoter, og på den måten oppnå netto nullutslipp.

Nå som vi har denne verdifulle kunnskapen, er vi forpliktet til å redusere drivhusgassutslippene (GHG), og kompensere for de vi ikke kan eliminere ennå.

Tiltaket for drivhusgassutslipp er tonnevis av karbondioksidekvivalenter (tonn CO2-ekv.) — som dekker de seks drivhusgassene som er definert i Kyotoprotokollen til FNs rammekonvensjon om klimaendring. Disse seks gassene er karbondioksid (CO2), metan (CH4), dinitrogenoksid (N2O), hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) og svovelheksafluorid (SF6).


Investering i karbonreduksjonsprosjekter

Vi kompenserer drivhusgassutslippene våre ved å investere i bærekraftige energiprosjekter. Investeringene i drivhusgasskompensasjon resulterte i forbygging av at millioner av tonn med CO2 slippes ut i atmosfæren. I tillegg til den positive miljøpåvirkningen disse prosjektene har, valgte vi prosjekter som berører flere av FNs bærekraftsmål – og understreker at vi bryr oss om alle disse. Alle prosjektene vi investerte i, ble nøye valgt ut på bakgrunn av synergiene de skaper mellom å generere fornybar energi, skogplanting, naturvern og fremme sosioøkonomisk velvære for lokalsamfunn. Vi tror dette fremmer reell bærekraft.

Kariba
Reforestation and wildlife protection on the shores of Lake Kariba, Zimbabwe

The Kariba project protects forests and wildlife in four national parks around the shores of the Zimbabwean Lake Kariba, conserving what is left of Zimbabwe’s majestic forests after decades of political and economic turbulence. A biodiversity corridor that protects an expansive forest and numerous vulnerable and endangered species is constructed. The project also supports regional sustainable development and promotes the independence of local communities by providing healthcare, clean drinking water and education on project-related activities such as agricultural practice, beekeeping, and borehole maintenance. The project further strives to improve gender equality, with over 40% of partakers in Kariba’s training programs being female.

Jacundá
Bevaring av regnskog og beskyttelse av dyrelivet i Jacundá i Brasil

Jacundá-prosjektet verner 35 000 hektar av Amazonas' regnskog og sikret over 95 000 hektar av Amazonas som vernet land. Seminarer om overvåkning av biologisk mangfold har i tillegg gjort det mulig for lokalsamfunn å etablere en forsyningskjede av produkter som açaíbær og paranøtter. Forsyningskjeden som ikke innebærer tømmer, bidrar direkte til å forhindre at CO2 slippes ut i atmosfæren, og bevarer dermed de opprinnelige skogøkosystemene. 130 innbyggere jobber med prosjektet og organisering av seminarer om helse og familieplanlegging, med dette bidrar prosjektet til generell velvære og økonomisk vekst i Jacundás lokalsamfunn.

Luz del Norte
Generering av solenergi i Nord-Chile

Luz del Norte Solar Park høster fordelene av Nord-Chiles rikelige mengder med solskinn, genererer solenergi og overfører den til det chilenske hovedenerginettet, og erstatter fossil drivstoffgenerert kraft med et rent alternativ. Dessuten sysselsetter Luz del Norte-prosjektet over 350 personer, noe som øker den lokale økonomiske aktiviteten.
 

Mytrah
Vindenergi i Rajasthan, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh og Telangana, India

Vindenergiprosjektet Mytrah erstatter fossil drivstoffdrevet elektrisitet med strøm generert fra vindparker på det indiske nettet. Vindenergien genereres i flere vindparker og støtter lokalsamfunn med sysselsetting, tilgang til rent drikkevann og utdanning. Mytrah-prosjektet prøver også å forbedre likestilling ved å utdanne kvinner og jenter om kjønnsrettigheter og personlig helse. Adyens bidrag resulterte i generering av 2 megawatt vindkraft.

Vietstar
Bærekraftig behandling av avfall i Củ Chi i Vietnam

Bærekraftig avfallshåndtering og kompostering gjør at man unngår store utslipp av metan i avfallsbehandlingsprosjektet Vietstar. Som et resultat av investeringen vår ble 30 824 tonn CO2-ekv. med kasting av organisk avfall forhindret, og hundrevis av arbeidsplasser ble opprettet i driften av avfallsbehandlingsanlegget. Videre produserer avfallshåndteringen og komposteringen bærekraftig kompost. Den distribueres blant lokale bønder, og forbedrer kvaliteten på lokal bærekraft og landbrukspraksis.

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?