Nyheter og oppdateringer

Slik påvirker PSD2-direktivet plattformer og markedsplasser

PSD2 har tatt den europeiske økonomien med storm og har forandret spillereglene for alle bedrifter med digital forretningsmodell. Vi ser nærmere på hvordan direktivet påvirker plattformer og markedsplasser – og hvordan dere kan bruke disse nye reglene til deres egen fordel.

15 august, 2022
 ·  3 minutter
Slik påvirker PSD2 plattformer og markedsplasser

Plattformer og markedsplasser har ført til grunnleggende endringer i handelen ved å redefinere og føre sammen kjøper og selger.Plattformen som forretningsmodell blir stadig mer populærog integreres i nye bransjer hver eneste dag.

Men i takt med at plattformene blir viktigere, havner segmentet også under lupen hos beslutningstakerne. Spørsmålet alle stiller seg, er: hvem er ansvarlig for at pengene fra kjøperen faktisk når frem til selgeren?

EU-direktivet PSD2 tydeliggjør og legger et større ansvar på plattformene.

PSD vs. PSD2: forskjellen for plattformene

PSD-direktivetble lansert av EU i 2007 og beskriver plattformer som en gråsone, der ulike land har hatt ulike tolkninger. Plattformene kunne unntas fra regelverket og i stedet bli betraktet som en bro mellom kjøper og selger, i stedet for å anses som ansvarlig for kjøp eller salg.

Åtte år senere komPSD2, som har som mål å forbedre den digitale opplevelsen og sikkerheten for forbrukerne. For å oppnå dette var det nødvendig med en tydeliggjøring av plattformenes rolle og ansvar: plattformer ble pålagt å ha en betalingslisens hvis de representerer både kjøper og selger i en transaksjon.

Finn ut mer om PSD2, inkludert opprinnelsen og foreslåtte regulatoriske standarder.

Les mer

Når trenger plattformen en betalingslisens?

Når plattformen fungerer som mellomledd mellom kjøper og selger og selgeren er registrert i Europa, må plattformen sannsynligvis ha lisens fra myndighetene.

Rollen som mellomledd innebærer at du gjør en av følgende ting:

  • Gjennomfører transaksjoner
  • Overfører kapital mellom parter
Hvordan pengestrømmen vanligvis ser ut på en plattform – Kjøper – Plattform – Selger

Hvordan pengestrømmen vanligvis ser ut på en plattform – Kjøper – Plattform – Selger

Denne tillatelsen (eller lisensen) må omfatte elektroniske penger, PSP eller en banklisens fra en sentralbank innenfor EU.

Det finnes unntak for dette, for eksempel gjennom en handelsagent. Unntaket gjelder for plattformer eller markedsplasser som bare representerer en av partene mellom kjøperen eller selgeren. Med andre ord – hvis dere ikke har bygget en plattform ut fra dette prinsippet, blir dere omfattet avPSD2-direktivet.

Heldigvis finnes det et alternativ til å måtte innhente lisens: plattformløsningen kan drives ved hjelp av en instans som allerede har de nødvendige lisensene, og som samtidig holder plattformens penger atskilt fra selgernes penger.

Les mer om betalingstjenesteregelverkets innvirkning på plattformenes forretningsmodeller

Les guiden

Hvordan kan Adyen hjelpe dere med PSD2?

Adyen tilbyr en løsning vi kallerAdyen for Platformssom gjør det mulig for dere å:

  • Bygge inn betalinger i plattformen
  • Akseptere betalinger for selgernes regning
  • Onboarde nye selgere
  • Dele opp betalinger
  • Foreta direkteutbetalinger til selgere

Adyen er en finansinstitusjon med lisens fra Finansinspektionen og kan levere en betalingsløsning som håndterer transaksjoner mellom kjøperne og selgerne på plattformen. Det betyr at Adyen tar ansvar foronboardingav selgerne,oppdelingav betalinger og overføring avbetalingertil selgernes kontoer.

Med Adyen for Platforms blir plattformen usynlig i betalingsflyten mellom kjøper og selger

Med Adyen for Platforms blir plattformen usynlig i betalingsflyten mellom kjøper og selger

Fra et regulatorisk perspektiv hjelper Adyen plattformene med å holde selgerens kapital på dedikerte kontoer atskilt fra plattformens egen kapital for å sikre at plattformen holdes utenfor pengestrømmen. Adyen tar seg også av utbetalinger og bekrefter selgerens identitet før det blir gjort en utbetaling.

Dermed slipper dere som plattform en stor del av regeletterlevelsen som handel på plattformer er omfattet av.

Les mer om Adyen for Platforms

Gå til produktsidenMeld deg på vårt nyhetsbrev

Abonner på e-postvarsler

Jeg bekrefter at jeg har lest Adyens personvernpolicy og at jeg godtar at opplysningene mine brukes i samsvar med policyen.