Veiledninger og rapporter

Hvordan velger man riktig payment gateway?

Lær dere å håndtere betalinger og få bedre innsikt i payment gateways og hvordan de fungerer. Vi gir dere de viktigste faktorene for at bedriften deres kan velge riktig.

18 februar, 2024
 ·  6 minutter

Det kan føles utfordrende å forstå de enkelte komponentene i betalingsflyten, fordi de ofte omfatter mange trinn og aktører. I denne artikkelen tar vi for oss første trinn i prosessen: payment gateway.

Hvis dere lurer på hva en payment gateway er, har dere klikket på riktig artikkel. Vi vil gi dere bedre innsikt i hva en payment gateway er og hvordan dere velger riktig aktør for nettopp deres bedrift.

Hva er en payment gateway?

En payment gateway hjelper bedrifter med å starte og akseptere betalinger. Vanligvis handler det om en nettserver som bedriftens nettside eller POS-system kobles til, for å kunne ta imot betalinger i flere kanaler, som f.eks. netthandel, app eller fysisk butikk. 

Når dere velger payment gateway, kan dere enten velge en via en bank eller fra en leverandør som kan koble seg opp mot en eller flere betalingsleverandører.

Ulike typer payment gateway

Online payment gateways tilbyr ofte tjenester for både hjemmesider og apper. Selv om de har samme funksjon (å initiere en betaling), kan de ha ulik funksjonalitet, tilhørende tjenester og kanaler som de støtter. Det er viktig å velge den payment gateway som fungerer best for deres bedrift.

For eksempel trenger abonnementstjenester ofte en gateway som støtter gjentatte betalinger. SaaS-bedrifter og markedsplasser kan trenge en payment gateway som tilbyr integrerte betalinger på plattformen. Bedrifter i fly- eller spillbransjen trenger en gateway med høy risikoappetitt. 

Payment gateway i en betalingsflyt

Selv om en betaling gjennomføres i løpet av noen sekunder, kreves det flere trinn i bakgrunnen for at alt skal skje uten problemer. En payment gateway initierer en betaling og er dermed første trinn i betalingsflyten.

Her kommer en litt forenklet beskrivelse av betalingsflyten:

  1. Når en kunde gjennomfører et kjøp, sender bedriften kundens betalingsinformasjon (f.eks. kortopplysninger) til en payment gateway.

  2. Bedriftens payment gateway deler kortopplysningene med en payment processor, som deretter deler informasjonen med kortnettverket. 

  3. Kortnettverket deler informasjonen med forbrukerens bank – den kortutstedende banken – som avgjør om transaksjonen skal godkjennes eller avvises.

  4. Beslutningen sendes tilbake gjennom kortnettverk, payment processor og gateway for til slutt å komme til bedriften og kunden.

  5. Hvis betalingen godkjennes, flyttes pengene fra kundens bank til den kortinnløsende banken (av og til kalt forhandlerkontoen) og til slutt bedriftens bankkonto.

Hvilken payment gateway passer best?

Når man velger en payment gateway, er det flere faktorer å ta hensyn til. Noen av dem kan være viktigere enn andre for nettopp dere.

Pris

Ulike gateways har ulike prismodeller. Bedriftene ønsker ofte å redusere kostnadene, noe som betyr at valget av gateway kan avgjøres basert på hvilken prismodell som passer deres behov.

Noen gateways tar en prosentvis avgift av en betaling, mens andre har en fast kostnad per betaling. Hvis dere håndterer transaksjoner med høye beløp, kan en fast avgift være mest gunstig for dere.

Når dere regner ut den prosentvise kostnaden, bør dere også huske at enkelte gateways har engangskostnader for konfigurering eller integrasjoner. De kan også tilby tjenester som 3D Secure, svindelbeskyttelse og optimalisert autorisering av betalinger, noe som kan påvirke kostnaden, men også gi bedriften deres en merverdi. 

Sikkerhet og regeletterlevelse

Sikkerhet og regeletterlevelse er alfa og omega for å beskytte både virksomheten og kundene. Dere bør ha en payment gateway med spesifikke sertifikater og som opprettholder en viss standard når det gjelder beskyttelse av kortopplysninger og annen sensitiv informasjon. Dette bør dere forvente av en payment gateway:

Internasjonale betalinger

Når dere aksepterer internasjonale betalinger, må dere ta hensyn til flere faktorer og sørge for at dere har en gateway som kan møte disse behovene. Internasjonale betalinger kan håndteres med såkalte cross-border transactions eller med lokal kortinnløsing, som er forbundet med høyere autoriseringsgrader.

Vellykket arbeid med betalinger handler også om å tilby de betalingsmetodene kundene foretrekker. Derfor trenger dere en gateway som tilbyr de betalingsmetodene dere etterspør. Det er også relevant å sjekke om dere har en gateway som kan akseptere utenlandsk valuta og avgiftene som er forbundet med internasjonale betalinger.

Ulike land har ulike regelverk. I Australia, for eksempel, finnes det spesifikke regler for autentisering, mens Japan ikke innfører 3DS-regelverk før i 2025. En payment gateway må følge alle lokale regelverk på markedene dere driver virksomhet på. 

Ulike integrasjoner

Ulike gateways gir ulike grader av fleksibilitet når det gjelder integrasjoner. Dere kan enten integrere direkte til gateway-en med en eller flere API-er, eller med en e-handelsplattform ved hjelp av plugins.

Hva tilbyr Adyen?

Adyen er en fintech-plattform som tilbyr flere løsninger for enterprise-bedrifter som ønsker å forbedre arbeidet med betalinger. Vi er payment gateway, processor og kortinnløser i en og samme plattform. Dette betyr at vi kan tilby samme funksjoner som en payment gateway og gi kundene våre mulighet til å initiere betalinger. Vi tilbyr også løsninger for autentisering, risikohåndtering og autoriseringsoptimalisering – alt på samme sted. Når alt er samlet på én plattform, kan vi aggregere data fra alle prosesser for betalingene deres og gi dere bedre beslutningsgrunnlag for virksomheten. Dermed kan dere glede dere over høyere konverterings- og autoriseringsgrad.

Å bruke en leverandør som er både gateway og payment processor, kan skape merverdi for dere som bedrift. Med Adyen trenger dere bare én API å integrere mot og én avtale for over 100 markeder, noe som reduserer kompleksiteten med betalinger for bedrifter som samarbeider med oss. 

Plattformen vår skaper sømløs transaksjonsflyt der alle prosesser kommuniserer enkelt med hverandre. Dette er avgjørende for å forenkle betalingene og øke autoriseringsgradene og inntektene på lang sikt. 

Vil dere spisse arbeidet med betalinger? Les mer om hva det innebærer å håndtere betalinger med Adyen.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Abonner på e-postvarsler

Jeg bekrefter at jeg har lest Adyens personvernpolicy og at jeg godtar at opplysningene mine brukes i samsvar med policyen.