Lisenser og opplysninger

Amerikanske lisenser

Tilgang i USA

Adyens strategi er å alltid kontrollere betalingsverdikjeden fra ende til annen. I USA har Adyen derfor direkte forbindelse til Visa- og Mastercard-systemene.

Adyen er en tredjepartsbehandler av Wells Fargo Bank, NA, Concord, CA 94524. Adyen er tredjepartsbehandler av Deutsche Bank AG, New York, NY, 10005.

Adyen har også tilgang i Canada, Europa, Brasil, Hong Kong, Singapore, New Zealand og Australia. Du kan finne mer informasjon her: Adyen Global Acquiring .

Lisenser for pengeoverføring i USA

Adyen, Inc. er lisensiert som pengetjenestevirksomhet i enkelte amerikanske jurisdiksjoner. Hvis du har noen klager angående pengeoverføringstjenestene våre, må du først sende e-post til complaints@adyen.com.Hvis du fremdeles har en uløst klage vedrørende Adyens pengeoverføringstjenester, se tilleggsinformasjonen gitt nedenfor for spesifikke jurisdiksjoner:

Kun for innbyggere i Alaska:

Hvis problemet ikke løses av Adyen, Inc. +1 (415) 367-1502 , ber vi deg sende inn offisielle klager til delstaten Alaska, Division of Banking & Securities. Offisielle klager må fremsettes skriftlig. Last ned skjemaet her:https://www.commerce.alaska.gov/web/portals/3/pub/DBSGeneralComplaintFormupdated.pdf

Offisielle klageskjemaer kan sendes inn per:

  • Faks: +1 (907) 465 1230

  • E-post: msb_licensing@alaska.gov

  • Post: Division of Banking & Securities PO Box 110807 Juneau, AK 99811-0807

Hvis du har spørsmål angående offisielle klager, kan du ringe +1 (907) 465 2521