Veiledninger og rapporter

Guide: slik minimerer dere nettsvindel i høysesongen for netthandel

Hva bør man tenke på for å minimere svindel på nett i høysesongen for netthandel? Vi har laget en liste over hva dere må gjøre og tenke på.

30 august, 2023
 ·  3 minutter

Høysesongen for netthandel er like rundt hjørnet, og for netthandelen betyr dette mer trafikk til plattformen, mer inntekter til bedriften – og flere svindelforsøk rettet mot sluttkunden. Det siste kan skade tilliten til netthandelen som helhet, men kan fremfor alt gå ut over tilliten til plattformen deres. Adyen har derfor laget en liste med praktiske tips for å hjelpe dere med å forutse og forebygge svindel på en enkel måte.

Kom i gang med svindelhåndtering

Optimaliser og oppretthold: Hvis dere ikke allerede har et omfattende sikkerhetssystem for nettsvindel, kan dere ta det helt med ro. Dere bør heller fokusere på å optimalisere plattformen ut fra hvordan kundene oppfører seg i høysesongen, enn å kaste ut systemene dere allerede har. Et godt sikkerhetssystem gir både høye autentiseringsgrader og få tilfeller av svindel eller krav om tilbakebetaling (også kalt chargebacks), noe dere kan overvåke på fintech-plattformen deres. 

Gjennomgå risikoinnstillingene for kjøpsfrekvens: I høysesongen for netthandel hender det at kunder gjennomfører flere kjøp, det kan for eksempel hende at man i tillegg handler for venner eller familie. For å tilgodese dette behovet kan det være nødvendig å åpne innstillingene for hyppige kjøp (og forsøk på kjøp). Innstillingene deres tillater kanskje vanligvis 2–3 transaksjoner innenfor en bestemt tidsramme, noe som bør utvides i denne perioden. 

Fornye innstillingene for adresse/levering: Innstillingene knyttet til kontaktinformasjon og leveringsadresse brukes for å sørge for at adressen for faktura/kortbetaling stemmer med leveringsadresse, kundenavn og kortutstedende land. I høysesongen for netthandel kan disse innstillingene ofte utløse falsk alarm når kunder sender gaver til andre adresser og land. Lett gjerne på disse innstrammingene, slik at færre kjøp blir blokkert.

Shopper DNA-fleksibilitet: Med Shopper DNA ser vi på risikofaktorer på kundenivå fremfor transaksjonsdata. Ut fra dette aspektet er det gunstig å lette på regelverket og la kundene gjennomføre mer enn 1–2 kjøp innenfor en bestemt tidsramme. Hvis dere i tillegg har strenge begrensninger for hvor mye en enkelt kunde kan handle for innenfor en bestemt tidsramme, kan det være smart å utvide grensen for disse beløpene også.

Opprett en risikoprofil spesifikt for høysesongen: Vi anbefaler dere å opprette en ny risikoprofil basert på den dere allerede har, men med litt mindre strenge grenser for å ta høyde for disse justeringene. I høysesongen for netthandel er det enkelt for dere å aktivere denne risikoprofilen. Hvis dere oppdager mistenkelig adferd, er det enkelt å umiddelbart bytte tilbake til den tidligere risikoprofilen.

Oppsummering: 

 • Behold de eksisterende sikkerhetssystemene. Fokuser på kundeatferd. 

 • Gode innstillinger fører til høy autentisering og få tilfeller av svindel/chargebacks.

 • Fokuser på å øke konverteringen og autentiseringen for lojale kunder.

 • Gjennomgå innstillingene for kjøpsfrekvens, gjør systemet enklere i høysesongen for netthandel.

 • Gjennomgå innstillingene for adresse/levering.

 • Mer avslappede regler for Shopper DNA. Tillat flere transaksjoner og høyere beløp per transaksjon.

 • Opprett en separat risikoprofil for høysesongen for netthandel som dere enkelt kan aktivere ved behov.

Maksimer konverteringen

3D Secure og hvordan det fungerer: Adyen bruker 3D Secure til tofaktorautentisering i det som kalles Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) og Storbritannia. Teknologien beskytter dere mot svindel og gjør dere mindre sårbare, men kan samtidig skape friksjon i betalingsprosessen, noe som i verste fall kan føre til dårligere autentisering. 

Utnytt unntakene: For å maksimere konverteringen i høysesongen for netthandel bør dere utnytte unntakene som er mulige med Adyen. Dropp sterk kundeautentisering for mindre transaksjoner (under 250 NOK) og transaksjoner som er forbundet med lav risiko. Dere kan også lage unntak for returnerende kunder og tilsvarende transaksjoner med lav risiko.

Følg med på avvikende atferd: Hold utkikk etter transaksjoner som drar nytte av disse unntakene. Selv om de kan øke konverteringen, medfører de også økt risiko. Overvåk plattformen kontinuerlig når det gjelder avvikende eller mistenkelig aktivitet i høysesongen for å unngå svindlere på nett.

Bruk sjekklisten vår: 

 • Bruk Adyens unntak for 3D Secure.

 • Unngå sterk kundeautentisering (Strong Customer Identification, SCA) for mindre transaksjoner (under 250 NOK).

 • Opprett unntak for returnerende kunder og transaksjoner med lav risiko. 

 • Følg med på avvikende atferd og risiko som oppstår i forbindelse med unntakene dere implementerer.

Overvåking og analyse

Lær av tidligere feil: Før høysesongen for netthandel går av stabelen bør dere evaluere fjorårets prestasjoner. Analyser chargebacks og svindel som har kommet inn i januar, for å se hva som kan forbedres.

Overvåkning i sanntid: I høysesongen for netthandel bør dere følge nøye med på avslagsfrekvensen på dashboardet for Risk and Dispute. Gjør grundige undersøkelser av autorisasjonsgradene og sjekk om eventuelle problemer skyldes kortutstedende bank, svindel eller 3D Secure.

Juster innstillingene: Hvis dere opplever uvanlig mange avviste transaksjoner på grunn av nettsvindel, bør dere undersøke hvilke regler og innstillinger som forårsaker dette og justere innstillingene ut fra situasjonen.

Forbered dere på henvendelser: Følg nøye med på innkommende meldinger om svindel og chargebacks. Husk at dere kan komme til å se økte rapporter om svindel og chargebacks i januar og februar, etter høysesongen for netthandel, på grunn av den tidligere trafikken.

Bruk sjekklisten vår for å ligge et skritt foran: 

 • Analyser forrige høysesong som grunnlag for dette året. 

 • Analyser chargebacks og varsler om svindel fra januar året før.

 • Følg med på avslagsfrekvensen på dashboardet for Risk and Dispute.

 • Identifiser faktorer som påvirker autorisasjonsgraden (kortutstedende bank, svindel, 3DS).

 • Juster innstillingene som påvirker avviste transaksjoner på grunn av mistanke om svindel på nett.

 • Gjennomgå innkommende henvendelser om svindel og chargebacks.

 • Forvent flere henvendelser om svindel umiddelbart etter høysesongen for netthandel, trenden går tilbake til det normale senere.

Konklusjon

Ved å bruke sjekklisten vår vil dere være bedre forberedt på svindelen i høysesongen for netthandel, samtidig som dere kan sikre en smidig kundeopplevelse for kundene. Husk at nøkkelen er å finne en balanse mellom sikkerhet og komfort. Lykke til!


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Abonner på e-postvarsler

Jeg bekrefter at jeg har lest Adyens personvernpolicy og at jeg godtar at opplysningene mine brukes i samsvar med policyen.