Se alt

Stockholm · april 19, 2022

Sterk omsetningsvekst blant norske forhandlere under pandemien

70 prosent av norske virksomheter innen handel- og servicenæringen opplevde omsetningsvekst under pandemien. Økt digitalisering og fleksible betalingsløsninger har vært sentrale drivere bak utviklingen.

Det kommer fram i Adyen`s globale retailbarometer, utført av analysebyrået Op Opinium. Den globale undersøkelsen er en omfattende guide om globale og lokale trender som påvirker virksomheter. Barometeret tar for seg utviklingen blant forhandlere og forbrukere i hele verden under pandemien, og utviklingen er sterkt drevet frem av forbrukeradferd og mulighetene til å ta i bruk finansiell teknologi. 1000 nordmenn fra hele landet har svart på undersøkelsen.

I Norge opplevde 70 prosent av virksomhetene innen handel- og servicenæringen omsetningsvekst med 20 prosent eller mer i 2021. Økte investeringer og skalering i bruk av digitale systemer har vært sentrale drivere i denne utviklingen.

Vi ser at investeringer i systemer som forener e-handel og den fysiske butikken har vist seg å være en viktig resept for forbrukerne. Når dramatiske og uforutsette hendelser som pandemien inntreffer, er det enklere for virksomheter å omstille og tilby sømløse opplever til de som handler online, samtidig som sammensmeltningen av alternative løsninger medfører bedre kundeopplevelser når både butikk og nett er tilgjengelige, sier Tobias Lindh, Managing Director, Nordics & Baltics för Adyen.

Undersøkelsen viser at stadig mer fleksible og digitale betalingsløsninger har bidratt sterkt til omsetningsveksten blant forhandlere i Norge, hvor blant annet 50 prosent av de spurte forventer at disse løsningene blir videreført etter pandemien.

Foretrekker fysisk butikk Men tross vekst i digitale betalingsløsninger, virker den fysiske butikken å stå sterk i befolkningen; Hele 66 prosent foretrekker å handle i fysiske butikker, mens 49 prosent sier de setter pris på å kunne føle og se produktene i butikken igjen. Ytterligere 41 prosent sier at den fysiske butikken er viktig med tanke på å komme i direkte dialog med fagpersoner. Spesielt blant gruppen over 55 år, er dette avgjørende.

Barometeret viser at det er vesentlig høyere støtte og omslutning rundt den fysiske butikken i Norge enn hos våre naboer i Sverige og Danmark.

Et annet nøkkelfunn er at 39 prosent ønsker å støtte små og lokale butikker fremfor å handle hos de store kjedene. Samtidig påpeker hele 60 prosent av forbrukerne at det er forbedringspotensialer når det gjelder å gjøre butikken mer spennende.

Forbrukerne forventer bærekraftgrep fra forhandlerne Videre viser undersøkelsen at majoriteten av de spurte er opptatt av etisk handel. Men betalingsviljen for bærekrafttiltak er fremdeles lav blant norske forbrukere.

For mens 54 prosent av norske forbrukere sier at de ikke vil handle med butikker eller leverandører som driver uetisk handel, svarer kun 22 prosent at de er villige til å betale mer for transport og produkter dersom karbonavtrykket er utlignet. Og selv om 46 prosent sier de er opptatt av miljø og samfunnsansvar, mener 61 prosent på samme tid at det er leverandøren som har ansvaret for å sikre bærekraft og etisk drift.

- Vi vet at bærekraft står høyt på dagorden i Norge og at det generelt sett er høy miljøbevissthet blant norske forbrukerne. Samtidig forventer de fleste av oss at næringslivet tar ansvar og tilrettelegger for at vi som kunder får produkter og tjenester som ivaretar hensynet til miljø og klimafotavtrykk, sier Lindh.

Totalt deltok over 40.000 forbrukere og 11.500 forhandlere fra hele verden i undersøkelsen, som ble utført mellom desember 2021 og februar 2022.

Les Adyens Retailbarometer her>

Om Adyen Adyen er den finansielle teknologiplattformen som brukes av mange av verdens ledende bedrifter. Ved å tilby end-to-end-betalinger, datadrevne innsikter og finansielle produkter i én og samme globale løsning, hjelper Adyen bedrifter med å nå sine mål raskere. Adyen har kontorer i flere land og samarbeider med bedrifter som Oda, Uber, H&M, Spotify, Sats og Elkjøp.

For mer informasjon, kontakt: Linus Kajander, PR Manager Nordics & Baltics Telefon: +46 736 86 00 78 E-post: linus.kajander@adyen.com