Lisenser og opplysninger

Amerikanske lisenser

Tilgang i USA

Adyens strategi er å alltid kontrollere betalingsverdikjeden fra ende til annen. I USA har Adyen derfor direkte forbindelse til Visa- og Mastercard-systemene.

Adyen er en tredjepartsbehandler av Wells Fargo Bank, NA, Concord, CA 94524.
Adyen er tredjepartsbehandler av Deutsche Bank AG, New York, NY, 10005.

Adyen har også tilgang i Canada, Europa, Brasil, Hong Kong, Singapore, New Zealand og Australia. Du kan finne mer informasjon her: Adyen Global Acquiring .
 

Lisenser for pengeoverføring i USA

Adyen, Inc. er lisensiert som pengetjenestevirksomhet i enkelte amerikanske jurisdiksjoner. Hvis du har noen klager angående pengeoverføringstjenestene våre, må du først sende e-post til complaints@adyen.com.

Hvis du fremdeles har en uløst klage vedrørende Adyens pengeoverføringstjenester, se tilleggsinformasjonen gitt nedenfor for spesifikke jurisdiksjoner:

Kun for innbyggere i Alaska:

Hvis problemet ikke løses av Adyen, Inc. +1 (415) 367-1502 , ber vi deg sende inn offisielle klager til delstaten Alaska, Division of Banking & Securities.
Offisielle klager må fremsettes skriftlig. Last ned skjemaet her:https://www.commerce.alaska.gov/web/portals/3/pub/DBSGeneralComplaintFormupdated.pdf
Offisielle klageskjemaer kan sendes inn per:

  • Faks: +1 (907) 465 1230
  • E-post: msb_licensing@alaska.gov
  • Post: Division of Banking & Securities PO Box 110807 Juneau, AK 99811-0807

Hvis du har spørsmål angående offisielle klager, kan du ringe +1 (907) 465 2521

Kanadiske lovgivningsmessige opplysninger

Information Summary and Fee Disclosure Box

Du finner Information Summary and Fee Disclosure Box her.
 

Etiske retningslinjer for kreditt- og debetkortindustrien i Canada

Adyen forplikter seg til å støtte og følge de frivillige, etiske retningslinjene for kreditt- og debetkortindustrien, innført av finansministeren 17. mai 2010, for sin betalingstjeneste i Canada. For å se gjennom en utgave av retningslinjene, se det kanadiske finansdepartementets nettside.
 

90 dagers varsel for økninger i gebyr

Adyen er forpliktet til å gi forhandlere minst 90 dagers varsel om eventuelle gebyrøkninger og innføringer av nye gebyrer relatert til kreditt- eller debettransaksjoner. Oppsigelsesperioden gjør det mulig for forhandlere å vurdere virkningen av endringen i deres samlede behandlingskostnader. Vi støtter retningslinjenes direktiv om å tillate at forhandlere velger bort sine kontrakter med Adyen, uten konsekvenser, innen 90 dager etter varsel om gebyrforhøyelsen eller innføringen av nye gebyr.


 

Rabatt for forhandlere

For å støtte de etiske retningslinjene, har vi lagt til informasjon i rapporten om forhandleroppgjør for å informere om rabatten. Forhandlerrabatten beregnes som de totale avgiftene som forhandleren betaler til Adyen, relatert til behandlingen av en bestemt type betalingskort fra et betalingskortnettverk, delt på det totale salgsvolumet for den typen betalingskort. Vær oppmerksom på at kostnadene bare vises hvis du godtar betalingstypen i faktureringsperioden.

Europeiske lisenser

DNB-lisens til å drifte i EØS

Adyen NV er lisensiert som kredittinstitusjon av De Nederlandsche Bank og registrert i Nederland under organisasjonsnummer 34259528. Dette innebærer muligheten til å tilby tjenester over landegrensene i EØS.

Are you looking for test card numbers?

Would you like to contact support?