Samfunnsansvar
Vi mener at det ikke er valgfritt å bygge en etisk virksomhet

Tonn med avfallshåndtering ble forhindret gjennom vår investering i prosjektet Vietstar Waste.

Timer viet til frivillig arbeid for gode formål i tråd med FNs mål for sosial utvikling.

Av kundenes donasjoner gjennom Adyen Giving går til de veldedige formålene som blir valgt.

Vår plass i samfunnet

Som det heter seg i målene våre: Vi tar gode valg for å bygge en etisk virksomhet og drive bærekraftig vekst for våre selgere. Nå har vi som mål å utvide dette til samfunnsmessige og miljømessige tiltak. Det var en enkel beslutning å ta.

Vi tar ansvar for miljøpåvirkningen vår

Vi bruker teknologien vår til å gjøre nytte

Vi driver frem positive endringer i samfunnene vi bor og jobber i

I 2019 fokuserte vi på å utvikle et robust bærekraftsrammeverk vi kan vokse videre fra. Vi vet at vi fortsatt har mye jobb foran oss, men vi er forpliktet til å takle utfordringene som kommer. 

Ved å bruke FNs bærekraftsmål (SDG) har vi som mål å skape en langsiktig positiv avkastning.

Illustrasjon av Adyens klimatiltak

Vår miljøpåvirkning

I 2019 kompenserte vi for alle klimagasser som har blitt sluppet ut som følge av virksomheten vår siden vi startet Adyen i 2006. Det gjorde vi ved å kjøpe kreditt fra verifiserte prosjekter for utslippsreduksjon hos tredjeparter – også kjent som «karbonutligninger». Disse prosjektene fokuserer på å plante skog, generere solenergi og ta ut metangasser fra deponier slik at de ikke slipper ut i atmosfæren. Dette er bare første steg. Akkurat som betydningen av navnet vårt på surinamsk, så starter vi på nytt.

Vi så på fotavtrykket vårt for å finne veien videre

Video about our footprint

Adyens påvirkning: vi skal utnytte teknologien til å gjøre nytte

Folk vil gjøre gode gjerninger. De vil gi til gode formål. Det er den den viktigste antagelsen bak Adyen Giving. Vi vil gjøre det enkelt for forhandlerne våre å ta imot donasjoner til veldedighet fra sine kunder. Det gjør vi ved å la Adyen Giving-forhandlere ta imot donasjoner i checkout.

Filosofien om å påvirke ved å utnytte teknologien vår kan anvendes i svært vid forstand – Adyen Giving er bare starten.

Lokale initiativer

Vi anerkjenner gründerånden blant våre ansatte, og vi oppfordrer dem til å sette i gang grasrotinitiativer. Alle lokale initiativer er ledet av ansatte og de kommer inn på ett av FNs bærekraftsmål.

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?