Sertifiseringer

Adyen overholder PCI DSS 3.2-kompatibel som tjenesteleverandør på nivå 1, som er den viktigste sikkerhetsstandarden innen betalingsbransjen.

Adyen er fullstendig underlagt tilsyn av den nederlandske sentralbanken som finansinstitusjon og overholder EU-reguleringer som gjelder for levering av betalingstjenester (EU-direktiv 2015/2366) og alle andre krav som gjelder for de finansielle tjenestene selskapet tilbyr.

Adyen samsvarer med ISAE3402 / SOC 1 (Service Organizational Control 1), som evaluerer og tester den interne kontrollen rundt den økonomiske rapporteringen til en tjenesteorganisasjon. Selskapet overholder retningslinjer og prosedyrer for tjenesteorganisasjonen gjennom overvåking, opplæring og kontroll av retningslinjer og prosedyrer.

Revisjon

I tillegg blir Adyen vurdert for PCI DSS av PSC, en QSA for Payment Card Industry Security Standards Council. Vår PCI ASV er Qualys. Som hovedmedlem og lisensiert innløser for Visa og MasterCard, overholder Adyen også kortordningenes driftsbestemmelser. Adyen er underlagt årlig revisjon av Visa, MasterCard og bankene vi samarbeider med.

Adyen driver uavhengige anti-DDOS-løsninger fra to forskjellige leverandører. Når det gjelder sikker lagring av kryptonøkler bruker Adyen HSM-er, det gis ingen individuell tilgang til disse.

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?