‹ Se alle pressemeldinger

OSLO august 18, 2022

Adyen publiserer økonomiske resultater for H1 2022- Fortsatt vekst i Norden

I løpet av årets første seks måneder har Adyen fortsatt å bygge en arbeidsstyrke som støtter selskapets langsiktige mål. Adyen økte ansettelsestakten i perioden. På globalt nivå har Adyen økt antall ansatte med 18 % og har i dag 2 575 ansatte. I løpet av årets første seks måneder har Adyen fortsatt å bygge en arbeidsstyrke som støtter selskapets langsiktige mål. Adyen økte ansettelsestakten i perioden. Adyen i Norden har økt antall ansatte med 30 % i løpet av rapporteringsperioden og hele 48% sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Adyen publiserer økonomiske resultater for H1 2022- Fortsatt vekst i Norden

Du kan laste ned dette og bruke det til reproduksjon

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?