Veiledninger og rapporter

Optimaliser betalingskostnadene og øk fortjenesten

Gjør virkelighet av potensialet som skjuler seg i bedriften ved å optimalisere kostnadene og effektivisere betalingene.

13 november, 2023
 ·  5 minutter

I en utfordrende global økonomi prioriterer digitale bedrifter å kutte kostnader og gjennomgå virksomheten for å sikre fortjenesten. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan kunnskap om betalinger kan hjelpe dere med å effektivisere prosessene, redusere kostnadene og øke veksten til tross for økonomiske problemer.

Den stigende inflasjonen det siste året har ført til at bedriftene har blitt forsiktige med å investere i vekst med tanke på synkende marginer. For å takle disse utfordringene, evaluerer bedrifter kontinuerlig sine kostnader knyttet til betalinger. For å gjøre dette effektivt må bedriftene identifisere og forstå alle komponenter i det totale kostnadsbildet. Først da kan bedriftene ta informerte beslutninger om reduserte kostnader som ikke kommer til å innebære uforutsette negative konsekvenser.

Reduser kostnaden for betalinger uten å ofre resultatet

Å optimalisere betalinger er en kompleks jungel å navigere gjennom. Det kan virke vanskelig å maksimere autoriseringsgraden samtidig som man reduserer kostnadene. Utfordringer oppstår fremfor alt på grunn av kompliserte avgifter og tvetydig rapportering, særlig når flere parter er involvert i en betaling. Denne kompleksiteten driver opp kostnadene.

Gjennomgå økosystemet for betalinger

Hvor mange parter er involvert i en betaling for produktene og tjenestene deres? Hvor mange avtaler må dere håndtere? Hvor mange forhandlinger er nødvendige for å påvirke kostnadene deres?

Normalt involverer bedriftene over 10 mellomledd i bearbeidingen av betalingene. Når en bedrift utvider internasjonalt, øker antallet mellomledd, noe som resulterer i økte kostnader.

Å forenkle prosessen kan hjelpe dere med å beholde mer av inntektene. Prøv å eliminere unødvendige mellomledd, siden hvert ledd ønsker en del av betalingen. 

Adyen kan forenkle de globale betalingene og eliminere dyre mellomledd gjennom en omfattende løsning som inneholder risikostyring, utbetalinger og integrerte finansielle tjenester. Å minimere risikoen og øke effektiviteten gir kostnadsbesparelser.

Plattformen vår forenkler den tradisjonelle verdikjeden for betalinger og gjør det samtidig mulig å oppnå bedre resultat. Ved å eliminere eksterne parter reduserer vi risikoen for svake ledd som kan svekke kjeden, samtidig som vi kan beholde hastigheten og effektiviteten.

Analyser kostnaden for betalingene

Det er avgjørende at man forstår totalkostnaden for betalinger. For å få til dette må dere bryte ned de ulike komponentene som utgjør de månedlige utgiftene for behandling av betalinger.

  • Svindel: omfatter svindelsystem, chargebacks, skader på varemerkets omdømme.

  • PSP-tjeneste: dekker processing, kortinnløsning, utbetalinger og rapportering.

  • Avgifter til kortnettverk (scheme fees) og kortutstedende bank (interchange).

  • Valutaveksling (FX).

  • Autentiseringskostnader: omfatter kostnader for autentiseringsprosesser som 3D Secure eller andre verifiseringsmetoder.

  • Drift (omfatter avstemming/reconciliation, manuell gjennomgang osv.).

Dette arbeidet kan forenkles når dere samarbeider med partnere som opptrer transparent og som tilbyr analyseverktøy for å gi en klar forståelse av hvor utgiftene oppstår.

Adyen tilbyr detaljert rapportering over samtlige transaksjoner som konsoliderer data fra ulike kilder, og tilbyr analyser i sanntid samt prognoser for kommende perioder.

Dette gir bedriftene en detaljert forståelse av kostnadene knyttet til betalinger og hjelper til med å identifisere skjulte kostnader og håndtere utgiftene effektivt.

Denne analysen fører til velfunderte beslutninger, slik at bedriftene kan optimalisere betalingene, redusere unødvendige kostnader og forbedre den finansielle kontrollen.

Oppdag våre kraftige rapporteringsverktøy.

Prioriter de høyeste kostnadene

De høyeste kostnadene for digitale bedrifter stammer ofte fra kortbetaling og svindel. Det kan gi betydelige resultater å fokusere på disse områdene.

Kartlegg avgifter til kortnettverk (scheme fees) og kortutstedende banker (interchange fees)

Scheme fees og interchange fees utgjør majoriteten av kostnaden for de digitale betalingene deres. 

Kan bedriften påvirke disse kostnadene? Absolutt. Men det er sjeldent enkelt, og det krever riktig kompetanse. Det er her Adyen kommer inn – for å minimere denne kompleksiteten, redusere unødvendige avgifter og optimalisere betalingsstrategien.

Kvalifiser dere for lavere avgifter i uregulerte regioner som USA

I USA, der scheme fees og interchange fees ikke har noen øvre grense (mens regulerte debetkort er begrenset), kan kortbetalinger koste utrolig mye. Transaksjoner med tilstrekkelig dataunderlag har mindre risiko, noe som reduserer scheme fees og interchange fees sammenlignet med transaksjoner med begrenset kortinformasjon. Å forstå hvilke datapunkter som reduserer risikoen, kan hjelpe dere med å redusere avgifter for transaksjoner.

Adyen anbefaler å inkludere data i betalingsforespørsler, som postnummer for fakturering, momsbeløp eller produktbeskrivelser, noe som gjør det mulig for dere å dra nytte av lavere scheme fees og interchange fees. Dere kan redusere avgiftene med opptil 1 % for innenlands Visa- og Mastercard-transaksjoner i USA ved å gjøre det på riktig måte.

Optimaliser betalingsmiksen

Gjennomgå betalingsmetodene for å inkludere populære og kostnadseffektive alternativer til kort uten å gå på akkord med kundeopplevelsen og andelen godkjente betalinger.

Å integrere flere betalingsmetoder gjør opplevelsen mer behagelig og fører til bedre transaksjoner.

Å håndtere ulike betalingssystemer kan derimot ofte medføre ikke-planlagte kostnader og kompleksiteter. Adyens plattform tilbyr en sømløs integrasjonsprosess og minimerer skjulte kostnader samtidig som det blir enklere å håndtere over *200+ betalingsmetoder.

Vi kan hjelpe dere med å forstå kundenes preferanser, lokale regelverk og hjelpe dere med å unngå dyre kredittkortavgifter.

*Adyen støtter alle de viktigste betalingsmetodene overalt i verden.

Bekjemp svindel

Kostnadene for svindel innen e-handelen øker og forventes å overstige 494 milliarder NOK globalt i 2023, ifølge Juniper Research. Vår tjeneste RevenueProtect hjelper dere med å møte og motarbeide denne utviklingen og ulike typer svindel – chargebacks, forsøk på betaling, phishing og identitetstyveri – noe som påvirker den totale kostnaden for betalinger.

Det er avgjørende å finne riktig balanse i innstillingene for risiko. Hvis innstillingene er for strenge, risikerer dere å avvise legitime kunder, mens altfor generøse innstillinger utsetter dere – og sluttkunden – for svindelrisiko og kostbare utredninger. Å samarbeide med Adyen, som er en global leverandør av betalingstjenester, løser mange sentrale problemer.

Vurder å implementere Strong Customer Authentication, også når regelverket ikke krever det (som i Europa). Adyens autentiseringsmotor bruker maskinlæring for å maksimere andelen godkjente betalinger, ivareta sikkerheten og sørge for sømløse kundeopplevelser.

Les mer om autentisering.

Bruk Network Tokens

Skjerp card-on-file-betalingene med Network Tokens, noe som blant annet øker sikkerheten. Adyens optimalisering av Network Tokens integrerer teknologien direkte i plattformløsningen vår, men den største verdien ligger i å oppnå flere godkjente betalinger og redusere avgiftene. Dette er fordeler som har særlig stor betydning for store bedrifter.

Systemet vårt avgjør om det skal bruke en token eller et PAN basert på den kortutstedende bankens preferanser, drevet av maskinlæring og testet med data fra ledende e-handelsbedrifter.

Det beste er at dere kan begynne å bruke (og optimalisere) Network Tokens med integrasjonen dere allerede har, og potensielt redusere den totale kostnaden for betalinger.

Sammendrag

Forhandlerne har en verdifull mulighet til å redusere betalingskostnadene ved å implementere tipsene som er beskrevet i denne artikkelen. Å integrere flere betalingsmetoder, gjennomgå variasjoner i transaksjonsavgiftene og implementere lokale strategier for innløsning kan effektivisere virksomheten, redusere kostnadene og bidra til vekst.

Optimalisering av betalinger er avgjørende for å sikre smidige nettbetalinger samtidig som kostnadene minimeres, noe som synliggjør bedriftens uutnyttede potensial.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Abonner på e-postvarsler

Jeg bekrefter at jeg har lest Adyens personvernpolicy og at jeg godtar at opplysningene mine brukes i samsvar med policyen.