Lisenser og opplysninger

Europeiske lisenser

DNB-lisens til å drifte i EØS

Adyen NV er lisensiert som kredittinstitusjon av De Nederlandsche Bank og registrert i Nederland under organisasjonsnummer 34259528. Dette innebærer muligheten til å tilby tjenester over landegrensene i EØS.